งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยว ที่ชอบ จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยว ที่ชอบ จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ชอบ จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะสังคมศาสตร์

2

3 น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้ม ผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษา กะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อ ท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้าง ของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูง ประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชียเ ตามความจริงต้อง ออก เสียงว่า " ทีลอชู " และเป็นคำนามในภาษา กะเหรี่ยงแปลว่า " น้ำตก " ชื่อ " ทีลอซู " เป็นความพยายามแปล ความหมายทีละคำ โดย " ที " หรือ " ทิ " แปลว่า " น้ำ " " ลอ " หรือ " ล่อ " แปลว่า " ตก " แต่ " ชู " ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้น จึงมีความ พยายามทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก " ซู " แปลว่า " ดำ " จึง นำไปสู่การเรียกว่า " ทีลอซู " และแปลว่า " น้ำตกดำ " ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงาม เป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ. ย. - 31 พ. ย. ปริมาณน้ำฝนที่มาก จะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็น ช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและ ถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่า อีกราว 12 กม. แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ. ค. - 31 พ. ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งใน เก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ “ มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู “

4 ทีลอซู ได้รับการค้นพบโดยพรานชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่เดิน เข้ามาล่าสัตว์ ก่อนที่ ตชด. ได้บินเข้ามาสำรวจในพื้นที่และได้พบน้ำตก ทีลอชู ต่อมากรมป่าไม้จะประกาศให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ป่าอุ้มผาง และหลังจากปี พ. ศ. 2528 ที่ อ. ปรีชา อินทวงศ์ พา บุคลากรของนิตยสารท่องเที่ยวแคมปิง เข้าไปสำรวจน้ำตกทีลอซูและ นำไปตีพิมพ์ลงนิตยสารจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนภายนอกรู้จัก " ทีลอซู " หรือออกเสียงตามภาษาภาษาปะก่าหญอว่า " ที - หล่อ - ชู " ที แปลว่า น้ำ, หล่อ แปลว่า ไหล และ ชู แปลว่า ทิ้มแทง ( หล่อ - ชู เป็น กิริยา หมายถึง การไหลลงมาอย่างแรงของน้ำปะทะกับ พื้นเบื้องล่าง ) ดังนั้นจึงแปลว่าน้ำตก ( บางท่านบอกว่าแปลว่า น้ำตกดำ คำว่า " ดำ " ไม่ได้ออกเสียงว่า ซู แต่ออกเสียงคล้ายๆกัน ไม่รู้จะเขียน เป็นอักษรไทยอย่างไร เพราะเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทย ต้องออกเสียง ให้ฟังนะครับ ถึงจะแยกความแตกต่างได้ ) น้ำตกนี้ซ่อนอยู่ในหลืบผาอัน กว้างใหญ่ สายน้ำเกิดจากห้วยกล้อทอซึ่งมีแดนกำเนิดอยู่บนดอยผะวี แล้วไหลลงแม่น้ำแม่กลองที่ ต. แม่ละมุ้ง อ. อุ้มผาง การค้นพบที่กล่าวถึงเป็นการพบของคนไทย จากงานของ ประชา แม่ จัน ในหนังสือ " อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ " [ เขียนถึง บริเวณที่ตั้ง แคมป์ทีลอชู เป็นบ้านเก่าชาวปกากะญอ ( กะเหรี่ยง ) เรียกว่า " ว่าชื่อคี " บริเวณที่จอดรถเป็นที่นาเก่าของชาวบ้านที่นี่ การที่เป็นบ้านร้างเพราะ ชาวบ้านบางส่วนได้ย้ายไปอยู่บ้านโขะทะเพื่อเข้าร่วมกับพรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่เหลือย้ายเข้ามาอยู่กับฝ่ายรัฐบาล ดังนั้น ชาวปกากะญอที่นี่รู้จักน้ำตกทีลอชูมาช้านานแล้ว

5 เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังน้ำตกทีลอ ซู อ. อุ้มผาง จ. ตาก เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังน้ำตกทีลอ ซู อ. อุ้มผาง จ. ตาก


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยว ที่ชอบ จัดทำโดย นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง รหัสนิสิต 5310803297 คณะสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google