งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัดไ ป. ก ลั บ ถัดไ ป ก ลั บ ถัดไ ป เทวาลัยหรือปราสาทหินแห่งแรกในบริเวณนี้ สร้างขึ้นเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งหมดสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระศิวะ อย่างไรก็ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัดไ ป. ก ลั บ ถัดไ ป ก ลั บ ถัดไ ป เทวาลัยหรือปราสาทหินแห่งแรกในบริเวณนี้ สร้างขึ้นเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งหมดสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระศิวะ อย่างไรก็ตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัดไ ป

2 ก ลั บ ถัดไ ป

3 ก ลั บ ถัดไ ป เทวาลัยหรือปราสาทหินแห่งแรกในบริเวณนี้ สร้างขึ้นเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งหมดสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระศิวะ อย่างไรก็ตาม ซากปรักหักพัง ของเทวาลัยที่เหลืออยู่ มีอายุตั้งแต่สมัยเกาะแกร์ ครั้นเมื่อนครหลวงของอาณาจักรขอมอยู่ใกล้ เมื่อ อยู่ที่นครวัด นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบบาง ประการในรูปแบบศิลปะของปราสาทบันทายศรี แต่ โครงสร้างส่วนใหญ่ของปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใน สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และ สุริยวรมัน ที่ 2 ในครึ่ง แรกของศตวรรษที่ 11 และศตวรรษที่ 12 ตามลำดับ

4 ก ลั บ ถัดไ ป อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ ในท้องที่อำเภอน้ำยืน กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทร ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ หรือ 130 ตารางกิโลเมตร มีอาณา เขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ถนนและ บันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหาร ทางด้านบริเวณผามออีแดง

5 ก ลั บ ถัดไ ป พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็น พื้นที่ส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ลาด เอียงไปทางทิศเหนือกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วน ใหญ่เป็นที่ราบสูง และเนินเขามีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร เป็น แหล่งต้นน้ำของลำห้วยลำธารต่างๆ ได้แก่ ห้วยตามาเรีย ห้วยตานี แอก และห้วยบอน เป็นต้น

6 ก ลั บ ถัดไ ป สภาพดิน ฟ้า อากาศ ในท้องที่ป่าเขาพระ วิหาร ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ท้องที่อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

7 ก ลั บ ถัดไ ป ผามออีแดง ตั้งอยู่ที่ชายแดนไทย กัมพูชา เป็น หน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา และจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น ปราสาทเขาพระวิหารได้ นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง ที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ปราสาทโดนตวล สร้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 อยู่ บริเวณบ้านภูมิซรอล เป็น ปราสาทหินแบบขอม ตั้งอยู่ ในเขตประเทศไทยห่างจาก หน้าผาชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ 300 เมตร

8 ก ลั บ ถัดไ ป


ดาวน์โหลด ppt ถัดไ ป. ก ลั บ ถัดไ ป ก ลั บ ถัดไ ป เทวาลัยหรือปราสาทหินแห่งแรกในบริเวณนี้ สร้างขึ้นเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งหมดสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระศิวะ อย่างไรก็ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google