งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ปรัฐษฎา บุญมา รหัส 5411003393 หมู่ 30 คณะ อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ปรัฐษฎา บุญมา รหัส 5411003393 หมู่ 30 คณะ อก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 น. ส. ปรัฐษฎา บุญมา รหัส 5411003393 หมู่ 30 คณะ อก.

3 แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาว ทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่ แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้าน ช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำ ของ ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ำโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาวด้วยเทือกเขาหิมาลัยมณฑลชิงไห่ ประเทศจีนทะเลจีนใต้ประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศจีน ประเทศพม่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศลาว ลักษณะสำคัญของแม่น้ำโขงคือ มีตลิ่งที่สูงชันมากทั้งสองฝั่ง ไหลเลี้ยวเลาะไป ตามไหล่เขา กระแสน้ำจะไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทั้งปี ระดับน้ำใน ฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่ กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น้ำโขงเป็นดินทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อย แห่งเรียงรายตลอดแม่น้ำ ทำให้ได้รับการขนานนามว่า แม่น้ำดานูบตะวันออก

4 พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี ( ลาว : ທາດຫລວງ หรือ ลาว : ພຣະທາດຫລວງ ) นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่ง นครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่ว ประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพัน ปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพัน กับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ดัง ปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวง เป็นภาพประธานในดวงตรา ลาว เวียงจันทน์พระธาตุพนมประเทศไทย

5

6 คลิก ที่นี่

7


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ปรัฐษฎา บุญมา รหัส 5411003393 หมู่ 30 คณะ อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google