งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wound classification Wound Healing. Type of wound สภาวะ ร่างกาย และ จิตใจ แผลทางกาย (Physical wound) แผลทางใจ (Psychological wound) ลักษณะแผล เปิด - ปิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wound classification Wound Healing. Type of wound สภาวะ ร่างกาย และ จิตใจ แผลทางกาย (Physical wound) แผลทางใจ (Psychological wound) ลักษณะแผล เปิด - ปิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wound classification Wound Healing

2 Type of wound สภาวะ ร่างกาย และ จิตใจ แผลทางกาย (Physical wound) แผลทางใจ (Psychological wound) ลักษณะแผล เปิด - ปิด Close wound Open wound ตาม ระยะเวลา Acute wound Subacute wound Chronic wound

3 Type of wound ตามลักษณะ การหาย Primary intention healing Secondary intention healing Delayed Primary Healing ลักษณะการปนเปื้อน Clean wound Clean contaminated wound Contaminated wound Dirty wound

4 Wound Close wound Contusion wound Open wound Abrasion wound Incision wound Lacerated wound Punctured wound Gun shot wound Others open wound

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Wound healing The phases of wound healing are: · Hemostasis · Inflammation · Proliferation or Granulation · Remodeling or Maturation

15 PhaseDaysCell HemostasisImmediatePlatelet InflammatoryD1-D4PMN Macrophages Proliferative (Granulation) D4-D21Macrophage Lymphocyte Angiocytes Neurocytes Remodeling (Comtraction) D21-2 yrsFibroblasts Keratinocyte Fibrocyte

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt Wound classification Wound Healing. Type of wound สภาวะ ร่างกาย และ จิตใจ แผลทางกาย (Physical wound) แผลทางใจ (Psychological wound) ลักษณะแผล เปิด - ปิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google