งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำจังหวัดชุมพร กลโกงการ เลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง นักการเมืองเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ( ลงทุน ) ได้รับเลือกตั้ง / ไม่ได้รับเลือกตั้ง สังคม - เสียงบประมาณการเลือกตั้งใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำจังหวัดชุมพร กลโกงการ เลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง นักการเมืองเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ( ลงทุน ) ได้รับเลือกตั้ง / ไม่ได้รับเลือกตั้ง สังคม - เสียงบประมาณการเลือกตั้งใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประจำจังหวัดชุมพร

3 กลโกงการ เลือกตั้ง

4 การทุจริตการเลือกตั้ง นักการเมืองเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ( ลงทุน ) ได้รับเลือกตั้ง / ไม่ได้รับเลือกตั้ง สังคม - เสียงบประมาณการเลือกตั้งใหม่ เศรษฐกิจ การเมือง - สืบสวนสอบสวน / วินิจฉัย - แ- แตกแยก - ร- ร้องเรียน - ท- ทะเลาะ / ฆ่า - ต- ต่างชาติไม่ยอมรับ - เลือกตั้งใหม่ / เพิกถอนสิทธิ / อาญา - ขาดผู้บริหาร พัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ - ประเทศด้อยพัฒนา ไม่ทัดเทียม นานาประเทศ - คดีอาญาเพิ่มขึ้น - ขาดความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ - ต่างชาติไม่มาลงทุน / ขาดดุล ทางการค้า - ผู้ได้ต้องถอนทุน ( คอรัปชั่น ) - คนตกงาน / ไม่มีงานทำ ประชาชนองค์กรสถาบัน

5 การทุจริตการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ - จัดประชุม - นโยบาย โครงการ - ทัศนศึกษา - มีเงินเดือนประจำ - อุปกรณ์ / สถานที่ราชการ - มอบทุน / แจกของ ประชาชน - ผู้นำชุมชน / ผู้นำศาสนา / มีเงินประจำ - ผู้มีอิทธิพล / นักเลง - เวียนเทียน - สงเคราะห์คนชรา - สวัสดิการ กองทุนหมู่บ้าน - เจ้ามือหวย / การพนัน - ร้านค้า ( ลดแลกแจกแถม ) - แจ้งเท็จ / รับติดคุกแทน ( ขจัดคู่แข่ง ) องค์กร / สถาบัน - จัดกิจกรรม - ได้รับเงินสนับสนุน - สาธารณูปโภค - จัดทัศนาจร - สวัสดิการ นักการเมือง - หน. ชุมชน ให้เงินเดือนประจำ - จัดงานต่าง ๆ ( จัดแข่งขันกีฬา ) - งานบุญ / เทศกาล - แจกแผ่นปลิว ใส่ร้ายคู่แข่ง - แจกคูปองน้ำมัน / ข้าวสาร / ทอดผ้าป่า - ขนคน / ย้ายคน / เก็บบัตร ( ตัดคะแนน ) - จัดมหรสพรื่นเริง / จัดเลี้ยง / ปราศรัยใส่ร้าย

6 การทุจริตการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ - จัดประชุม - นโยบาย โครงการ - ทัศนศึกษา - มีเงินเดือนประจำ - อุปกรณ์ / สถานที่ราชการ - มอบทุน / แจกของ

7 ประชาชน - ผู้นำชุมชน / ผู้นำศาสนา / มีเงินประจำ - ผู้มีอิทธิพล / นักเลง - เวียนเทียน - สงเคราะห์คนชรา - สวัสดิการ กองทุนหมู่บ้าน - เจ้ามือหวย / การพนัน - ร้านค้า ( ลดแลกแจกแถม ) - แจ้งเท็จ / รับติดคุกแทน ( ขจัดคู่แข่ง )

8 องค์กร / สถาบัน - จัดกิจกรรม - ได้รับเงินสนับสนุน - สาธารณูปโภค - จัดทัศนาจร - สวัสดิการ

9 นักการเมือง - หน. ชุมชน ให้เงินเดือนประจำ - จัดงานต่าง ๆ ( จัดแข่งขันกีฬา ) - งานบุญ / เทศกาล - แจกแผ่นปลิว ใส่ร้ายคู่แข่ง - แจกคูปองน้ำมัน / ข้าวสาร / ทอดผ้าป่า - ขนคน / ย้ายคน / เก็บบัตร ( ตัดคะแนน ) - จัดมหรสพรื่นเริง / จัดเลี้ยง / ปราศรัยใส่ร้าย

10 สอบถามรายละเอียด ติดต่อ งานสืบสวน สอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-506150, 077-506382 โทรสาร 077-506150, 077506382 http://chumphon.ect.go.thhttp://chumphon.ect.go.th, E- mail:chumphon@ect.go.th http://chumphon.ect.go.th


ดาวน์โหลด ppt ประจำจังหวัดชุมพร กลโกงการ เลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง นักการเมืองเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ( ลงทุน ) ได้รับเลือกตั้ง / ไม่ได้รับเลือกตั้ง สังคม - เสียงบประมาณการเลือกตั้งใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google