งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารประกอบอินทรีย์ ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน แบ่งตามชนิดของธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารประกอบอินทรีย์ ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน แบ่งตามชนิดของธาตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารประกอบอินทรีย์ ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน แบ่งตามชนิดของธาตุ

2 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ที่มี เฉพาะธาตุคาร์บอนและ ไฮโดรคาร์บอนเป็น องค์ประกอบ เรียกว่า สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน

3 ตัวอย่าง ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

4 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์

5 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น เอมีน สารประกอบอินทรีย์ที่มีทั้งธาตุ ออกซิเจนและไนโตรเจน เช่น เอมีน

6 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2

7 ในธรรมชาติพบสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนเกิดอยู่ในแหล่งต่างๆ เช่น ยางไม้ ถ่านไม้ ปิโตรเลียม ส่วนแหล่งกำเนิดของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญที่สุด คือ ปิโตรเลียม

8 สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1. การละลายน้ำ 2. การเผาไหม้ 3. การทำปฏิกิริยากับ สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 4. ทำปฏิกิริยากับโบรมีน

9 สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน เฮกเซน เฮกซีน เบนซีน

10


ดาวน์โหลด ppt สารประกอบอินทรีย์ ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน แบ่งตามชนิดของธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google