งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว 5610602092 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ ขอแนะนำจังหวัด เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว 5610602092 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ ขอแนะนำจังหวัด เพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว 5610602092 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ ขอแนะนำจังหวัด เพชรบูรณ์

3

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – เพชรบูรณ์ เส้นทางที่แนะนำ 1. มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียง ใต้ ไปตาม ทางคู่ขนาน ถนนวิภาวดีรังสิต เข้าสู่ วิภาวดี รังสิต 2. ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยัง แคราย

5 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็น แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย

6 " เขาค้อ " ที่เรียกกันว่า " เขาค้อ " เพราะป่าบริเวณนี้เดิม มีต้นค้อซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มาก สำหรับสภาพ ภูมิอากาศบนเขาค้อนั้นจะเย็นสบายสดชื่นตลอดทั้งปีแม้ใน ฤดูร้อน และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และเป็นแหล่งชม ทะเลหมอกที่สวยมากอีกด้วย

7 ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก พ่อขุนผาเมือง บ้านน้ำชุน อำเภอหล่มสัก พระรูปทำ ด้วยโลหะ พระหัตถ์ขวาทรง ดาบปักดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น เป็นที่ เคารพ สักการะของชาวเพชรบูรณ์ และผู้ที่ เดินทางผ่านไปมาเป็นอย่าง ยิ่ง

8 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบ โดยกองอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ มีสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์หลายชนิด เช่น กระทิง กวาง ละมั่ง กระจง หมู่ป่า ลิง เม่น นกนานาชนิด และ จามรี ที่เพิ่งจะได้รับมาจากประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นสภาพป่าตาม ธรรมชาติ เส้นทางเข้า - ออก เชื่อมติดต่อ กับสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ

9 เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา อยู่ห่างจากที่ทำการฯ หนอง แม่นาประมาณ 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัด ผ่านป่า เบญจพรรณ จากสภาพที่เป็นพื้นที่ ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใหญ่ มี ภูเขาสูงเป็นฉากหลัง มีพันธุ์ไม้ดอกต่าง ๆ และต้นสนสองใบ ขนาดใหญ่ ขึ้นแทรกอยู่มากมาย

10 เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ 500 เมตร มีความกว้างที่สุดประมาณ 30 เมตร สูง 4 เมตร มี บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำตกมีประมาณน้ำมากตกลงมาเป็น หน้ากว้าง 30 เมตร สวยงามมากเช่นเดียวกัน

11 เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร หันหน้าไปทางทิศ ตะวันตก ลักษณะของปรางค์สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ส่วน ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลง เป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับ สถาปัตยกรรมเขมรทั่ว ๆ ไป เรือนธาตุก่อด้วยอิฐ ในการขุด ค้นบริเวณนี้ พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลาย สลักราวพุทธศตวรรษ ที่ 16 –17

12 สระแก้วจะอยู่ทางทิศเหนือด้านนอกเมือง ส่วนสระ ขวัญอยู่ภายในบริเวณเมือง สระน้ำทั้งสองสระ จะมีน้ำขังอยู่ ตลอด เป็นน้ำที่เชื่อกันว่า ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในอดีตได้นำน้ำจาก สระทั้งสอง ไปประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

13 ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่ม เก่า 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ภูทับ เบิกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจุดที่ สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วย ธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศ เย็นสบายตลอดปี


ดาวน์โหลด ppt นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว 5610602092 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ ขอแนะนำจังหวัด เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google