งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ธงชาติฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นธง สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธง เป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ธงชาติฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นธง สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธง เป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ธงชาติฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นธง สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธง เป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูป สามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธง นั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสี น้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับ ตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะ สงคราม ธงชาติฟิลิปปินส์ สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมสีขาวดวงอาทิตย์สีทองสี น้ำเงินสีแดง สงคราม  ธงชาติฟิลิปปินส์แบบปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่าง เป็นทางการในปี พ. ศ. 2489 เมื่อเป็นอิสรภาพจาก สหรัฐอเมริกา แต่การประกาศใช้ธงมีมาตั้งแต่เมื่อเป็น อิสรภาพจากสเปนใน พ. ศ. 2441 แต่ถูกอเมริกาเข้า ยึดครองเกือบทันที ธงที่ประกาศใช้ปี พ. ศ. 2441 ได้ ใช้เป็นธงชาติเมื่อ พ. ศ. 2450 และอีกช่วงคือ พ. ศ. 2464 จนถึงสมัยญี่ปุ่นยึดประเทศในปี พ. ศ. 2484 พ. ศ. 2489 สหรัฐอเมริกาสเปน พ. ศ. 2441 พ. ศ. 2441 พ. ศ. 2450 พ. ศ. 2464 พ. ศ. 2484

3  ตราแผ่นดินของฟิลิปปินส์ (Coat of Arms of the Philippines) มีลักษณะเป็นพระอาทิตย์มี รัศมีแปดแฉกซึ่งแสดงถึงจังหวัดทั้งแปด ( บา ตันกัส บูลาจัน กาวิเต มะนิลา ลากูนา นูเอ วา เอจิยา ปัมปางาและตาร์ลัก ) ซึ่งอยู่ภายใต้ กฏอัยการศึกระหว่างการปฏิวัติฟิลิปปินส์ และ ดาวห้าแฉกสามดวงแสดงถึงเขตทาง ภูมิศาสตร์หลักสามแห่งคือลูซอน วิซา ยา และ มินดาเนา พื้นสีน้ำเงินทางด้านซ้ายมี นกอินทรีของสหรัฐอเมริกา และพื้นสีแดง ทางด้านขวามีสิงโตของสเปน ซึ่งแสดงถึง ประวัติศาสตร์ในการเป็นอาณานิคม การ ออกแบบนี้คล้ายกับการออกแบบโดย เครือจักรภพแห่งฟิลิปปินส์เมื่อ พ. ศ. 2483พระอาทิตย์ บา ตันกัส บูลาจัน กาวิเต มะนิลา ลากูนา นูเอ วา เอจิยา ปัมปางาตาร์ลัก กฏอัยการศึกการปฏิวัติฟิลิปปินส์ลูซอน วิซา ยา มินดาเนา นกอินทรีสหรัฐอเมริกาสิงโตสเปน ประวัติศาสตร์ เครือจักรภพแห่งฟิลิปปินส์

4  มะนิลา (Manila หรือ Maynila ไมนิลา ในภาษา ตากาล็อก ) เป็นเมืองหลวงของประเทศ ฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าว มะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลูซอนซึ่งเป้นเกาะ ที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ บางส่วนของเมืองมีความยากจน อย่างไรก็ดี มะนิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสหากรรมของประเทศ มะนิลา คือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากร มากกว่า 10 ล้านคน เขต เมโทรมะนิลา (Metro Manila) เป็นมหานครที่ใหญ่กว่า ประกอบด้วย เมืองและเทศบาล 17 แห่ง เฉพาะเมืองมะนิลา เองเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เมืองเดียวที่มี ประชากรมากกว่าคือเมืองเคซอนซิตี (Quezon City) ชานเมืองและอดีตเมืองหลวง มะนิลาตั้งอยู ที่ 14°35' เหนือ 121°0' ตะวันออกภาษา ตากาล็อกประเทศ ฟิลิปปินส์อ่าว มะนิลาลูซอน เมโทรมะนิลาเคซอนซิตี

5 Map

6


ดาวน์โหลด ppt  ธงชาติฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นธง สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธง เป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google