งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน 23 มีนาคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน 23 มีนาคม 2558 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน 23 มีนาคม

2 2 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

3 3

4 4

5 5 ลงราชกิจจา นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มี. ค.58 ลงราชกิจจา นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มี. ค.58

6 6 มติ กพช. 15 ธ.ค เห็นชอบอัตรา FiT ปี 58 เพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding ) โดยทำการคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการที่เสนอส่วนลดสูงสุดของอัตรา FiT ในส่วนคงที่ (FiT F ) ก่อน -อัตรา FiT พิเศษ สำหรับโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รวมถึงโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน 2.เห็นชอบให้ กกพ. ดำเนินการ ดังนี้ -ประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Adder มีผลถัดจากวันที่ กพช. มีมติ -ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจาก RE รูปแบบ FiT (ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มี.ค.58) -ประกาศรับข้อเสนอขายไฟฟ้า Competitive Bidding ภายในไตรมาสแรกของปี 58 โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2558 (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ

7 กำลังผลิต (MW) FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) FiT พิเศษ (บาท/หน่วย) FiT F FiT V,2560 FiT (1) โครงการ กลุ่มเชื้อเพลิง ชีวภาพ (8 ปีแรก) โครงการ ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (2) (ตลอดอายุโครงการ) 1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW ปี กำลังผลิตติดตั้ง > 1-3 MW ปี กำลังผลิตติดตั้ง > 3 MW ปี ) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ) ปี ) ชีวมวล กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW ปี0.50 กำลังผลิตติดตั้ง > 1-3 MW ปี กำลังผลิตติดตั้ง > 3 MW ปี ) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ปี0.50 5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ปี0.50 6) พลังงานน้ำ กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 200 kW ปี ) พลังงานลม ปี ) พลังงานแสงอาทิตย์ (กพช. 15 ส.ค. 57) Rooftop บ้านอยู่อาศัย ≤ 10 kW ปี-0.50 แบบติดตั้งบนพื้นดิน ปี หมายเหตุ (1) อัตรา FiT จะใช้สำหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiT V จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) สำหรับ ประเภทเชื้อเพลิง ขยะ(การจัดการขยะแบบผสมผสาน), ชีวมวล, ก๊าชชีวภาพ (พืชพลังงาน) เท่านั้น (2) โครงการในพื้นที่จ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ.ใน จ.สงขลา (จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) มีอัตรา FiT พิเศษ 0.50 บาท/หน่วย ตลอดอายุโครงการ อัตรา FiT พลังงานหมุนเวียน เฉพาะ VSPP


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน 23 มีนาคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google