งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teenage pregnancy. คือ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลา ที่คลอดบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teenage pregnancy. คือ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลา ที่คลอดบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teenage pregnancy

2 คือ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลา ที่คลอดบุตร

3 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ อะไร ?? การตั้งครรภ์ ในขณะที่คุณแม่ยังมีอายุน้อย การตั้งครรภ์อายุ 10-19 ปี

4 ผลกระทบขณะ ตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ - เชื่อว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทำให้มี อุบัติการณ์ของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น - ในประเทศไทยผลไม่แตกต่าง

5 ผลกระทบขณะ ตั้งครรภ์ โลหิตจาง - ภาวะทุพโภชนาการ ขาดธาตุเหล็ก และโฟลิก - ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย - การติดเชื้อมาลาเรีย พยาธิปากขอ วัณ โรค เอดส์

6 HIV, STD - เกิดในวัยรุ่นบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมทาง เพศไม่เหมาะสม - สาเหตุจาก ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย, ปัญหาเศรษฐกิจ, การศึกษา ผลกระทบขณะตั้งครรภ์

7 Preterm birth - ยิ่งอายุน้อย ยิ่งอุบัติการณ์สูง - การเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่ของร่างกาย วัยรุ่น การศึกษา การดำรงชีวิต สภาพแวดล้อม ขาดการดูแลระยะก่อน คลอดที่เหมาะสม Low birth weight - ผลต่อเนื่องจากคลอดก่อนกำหนด ผลกระทบขณะตั้งครรภ์

8 วัยรุ่นมีพัฒนาการของกระดูกเชิงกรานที่ไม่ สมบูรณ์ เชิงกรานมีขนาดไม่กว้างพอ คลอดติดขัด คลอดยาก ผลกระทบขณะคลอด


ดาวน์โหลด ppt Teenage pregnancy. คือ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลา ที่คลอดบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google