งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCT ศัลยกรรม น. พ. วริษฐ์ คลอ วุฒิวัฒน์.  Anatomy - Superficial - Deep - Perferating มี Bicuspid valve ให้เลือดไหลจาก Superficial Deep VARICOSE VEIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCT ศัลยกรรม น. พ. วริษฐ์ คลอ วุฒิวัฒน์.  Anatomy - Superficial - Deep - Perferating มี Bicuspid valve ให้เลือดไหลจาก Superficial Deep VARICOSE VEIN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCT ศัลยกรรม น. พ. วริษฐ์ คลอ วุฒิวัฒน์

2

3  Anatomy - Superficial - Deep - Perferating มี Bicuspid valve ให้เลือดไหลจาก Superficial Deep VARICOSE VEIN

4  Superficial 1. Long splenous vein VARICOSE VEIN

5 2.Short splenous vein VARICOSE VEIN

6  ความหมาย  Etiology - Primary varicose vein: เป็นผลมาจาก incompetence ของ one way valve ของ Superficial vein - Secondary varicose vein: เกิดจาก valvular incompetence ของ Perforating vein มักเป็น ตามหลัง DVT

7 VARICOSE VEIN Age Sex Pregnancy Type of work Race Obesity Hereditary Risk factor

8 Pathophysiology VARICOSE VEIN

9 อาการปวด : ตอนเย็นมากกว่าตอนเช้า ยก ขาสูงอาการน้อยลง Heaviness 47% Aching 71.4% Swelling 60% Cramps 38.9% Itching 30% Cosmetic 24% Diagnosis

10 VARICOSE VEIN Diagnosis ถ้าผู้ป่วยไม่มีประวัติ -Venous thrombosis - ขาบวมหลังป่วย - ผ่าตัด - อุบัติเหตุ - หลังคลอด - ตรวจร่างกายไม่พบ Edema,Pigmentation * ส่วนใหญ่จะเป็น Primary*

11 VARICOSE VEIN ตรวจ ร่างกาย 1. ยืนในที่ที่สว่างสังเกตตำแหน่ง Varicosties 2.Brodie trendelenburg test เพื่อแยก Valvular incompetence จาก Perferator 3.Perthes’test ตรวจ Deep vein

12 VARICOSE VEIN Investigate 1.Doppler ultrasound 2.Venography ปัจจุบันถูก แทนที่ด้วย Doppler ultrasound immaging

13 VARICOSE VEIN Management 1.Compression stocking - Below-the-knee support stocking ที่ Pressure 20-30 mmhg - ระวังผู้ป่วยที่มี Arterial insufficiency

14 VARICOSE VEIN Management 2. Injection sclerotheraphy - เหมาะกับขนาดเล็กกว่า 3 mm. เป็น แขนง ข้อบงชี้ - Telorngiectasias - Reticular varicosities - Isolated varicosities - Below – knee varicosities - Recurrent varicosities

15 VARICOSE VEIN Management ข้อห้าม -Hypersensitivity to sclerosing agents -Acute thombophlebitis -Large varicosities with communication to deep vines - ถ้าฉีดไปทำลาย Endothelial lining ทำให้เกิด Skerosis และเป็น Fibrous cord

16 VARICOSE VEIN Management เทคนิคของการทำ Injection sclerotherapy - ท่ายืน - นอนราบ ฉีดต่ำแหน่งที่เป็นด้วยเข็ม เบอร์ 23-25 ดูดได้เลือด ยกขา ฉีด 0.5 ml ในเวลา 10-15 วินาที กดปิดแผลพัน Elastic bandage - ไม่ควรเกิน 4-6 ตำแหน่ง - พันขาอีก 2 สัปดาห์

17 VARICOSE VEIN Management ภาวะแทรกซ้อน -Anaphylaxis - Cutaneus necrosis,Ulcer, Thrombophlebitis

18 VARICOSE VEIN Management 3.Operation management ข้อบ่งชี้ - ปวดขาและมี Valvular incompetence ของ greater หรือ Lesser suphenous veins - มี Complication hemorrage หรือ Sup thrombophlebitis

19 VARICOSE VEIN Management Pre-op preparation 1. ดูตำแหน่ง 2.Lesser saphenous vein ควรทำ ultrasound 3.Tecnique -High ligation, venous stripping and stab wound avulsion -Prep skin -Incision

20 VARICOSE VEIN Management Post-op care - คืนแรก Bed rest นอนยกขาสูง - วันรุ่งขึ้นเปิด Dressing ใช้ Elastic stocking ให้เดินได้ - นัดพบแพทย์ 1 สับดาห์

21 VARICOSE VEIN Management Complication Edema Bleeding Nerve damage Wound infection

22 ด้วยความปรารถนาดี PCT ศัลยกรรม


ดาวน์โหลด ppt PCT ศัลยกรรม น. พ. วริษฐ์ คลอ วุฒิวัฒน์.  Anatomy - Superficial - Deep - Perferating มี Bicuspid valve ให้เลือดไหลจาก Superficial Deep VARICOSE VEIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google