งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของสารประกอบอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของสารประกอบอินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของสารประกอบอินทรีย์
แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน แบ่งตามชนิดของธาตุ

2 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

3 ตัวอย่าง ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น แอลเคน แอลคีน แอลไคน์
เช่น แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

4 เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์

5 เช่น เอมีน เช่น เอมีน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีทั้งธาตุออกซิเจนและไนโตรเจน เช่น เอมีน

6 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
เช่น CH4 C2H6 C2H4 C2H2

7 ในธรรมชาติพบสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนเกิดอยู่ในแหล่งต่างๆ เช่น ยางไม้ ถ่านไม้ ปิโตรเลียม ส่วนแหล่งกำเนิดของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญที่สุด คือ ปิโตรเลียม

8 สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
1. การละลายน้ำ 2. การเผาไหม้ 3. การทำปฏิกิริยากับ สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 4. ทำปฏิกิริยากับโบรมีน

9 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
เฮกเซน เฮกซีน เบนซีน

10


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของสารประกอบอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google