งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกร้อนกับการอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกร้อนกับการอนุรักษ์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกร้อนกับการอนุรักษ์พลังงาน
The heat is on โลกร้อนกับการอนุรักษ์พลังงาน โดย นายบรรพต ดิสกุล กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1

2

3 ปริมาณน้ำมันสำรองของโลก
Barrels 1,188,555,694,069 ปริมาณน้ำมันสำรองของโลก การใช้น้ำมันของโลก 29,476,334,904 คงเหลือใช้ได้อีก 40 ปี

4 Barrels คงเหลือใช้ได้อีก 15 ปี ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทย
2,188,000,000 ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทย การใช้ปิโตรเลียมของประเทศไทย 147,131,500 คงเหลือใช้ได้อีก 15 ปี

5 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
รูปแบบของพลังงาน มนุษย์รู้จักการใช้พลังงานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และนำพลังงานมาใช้ในการสร้างความเจริญทางเทคโนโลยี โดยรูปแบบพลังงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานสิ้นเปลือง (Modern Energy)

6 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

7 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังงานจากน้ำ แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ และชีวมวลจัดเป็นพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

8 พลังงานหมุนเวียนถูกใช้ประมาณ 8-10% ของความต้องการใช้พลังงานของโลก

9

10 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ผลิตความร้อน (Solar Collector)

11 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้า (Solar Cell)

12 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพเพียง 9-17 %

13

14

15

16 การใช้พลังงานลมในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย
พลังลม

17 กังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รัศมี 60 เมตร
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5 MW เยอรมัน 18,428 MW สเปน ,027 MW อเมริกา ,149 MW อินเดีย ,430 MW เดนมาร์ก 3,128 MW ไทย MW(223 kW ที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต 150 kW)

18 กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ
พื้นที่ที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่มาก

19 การใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันเทอร์ไบน์

20 การสร้างเขื่อน Three Gorges ที่ประเทศจีน

21 เขื่อน Three Gorges ที่ ประเทศจีน ซึ่งกั้น แม่น้ำแยงซีเกียงและ สามารถผลิตกระแส ไฟฟ้าได้

22 เขื่อน Three Gorges ที่ สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

23 Nuclear Power การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ปฏิกิริยาจากนิวเคลียร์ของยูเรเนียม 235

24

25 พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear power plant

26 ระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันที่แหล่งผลิตพลังงานเท่านั้น

27 ภายในโรงงานผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์

28

29

30

31

32 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังคลื่น พลังงานจากมหาสมุทร พลังงานจากกระแสน้ำในมหาสมุทร พลังงานของคลื่นมหาสมุทร พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิวหน้าและก้นบึ้งมหาสมุทร

33 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังความร้อนใต้ภิภพ (Geothemal Energy)

34 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ชีวมวล : น้ำมันปาล์ม

35 ความสำคัญของ Renewable energy
พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานสะอาด พลังงานเหล่านี้มีไม่จำกัด มีประโยชน์ต่อการสร้างงานและเศรษฐกิจ

36


ดาวน์โหลด ppt โลกร้อนกับการอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google