งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป ประเมิน ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป ประเมิน ผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป ประเมิน ผล

2 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป โปรตีนเป็นอาหารหมู่สำคัญ กรดอะมิโนก็เป็นหน่วย ย่อยของโปรตีน การได้กรดอะมิโนที่เหมาะสมครบถ้วน มี ความสำคัญต่อสุขภาพ มากกว่าการได้รับโปรตีนปริมาณมากๆ เสียอีก หากเราขาดกรดอะมิโนตัวใดตัวหนึ่ง ก็เหมือนกับว่า เรา ขาดส่วนผสมในการทำปูนซีเมนต์ให้แข็งตัว หรือหากแข็งตัวได้ ก็จะกลายเป็นปูนที่ไม่แข็งแรง ผมยกตัวอย่างเช่น ในข้าวโพด จะขาดกรดอะมิโนตัวหนึ่งคือทริปโตแฟน หากเราขาดตัวนี้ ก็จะ ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ดังนั้นเราจะต้องทานอาหาร ชนิดอื่นที่มีอะมิโนตัวนี้เข้าไป สมองก็จะได้ทริปโตแฟนไปใช้ นั่นเอง ประโยชน์ของโปรตีนคือ คลายเครียด ลดความดันเลือด สูง รักษาอาการเสื่อมก่อนวัย รักษาโรคจากเชื้อไวรัส เช่น เริม กระทั่งแก้อาการนอนไม่หลับ สำหรับผิวพรรณนั้น กรดอะ มิโนจะช่วยทำให้ผิวพรรณดี เต่งตึงขึ้น นอกจากนี้ อะมิโนยัง ช่วยนการย่อย และทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้นด้วย ประเมิน ผล

3 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป 1. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับกรดอะมิ โนว่ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร 2. ให้นักเรียนสืบค้น ความรู้เกี่ยวกับโปรตีน บอก ประโยชน์และแหล่งสำคัญที่ค้นพบ 3. ให้นักเรียนสืบค้นและออกแบบวิธีการทดสอบ สารอาหารโปรตีน และทำรายงานการทดลอง นำเสนอเป็น power poit แล้วนำไปลงใน slide share ประเมิน ผล

4 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป 1. นักเรียนศึกษา เรื่องกรดอะมิโน ที่ http://www.tuvayanon.net/2protienf.html 2. ศึกษาการทดสอบโปรตีนใน เว็บไซด์ http://web.wattana.ac.th/E_learning47/high_ 01/foods/p03.html http://web.wattana.ac.th/E_learning47/high_ 01/foods/p03.html ประเมิน ผล

5 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป http://www.tuvayanon.net/2protienf.html http://web.wattana.ac.th/E_learning47/hig h_01/foods/p03.html

6 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป ประเมิน ผล รายการประเมินคำอธิบายคุณภาพ เหรียญทอง (3) เหรียญเงิน (2) เหรียญทองแดง (1) 1. เนื้อหา ถูกต้อง มีประเด็น หลัก มีประเด็น ย่อย ถูกต้อง มีประเด็น หลัก ไม่สอดคล้องกัน ขาดประเด็นหลัก และประเด็นย่อย 1. ความสวยงาม มีการออกแบบได้ พอดี มีสีรรที่ เหมาะสม ออกแบบไม่ เหมาะสม สีไม่ สอดคล้อง ไม่มีการออกแบบ ที่ดี ไม่สวยงาม สี ที่ใช้ไม่เหมะสม 1. การนำเสนอนำเสนอได้ คล่องแคล่ว ชัดเจน นำเสนอได้ไม่ ชัดเจน ไม่ สอดคล้องกับ เนื้อหา นำเสนอไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับ เนื้อหา พูดไม่ถูก วิธี Rubrics ประเมินชิ้นงาน

7 บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป โปรตีนประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็น องค์ประกอบหลัก นอกจากนี้อาจจะมี ธาตุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี และทองแดง พบในอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว และงา การทดสอบโปรตีน ปฏิกิริยาไบยูเรต (Biuret reaction) การทดสอบโปรตีนสามารถทดสอบได้ด้วย ปฏิกิริยาไบยูเรต โดยให้โปรตีนทำปฏิกิริยา กับสารละลาย CuSO 4 ในสารละลายเบส NaOH หรือ KOH จะได้สารสีน้ำเงินม่วง โดย ปฏิกิริยา CuSO 4 ในสารละลายเบสจะทำ ปฏิกิริยากับองค์ประกอบย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน ได้สารสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็น สารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu 2+ กับ ไนโตรเจนในสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป ประเมิน ผล

8 นายสันติ จั่นผ่อง ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา ( ภาคพิเศษ ) รหัส 5314650215


ดาวน์โหลด ppt บทนำ ภาระ งาน กระบวน การ แหล่งข้อมู ล สรุป ประเมิน ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google