งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดภาพ. การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก - ภาพระยะใกล้ (Close-Up shot) หรือ CU เป็นการถ่าย ภาพถ่ายใบหน้าคนหรือถ่ายวัตถุที่ ทำให้มองเห็นภาพขนาดใหญ่ สำหรับใบหน้าคนภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดภาพ. การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก - ภาพระยะใกล้ (Close-Up shot) หรือ CU เป็นการถ่าย ภาพถ่ายใบหน้าคนหรือถ่ายวัตถุที่ ทำให้มองเห็นภาพขนาดใหญ่ สำหรับใบหน้าคนภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนาดภาพ

2 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก - ภาพระยะใกล้ (Close-Up shot) หรือ CU เป็นการถ่าย ภาพถ่ายใบหน้าคนหรือถ่ายวัตถุที่ ทำให้มองเห็นภาพขนาดใหญ่ สำหรับใบหน้าคนภาพ CU ควรเริ่ม ตั้งแต่คางขึ้นไป ภาพ CU ยังมีอีก 3 ขนาดคือ BCU (Big Close-Up) เป็นภาพที่เห็นบางส่วนของใบหน้า ภาพ ECU (Extreme Close-Up) เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นเจาะเฉพาะ ดวงตา หู คิ้ว หรือริมฝีปาก เป็นต้น และภาพ MCU (Medium Close- Up) เป็นภาพที่มีเริ่มตั้งแต่กระเป๋า เสื้อของคนขึ้นไป

3 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก - ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) แทนด้วย MS เป็นภาพถ่าย ใกล้ขนาดกลาง ส่วนมากจะเห็น ตั้งแต่เอวขึ้นไป และภาพ MLS (medium long shot) เป็นภาพที่ จับตั้งแต่ระดับหัวเข่าขึ้นไป - ภาพระยะไกล (Long Shot) แทนด้วย LS เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็น ทั้งตัวคนและอยู่ไกลออกไป โดย เห็นฉากหน้า (foreground) ได้ หา กอยูในระยะไกลมากก็เป็น Extreme Long Shot (XLS)

4 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก การจับภาพโดยยึดส่วนของ ร่างกายเป็นหลัก มีหลายลักษณะที่ ใช้กันมาก คือ ภาพแค่อก (Bust Shot) ให้เห็นตั้งแต่อกขึ้นไปถึง ใบหน้า แทนด้วย BS หรือภาพตั้งแต่ เข่าขึ้นไป (Knee Shot) แทนด้วย KS เป็นต้น การจับภาพโดยยึดตำแหน่งของ กล้อง อาจมีหลายแบบ เช่น กล้อง ถ่ายมุมสูง กล้องถ่ายมุมต่ำ หรือถ่าย ข้ามไหล่ (Over the Shoulder Shot) แทนด้วย O SHOULDER เป็น ต้น

5 การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก การจับภาพโดยยึดจำนวนผู้ แสดงเป็นหลัก มี 3 แบบ คือ แบบ 2 คน (Two Shot) แทน ด้วย 2- Shot หรือ American shot เพื่อจับ ภาพ 2 คน และแบบ 3 คน (Three Shot) แทนด้วย 3-Shot หรือ group shot เมื่อจับ ภาพ 3 คน เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt ขนาดภาพ. การจับภาพโดยยึดมุมกล้องเป็นหลัก - ภาพระยะใกล้ (Close-Up shot) หรือ CU เป็นการถ่าย ภาพถ่ายใบหน้าคนหรือถ่ายวัตถุที่ ทำให้มองเห็นภาพขนาดใหญ่ สำหรับใบหน้าคนภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google