งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย้อนรอยการสร้าง ปราสาท เยี่ยมชม นครวัด สัมผัสนคร ธม เปิดประตูสู่ อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะ ขอม เทพ เจ้า พุทธศาสนาใน ดินแดนขอม ทำไมขอมต้อง สร้างปราสาท ธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย้อนรอยการสร้าง ปราสาท เยี่ยมชม นครวัด สัมผัสนคร ธม เปิดประตูสู่ อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะ ขอม เทพ เจ้า พุทธศาสนาใน ดินแดนขอม ทำไมขอมต้อง สร้างปราสาท ธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ย้อนรอยการสร้าง ปราสาท เยี่ยมชม นครวัด สัมผัสนคร ธม เปิดประตูสู่ อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะ ขอม เทพ เจ้า พุทธศาสนาใน ดินแดนขอม ทำไมขอมต้อง สร้างปราสาท ธรรม กษัตริย์ ปราสาทขอมที่ น่าสนใจ ออกจาก โปรแกรม ผู้จัดทำ เอกสารอ้างอิง

3 เยี่ยมชม นครวัด

4 ห่างออกไปจากชายแดนไทยด้านอำเภออรัญประเทศเพียงประมาณ 100 กิโลเมตร ในเขตจังหวัดเสียมเรียบแห่งประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเมืองพระนคร เมืองซึ่งมีปราสาทนครวัดอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนพื้นที่เกือบหนึ่งล้าน ตารางเมตร... 1/... เมนูหลัก หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป ออกจากโปรแกรม

5 ขอบเขต ของงาน ย้อนรอยการสร้าง ปราสาท เยี่ยมชมนครวัด สัมผัสนครธม เปิดประตูสู่อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะขอม เทพเจ้า พุทธศาสนาใน ดินแดนขอม ธรรมกษัตริย์ ปราสาทขอมที่ น่าสนใจ ทำไมขอมต้องสร้าง ปราสาท โปรแกรมที่ใช้ใน การผลิต 1.Authorware 2.Director 3.Flash 4.Toolbook


ดาวน์โหลด ppt ย้อนรอยการสร้าง ปราสาท เยี่ยมชม นครวัด สัมผัสนคร ธม เปิดประตูสู่ อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะ ขอม เทพ เจ้า พุทธศาสนาใน ดินแดนขอม ทำไมขอมต้อง สร้างปราสาท ธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google