งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนาดภาพ

2 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก
- ภาพระยะใกล้ (Close-Up shot) หรือ CU เป็นการถ่ายภาพถ่ายใบหน้าคนหรือถ่ายวัตถุที่ทำให้มองเห็นภาพขนาดใหญ่ สำหรับใบหน้าคนภาพ CU ควรเริ่มตั้งแต่คางขึ้นไป ภาพ CU ยังมีอีก 3 ขนาดคือ BCU (Big Close-Up) เป็นภาพที่เห็นบางส่วนของใบหน้า ภาพ ECU (Extreme Close-Up) เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นเจาะเฉพาะดวงตา หู คิ้ว หรือริมฝีปาก เป็นต้น และภาพ MCU (Medium Close-Up) เป็นภาพที่มีเริ่มตั้งแต่กระเป๋าเสื้อของคนขึ้นไป

3 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก
- ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) แทนด้วย MS เป็นภาพถ่ายใกล้ขนาดกลาง ส่วนมากจะเห็นตั้งแต่เอวขึ้นไป และภาพ MLS (medium long shot) เป็นภาพที่จับตั้งแต่ระดับหัวเข่าขึ้นไป - ภาพระยะไกล (Long Shot) แทนด้วย LS เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นทั้งตัวคนและอยู่ไกลออกไป โดยเห็นฉากหน้า (foreground) ได้ หากอยูในระยะไกลมากก็เป็น Extreme Long Shot (XLS)

4 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก
การจับภาพโดยยึดส่วนของร่างกายเป็นหลัก มีหลายลักษณะที่ใช้กันมาก คือ ภาพแค่อก (Bust Shot) ให้เห็นตั้งแต่อกขึ้นไปถึงใบหน้า แทนด้วย BS หรือภาพตั้งแต่เข่าขึ้นไป (Knee Shot) แทนด้วย KS เป็นต้น การจับภาพโดยยึดตำแหน่งของกล้อง อาจมีหลายแบบ เช่น กล้องถ่ายมุมสูง กล้องถ่ายมุมต่ำ หรือถ่ายข้ามไหล่ (Over the Shoulder Shot) แทนด้วย O SHOULDER เป็นต้น

5 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก
การจับภาพโดยยึดจำนวนผู้แสดงเป็นหลัก มี 3 แบบ คือ แบบ 2 คน (Two Shot) แทน ด้วย 2-Shot หรือAmerican shot เพื่อจับภาพ 2 คน และแบบ 3 คน (Three Shot) แทนด้วย 3-Shot หรือ group shot เมื่อจับ ภาพ 3 คน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ขนาดภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google