งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

2 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของร่างกายตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาบุคลิกภาพและการแต่งกาย การเปลี่ยนแปลงทางเพศทำให้เกิดความไม่สบายใจ เช่น การขยายตัวของเต้านมในเพศหญิง การมีเสียงแตก มีลูกกระเดือก มีหนวดเคราในเพศชาย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเพศในวัยรุ่นหญิง ได้แก่ ประจำเดือนมาช้า ความผิดปกติของประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอในช่วงปีแรก

3 4.การปวดประจำเดือน ไม่สบายก่อนมีประจำเดือน 5.ปัญหาของสิวและกลิ่นตัว 6.ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงของตนเองไม่เท่ากับเพื่อน

4 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์
1.หนีออกจากบ้าน 2.การทะเลาะวิวาท 3.การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 4.การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
1.การต่อต้านผู้ใหญ่ ไม่ค่อยเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ปกครองบอก ส่วนใหญ่จะเชื่อเพื่อนและไปตามเพื่อน 2.เด็กวัยรุ่นที่เที่ยวกลางคืน ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียน 3.การตามเพื่อน

6 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา
ปัญหาด้านความแตกต่างทางสติปัญญา ทางด้านความถนัด ความสามารถในการทำความเข้าใจบทเรียนไม่เท่ากัน ทำให้มีปัญหาของกลุ่มเด็กเก่งและกลุ่มเด็กอ่อน ปัญหาของกลุ่มเด็กเก่ง ได้แก่ 1.ความกดดันจากการถูกคาดหวังจากพ่อแม่ ครู ทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีนิสัยเห็นแก่ตัว 2.ปัญหาในเรื่องการปรับตัว ไม่มีเวลาสังสรรค์กับเพื่อน หรือชอบดูถูกเพื่อนจึงทำให้ไม่มีใครอยากคบ

7 3. ปัญหาเรื่องการเบื่อบทเรียนที่ง่ายและซ้ำซาก 4
3.ปัญหาเรื่องการเบื่อบทเรียนที่ง่ายและซ้ำซาก 4.ใช้ความฉลาดของตนเอาเปรียบผู้อื่น ปัญหาของเด็กกลุ่มอ่อนได้แก่ 1.การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนไม่ได้ 2.ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง 3.ปัญหาการสร้างนิสัยทางการเรียน การจัดแบ่งเวลาในการเรียน การทำกิจกรรม 4.ปัญหาการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ เมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกัน

8 จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google