งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTREGRATION H A & H P H. HA HPH HPH การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTREGRATION H A & H P H. HA HPH HPH การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTREGRATION H A & H P H

2 HA HPH HPH การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า

3 HA Occupational health service Health care HPH HPH Health conscious Healthy behavior Health skill Role Model การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า เจ้าหน้าที่

4 HA Appropriate Safe Effective Continuity… HPH HPH Holistic Empowerment Lifestyle Prevention…. การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า ผู้รับบริการ

5 จิตวิญญาณ ( ปัญญา ) สังคม จิต บุคคล ครอบครัว สังคม สร้างเสริม ป้องกัน ชุมชน กาย รักษา ฟื้นฟู

6 Physiological BMI (obesity) BP Blood sugar Cholesterol Behavior Tobacco Alcohol Physical inactivity Stress Primary Prevention Secondary PreventionTertiary Prevention Levels of Prevention Disease/Disability DMDM HTHT StrokeStroke Heart diseaseHeart disease Chronic diseaseChronic disease Primary Prevention Secondary Prevention

7 HA Safe Env. protection HPH HPH Learning env การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า สิ่งแวดล้อม

8 HA Response to health problem Consultation Resource mobilization HPH HPH Service Support Empowerment การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า ชุมชน

9 ประเมิน HP ในชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. เมินเฉย (Ignorance) 2. ให้ทำอะไรก็ทำ (Passive) 3. ค้นหาตัวเอง 4. คิดเอง ทำเอง (Proactive) มีสัดส่วนของชุมชนในแต่ละ กลุ่มเท่าไร จะเลือกทำอะไร กับชุมชนใด

10 เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ สิ่งแวดล้อม ชุมชน HAHPH Health conscious Healthy behavior Health skill Role Model Appropriate Safe Effective Continuity… Holistic Empowerment Lifestyle Prevention…. Response to health problem Consultation Resource mobilization Service Support Empowerment Learning env. Safe Env. protection Occupational health service Health care


ดาวน์โหลด ppt INTREGRATION H A & H P H. HA HPH HPH การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google