งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GERMAN Y. เมืองซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่อง อันยาวหลายศตวรรษ เคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GERMAN Y. เมืองซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่อง อันยาวหลายศตวรรษ เคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GERMAN Y

2 เมืองซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่อง อันยาวหลายศตวรรษ เคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ ประกอบพิธีราชาภิเษก ในปัจจุบัน แฟรงเฟิร์ตกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไป ทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง ทางการค้าของ เยอรมัน Frankfu rt

3 Cologn e เมืองนี้ประกอบด้วยโบสถ์สวยงามมากมาย มี ประชากรประมาณ 1,000,000 คน เป็นเมืองเก่ากว่า 2000 ปี และยังเป็นศูนย์กลางศิลปะ ดนตรี ร่วมสมัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยโคโลญจ์ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1388 ปัจจุบันมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ อยู่เกือบแสนคน

4 POTSDAM อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมัน ตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลังกำแพง แห่งความแตกแยกมากว่า 40 ปี

5 ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส ในความหมายว่า “ ไร้กังวล หรือไกลกังวล ” ซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวัง แวร์ ซายส์ เป็น ​ ที่ประทับฤดูร้อนของ ​ พระมหากษัตริย์ ( ไร้ กังวลหรือไกลกังวล ) นี้ ​ ได้กลาย ​ เป็นมรดกโลก ภายใต้ การคุ้มครอง ขององค์การยูเนสโก้ในปี ค. ศ. ๑๙๙๐ ​ และมีหน่วยงานด้านการดูแลพิพิธภัณฑ์คอยบำรุงรักษา ปัจจุบันนี้มีคน เข้าเยี่ยมชมมากกว่าปีละ ๒ ล้านคนจาก ทั่วโลก SANS SOUCI

6 Berli ner วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออเคสตร้า พิพิธภัณฑ์ และเวทีแสดงศิลปะ และดนตรีที่มีชื่อเสียง มีสถานศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 11 แห่ง วิทยาลัยศิลปะและดนตรีอีก 6 แห่ง เมืองหลวงของ ประเทศตั้งแต่ปี ค. ศ. 1990 เป็นเมืองใหญ่สุด มี ประชากร 3.5 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทาง การเมืองและวัฒนธรรม มี โรงละคร โรงแสดง คอนเสิร์ต

7 กำแพงเบอร์ลิน อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือ เพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคน รุ่นหลัง จะมีไม้กางเขนปักอยู่ นั่นเป็นบริเวณที่ผู้ หลบหนีในอดีตถูกยิงเสียชีวิตตรงนั้น เขาเลยเอาไม้ กางเขนมาปักเอาไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจ Berliner Mauer

8 เมืองมิวนิค เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย มีประชากร ประมาณ 1.3 ล้านคน เป็นเมืองที่มีหอศิลปะสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ที่มี ชื่อเสียงหลายแห่ง งานมหกรรมใหญ่ ประจำปีทั่วโลกรู้จักคือ Oktoberfest เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น BMW และซีเมนส์ บริษัทที่ผลิตสินค้าที่ ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสถาบัน วิจัยอีกหลายแห่ง มี มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และสถาบันการศึกษาระดับสูงอีก 8 แห่ง Munich

9 แฟรงค์เฟิร์ต เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่สุดใน กลุ่มสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรป ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต และ German Federal Bank มี ประชากรราว 5 ล้านคน นอกจากความมั่งคั่งทางการเงินแล้ว เมืองนี้ยังมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ที่วิหารแบบโกธิค สมัย ศตวรรษที่ 14 ขณะเดียวกันก็มีตึกระฟ้ารูปทรงทันสมัยและ สวยงามตั้งตระหง่านบริเวณใจกลางเมืองอีกด้วย Frankfurt

10 ดึสเซลดอร์ฟ เป็นเมืองหลวงของรัฐนอร์ดไรน์ - เวสท์ ฟาเลิน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลาง ทางด้านแฟชั่น โฆษณา และโทรคมนาคมของประเทศ เยอรมนี นอกจากนี้ ทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวกว่า 4.5 ล้าน คนทั่วโลก เดินทางมาชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ ในช่วง เทศกาลคาร์นิวาลของเมืองดึสเซลดอร์ฟ Dussel tal

11 จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ อยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว ) ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง ( Middle Ages) เป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่ม ชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงาน สำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ Marienplatz

12 ปราสาทนอยชวานชไตน์เดินทางลัดเลาะไปตาม เส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุด ชมวิวปราสาท ที่ดีที่สุดชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชา เล่ย์ ที่ประดับประดาไป ด้วยดอกไม้หลากหลายสี ชม ทิวทัศน์อันงดงามของตัว ปราสาทท ที่โดดเด่น มีทะเลสาบ และธาร น้ำล้อมรอบ ภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่าง อลังการ ปราสาทนี้สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัย ของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการ ของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์พระสหายคู่พระทัย

13 แม่น้ำไรน์ เป็นแม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีป ยุโรป ยาวทั้งสิ้น 1,230 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขา แอลป์ ซึ่งไหลผ่านประเทศอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ลิก เตนสไตน์ ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบล เยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ ไปออกที่ทะเลเหนือ

14 Thank You นางสาวญาดา เกตุทอง แถม 57430393


ดาวน์โหลด ppt GERMAN Y. เมืองซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่อง อันยาวหลายศตวรรษ เคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google