งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอ่วเชียง ฮายโต้ยกัน นะเจ้า... า.. า. ไร่บุญรอด แม่สาย ท่าขี้เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอ่วเชียง ฮายโต้ยกัน นะเจ้า... า.. า. ไร่บุญรอด แม่สาย ท่าขี้เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอ่วเชียง ฮายโต้ยกัน นะเจ้า... า.. า

2 ไร่บุญรอด แม่สาย ท่าขี้เหล็ก

3 บ่อน้ำร้อนห้วยหมาก เลี่ยม  อยู่ในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เป็นบ่อ น้ำร้อนริมแม่น้ำกก มีทิวทัศน์ สวยงามร่มรื่น ในหน้าแล้งจะมีโปรแกรม ขี่ช้างเที่ยว  ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 20 กม.

4 หาดเชียงราย ( พัทยา น้อย )  เป็นจุดชมวิวและรับประทานอาหาร มี เรือนแพตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก ซึ่งแม่น้ำ กกจะไหลผ่านเทือกเขาทำให้เกิด ทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นหิน งอกที่เกิดจากถ้ำหินปูน  ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 5 กม.

5 วนาฟาร์ม  เข้าฟรีทุกวัน  ดื่มด่ำไปกับ ธรรมชาติที่ แวดล้อมด้วย นกกระจอกเทศ ม้า สัตว์นานา ชนิด และแมกไม้ นานาพันธุ์ อย่าง ใกล้ชิด พร้อมทั้ง ทำกิจกรรมใน ฟาร์ม อาทิ ขี่ นกกระจอกเทศ ขี่ม้านั่งรถม้า ชม ห้องฟักไข่ และ การฟักไข่นก ตามธรรมชาติ  อยู่ใน อ. เมือง

6 พระตำหนักดอยตุงและ สวนแม่ฟ้าหลวง  ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กม. อัตราค่าเข้าชม - พระตำหนักดอยตุง 70 บาท / คน - สวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท / คน - หอพระราชประวัติ 30 บาท / คน *** บัตรรวม ( ดูทั้ง 3 สถานที่ ) 150 บาท / คน *** - สวนรุกขชาติดอย ช้างมูบ 50 บาท / คน

7 เจดีย์ชเวดากองจำลอง ห่างจากจุดผ่านแดน 5 นาที แม่สาย ท่าขี้เหล็ก  ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก แต่ไม่รับประกันคุณภาพ 55  เดินทางข้ามเขตประเทศ พม่าได้ทุกวัน ระหว่าง เวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง ราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บ. ค่า ผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท  ห่างจากตัวเมือง เชียงราย 61 กม.

8 หาดเชียงราย ( พัทยา น้อย )  เป็นจุดชมวิวและรับประทานอาหาร มี เรือนแพตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก ซึ่งแม่น้ำ กกจะไหลผ่านเทือกเขาทำให้เกิด ทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นหิน งอกที่เกิดจากถ้ำหินปูน  ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 5 กม.

9 ไร่บุญ รอด  สวยงามด้วยไร่ชากว้าง ใหญ่สุดสายตา โอบล้อม ด้วยภูเขากว้างใหญ่ และ อากาศดีตลอดทั้งปี เที่ยว ชมผลผลิตทางการ เกษตร ไม่ว่าจะเป็นพุทธ รา มะเฟือง ไร่ชาอู่ หลง และพืชผักผลไม้อีก หลากหลายชนิด และยัง มีพรรณไม้ดอกหน้า หนาวสวยงามมากมาย  ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับวัด ร่องขุ่น จากถนนสาย หลักของเชียงรายเลี้ยว ผ่านวัดแล้วขับตรงมา ประมาณ 7 กิโลเมตร

10 โปรแกรม A : ดอยตุง - แม่สาย 07.00 น. ออกเดินทางสู่ ดอยตุง 09.00 น. ถึงพระตำหนัก ดอยตุง อิสรภาพตาม อัธยาศรัย 13.00 น. ออกเดินทางสู่ แม่สาย 14.00 น. ถึงแม่สาย อิสรภาพตาม อัธยาศรัย 16.00 น. ออกเดินทาง กลับที่พัก

11 โปรแกรม B : ไร่บุญรอด - หาด เชียงราย - แม่สาย 07.30 น. ออกเดินทางสู่ไร่ บุญรอด 08.00 น. ถึงไร่บุญรอด อิสรภาพตามอัธยาศรัย 11.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดเชียงราย 11.30 น. รับประทานอาหาร กลางวัน @ หาดเชียงราย 13.30 น. ออกเดินทางสู่แม่ สาย 14.30 น. ถึงแม่สาย อิสรภาพตามอัธยาศรัย 16.00 น. ออกเดินทางกลับ ที่พัก

12 โปรแกรม C : วนาฟาร์ม - หาด เชียงราย - แม่สาย 07.30 น. ออกเดินทางสู่ วนาฟาร์ม 08.00 น. ถึงวนาฟาร์ม อิสรภาพตามอัธยาศรัย 11.30 น. ออกเดินทางสู่ หาดเชียงราย 12.00 น. รับประทานอาหาร กลางวัน @ หาดเชียงราย 13.30 น. ออกเดินทางสู่แม่ สาย 14.30 น. ถึงแม่สาย อิสรภาพตามอัธยาศรัย 16.00 น. ออกเดินทางกลับ ที่พัก

13 อยากไปแล้วก่ เจ้า เลือกเลย 1 โปรแกรม เท่านั้นนะเจ้า


ดาวน์โหลด ppt แอ่วเชียง ฮายโต้ยกัน นะเจ้า... า.. า. ไร่บุญรอด แม่สาย ท่าขี้เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google