งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษต รกร ประเมินทางกายประเมินทางจิต แบบสอบถาม ปกติเสี่ยง เจาะเลือดเกษตรกร กลุ่มเสี่ยง เสี่ยงไม่ปลอดภัย - ให้คำแนะนำ - สมุนไพรล้างพิษ รุนแรงส่งต่อ เพื่อรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษต รกร ประเมินทางกายประเมินทางจิต แบบสอบถาม ปกติเสี่ยง เจาะเลือดเกษตรกร กลุ่มเสี่ยง เสี่ยงไม่ปลอดภัย - ให้คำแนะนำ - สมุนไพรล้างพิษ รุนแรงส่งต่อ เพื่อรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษต รกร ประเมินทางกายประเมินทางจิต แบบสอบถาม ปกติเสี่ยง เจาะเลือดเกษตรกร กลุ่มเสี่ยง เสี่ยงไม่ปลอดภัย - ให้คำแนะนำ - สมุนไพรล้างพิษ รุนแรงส่งต่อ เพื่อรักษา ปกติเครียด - ให้คำปรึกษา ปก ติ / ปลอ ดภัย การจัดบริการดูแลสุขภาพเชิง รุกแก่เกษตรกร

2 การใช้ แบบสอบถาม

3

4

5

6

7

8

9

10 การเจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยง จากพิษสารกำจัดศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจหาเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ เพียง 7 นาที องค์การเภสัชกรรม ผลิต & จำหน่าย ศูนย์อ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการและ พิษวิทยา สำนัก โรคฯ ตรวจหาไดออร์กาโนคลอรีน ตรวจหาคลอรีนเอสเตอเรส

11 ไมโคร ทิวป์ เข็ม เจาะ สไล ด์ หลอด กาแฟ ปากคี ป ดิน น้ำมัน ลูกสูบ ยาง กระดาษ ทดสอบ สำลี แอลกอ ฮอล์ ที่วาง หลอด อุปกรณ์เจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้มี ความเสี่ยง

12


ดาวน์โหลด ppt เกษต รกร ประเมินทางกายประเมินทางจิต แบบสอบถาม ปกติเสี่ยง เจาะเลือดเกษตรกร กลุ่มเสี่ยง เสี่ยงไม่ปลอดภัย - ให้คำแนะนำ - สมุนไพรล้างพิษ รุนแรงส่งต่อ เพื่อรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google