งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย นายบรรพต ดิสกุล กลุ่มกำกับการอนุรักษ์ พลังงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย นายบรรพต ดิสกุล กลุ่มกำกับการอนุรักษ์ พลังงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย นายบรรพต ดิสกุล กลุ่มกำกับการอนุรักษ์ พลังงาน 1

2 2

3 3 1,188,555,694,069 29,476,334,904 40 ปี

4 4 2,188,000,000 147,131,500 15 ปี

5 5 มนุษย์รู้จักการใช้พลังงานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และนำพลังงานมา ใช้ในการสร้างความเจริญทางเทคโนโลยี โดยรูปแบบพลังงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ ผลิตความร้อน (Solar Collector)

11 11 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้า (Solar Cell)

12 12 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพเพียง 9-17 %

13 13

14 14

15 15

16 16 การใช้พลังงานลมในแถบประเทศ สแกนดิเนเวีย พลังลม

17 17 กังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รัศมี 60 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5 MW เยอรมัน 18,428 MW สเปน 10,027 MW อเมริกา 9,149 MW อินเดีย 4,430 MW เดนมาร์ก 3,128 MW ไทย 0.223 MW(223 kW ที่แหลมพรหมเทพ จ. ภูเก็ต 150 kW)

18 18 กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ พื้นที่ที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่มาก

19 19 กังหันเทอร์ไบน์ เครื่องผลิตไฟฟ้า การใช้น้ำเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า

20 20 การสร้างเขื่อน Three Gorges ที่ประเทศจีน

21 21 เขื่อน Three Gorges ที่ ประเทศจีน ซึ่งกั้น แม่น้ำแยงซี เกียงและ สามารถ ผลิตกระแส ไฟฟ้าได้

22 22 เขื่อน Three Gorges ที่ สร้างเสร็จ สมบูรณ์แล้ว

23 23 การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ปฏิกิริยาจากนิวเคลียร์ของยูเรเนียม 235

24 24

25 25

26 26 ระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันที่แหล่งผลิตพลังงานเท่านั้น

27 27 ภายในโรงงานผลิตกระแส ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังคลื่น พลังงานจากมหาสมุทร พลังงานจากกระแสน้ำในมหาสมุทร พลังงานของคลื่นมหาสมุทร พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิวหน้า และก้นบึ้งมหาสมุทร

33 33 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังความร้อนใต้ภิภพ (Geothemal Energy)

34 34 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ชีวมวล : น้ำมันปาล์ม

35 35 ความสำคัญของ Renewable energy  พลังงานเหล่านี้เป็น พลังงาน สะอาด  พลังงานเหล่านี้มีไม่จำกัด  มีประโยชน์ต่อการสร้างงานและ เศรษฐกิจ

36 36


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย นายบรรพต ดิสกุล กลุ่มกำกับการอนุรักษ์ พลังงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google