งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. อภัฎชาดา มณีรัตน์ เลขที่ 1 ชั้น ม. 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. อภัฎชาดา มณีรัตน์ เลขที่ 1 ชั้น ม. 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. อภัฎชาดา มณีรัตน์ เลขที่ 1 ชั้น ม. 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย ด. ญ. อภัฎชาดา มณีรัตน์ เลขที่ 1 ชั้น ม. 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 1. ดวง อาทิตย์ 1. ดวง อาทิตย์ 1. ดวง อาทิตย์ 1. ดวง อาทิตย์ 2. ดาวพุธ 2. ดาวพุธ 2. ดาวพุธ 2. ดาวพุธ 3. ดาวเสาร์ 3. ดาวเสาร์ 3. ดาวเสาร์ 3. ดาวเสาร์ 4. โลก 4. โลก 4. โลก 4. โลก 5. ดาว อังคาร 5. ดาว อังคาร 5. ดาว อังคาร 5. ดาว อังคาร 6. ดาว พฤหัส 6. ดาว พฤหัส 6. ดาว พฤหัส 6. ดาว พฤหัส 7. ดวงจันทร์ 7. ดวงจันทร์ 7. ดวงจันทร์ 7. ดวงจันทร์ 8. ดาว พลูโต 8. ดาว พลูโต 8. ดาว พลูโต 8. ดาว พลูโต 9. ดาว เนปจูน 9. ดาว เนปจูน 9. ดาว เนปจูน 9. ดาว เนปจูน 10. ดาว ศุกร์ 10. ดาว ศุกร์ 10. ดาว ศุกร์ 10. ดาว ศุกร์ 11. ดาว ยูเรนัส 11. ดาว ยูเรนัส 11. ดาว ยูเรนัส 11. ดาว ยูเรนัส 12. ดาว หาง 12. ดาว หาง 12. ดาว หาง 12. ดาว หาง

3 ดวงอาทิตย์ ที่ผิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิประมาณ 5,700 องศา หรือ 6,000 เคลวิน ดวง อาทิตย์จัดเป็นดาวเคราะห์สีเหลืองมี อายุประมาณ 5,000 ล้านปี

4 ดาวพุธ พื้นผิวดาวพุธมีลักษณะคล้ายดวง จันทร์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เร็ว ที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 87.969 วัน ใน การโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ

5 ดาวเสาร์ ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความ หนาแน่นน้อยที่สุด ซึ่งน้อยกว่าความ หนาแน่นของน้ำ ดังนั้นหากมีน้ำ จำนวนมากรองรับ ดาวเสาร์ก็จะลอย น้ำได้

6 โลก โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงโคจรซึ่งใช้ เวลา 365.25 วัน โลกมีอายุประมาณ 4,700 ปี โลกไม่ได้มีรูปร่างกลมโดยสิ้นเชิง เส้น รอบวงที่เส้นศูนย์สูตรยาว 40,077 กิโลเมตร (24,903 ไมล์ ) และที่ขั่วโลกยาว 40,009 กิโลเมตร (24,861 ไมล์ )

7 ดาวอังคาร ดาวอังคารบางทีก็เรียกกันว่าดาวแดงเพราะผิวพื้น เป็นหินสีแดง หินบนดาวอังคารที่มีสีแดงก็เพราะ เกิดสนิมท้องฟ้าของดาวดังคารเป็นสีชมพูเพราะ ฝุ่นจากหินแดงที่ว่านี้ ผิวของดาวอังคารเหมือนกับ ทะเลหินแดง มีก้องหินใหญ่และหลุมลึก ภูเขาสูง หุบ เหว และเนินมากมาย

8 ดาวพฤหัส ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ เพราะมีขนาด ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว กว่าโลก 11.2 เท่า นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นดาว เคราะห์ก๊าซ เพราะมีองค์ประกอบเป็นก๊าซ ไฮโดรเจนและฮีเลียมคล้ายในดวงอาทิตย์

9 ดวงจันทร์ ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียว ของโลก จัดเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ ลำดับที่ 5 ในระบบสุริยะ มีระยะห่างจาก โลกเฉลี่ยนับจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ประมาณ 384,403 กิโลเมตรดาวบริวารโลกดาวบริวารระบบสุริยะ กิโลเมตร

10 ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะ จักรวาล มีระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ รอบ เท่ากับ 453 ชั่วโมง ระยะเวลาในการโคจร รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ เท่ากับ 248 ปี เป็น ดวงดาวที่มีขนาดใกล้เคียงกับดาวพุธ และมี ระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

11 ดาวเนปจูน ดาวเนปจูนโตเกือบเท่าดาวยูเรนัส มันเป็นดาวเคราะห์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในระบบสุริยะ มันอยู่ห่างไกลจาก โลกมาก จึงทำให้มองเห็นสลัวมาก ดาวเนปจูน สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องสองตา มันดูคล้ายกับ ดาวฤกษ์ ยังไม่มียานอวกาศที่เคยไปยังดาวเนปจูน สิ่งที่เรารู้ทั้งหมดก็คือ ดาวเคราะห์ดวงนี้มองเห็นจาก โลก

12 ดาวศุกร์ ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ บนดาวศุกร์ร้อนถึง 480 องศาเซลเซียส ความร้อน ขนาดนี้มากจนทำให้ของทุกอย่างลุกแดงดาวศุกร์ มีไอหมอกของกรดกำมะถันปกคลุมอย่างหนาแน่น ไอหมอกนี้ไม่มีวันจางหายแม้ว่าแสงอาทิตย์จะ จัดจ้าเพียงไร จึงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะไปเยี่ยม ดาวศุกร์

13 ดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นที่สามใน ระบบสุริยะ มันมีลักษณะเลือนลาง จะต้องมองดู ด้วยกล้องโทรทัศน์เท่านั้นจึงสามารถมองเห็น เราเคยคิดว่ามันเป็นดาวฤกษ์ ในปี 1781 William Herschel ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ค้นพบว่า ดาว ยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์

14 ดาวหาง คือ วัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีส่วนที่ ระเหิดเป็นแก๊สเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและ แก๊สที่ฝ้ามัวล้อมรอบ และทอดเหยียดออกไปภายนอกจนดู เหมือนหาง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ไปบนนิวเคลียสของดาวหาง นิวเคลียสหรือใจกลางดาวหาง เป็น " ก้อนหิมะสกปรก " ประกอบด้วยน้ำแข็ง คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนีย และมีฝุ่นกับหินแข็ง ปะปนอยู่ด้วยกัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตร ไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตรระบบสุริยะ ระเหิดแก๊สดวงอาทิตย์น้ำแข็ง คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนียกิโลเมตร

15


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. อภัฎชาดา มณีรัตน์ เลขที่ 1 ชั้น ม. 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google