งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ในวัยรุ่น. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย 1. ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงการ เจริญเติบโตของร่างกายตนเอง ก่อให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ในวัยรุ่น. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย 1. ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงการ เจริญเติบโตของร่างกายตนเอง ก่อให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ในวัยรุ่น

2 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย 1. ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงการ เจริญเติบโตของร่างกายตนเอง ก่อให้เกิด ปัญหาบุคลิกภาพและการแต่งกาย 2. การเปลี่ยนแปลงทางเพศทำให้เกิดความไม่ สบายใจ เช่น การขยายตัวของเต้านมในเพศ หญิง การมีเสียงแตก มีลูกกระเดือก มีหนวด เคราในเพศชาย 3. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเพศในวัยรุ่นหญิง ได้แก่ ประจำเดือนมาช้า ความผิดปกติของ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอในช่วงปีแรก

3 4. การปวดประจำเดือน ไม่สบายก่อนมีประจำเดือน 5. ปัญหาของสิวและกลิ่นตัว 6. ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ไม่เท่ากับเพื่อน

4 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน จิตใจและอารมณ์ 1. หนีออกจากบ้าน 2. การทะเลาะวิวาท 3. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 4. การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สังคม 1. การต่อต้านผู้ใหญ่ ไม่ค่อยเชื่อฟังในสิ่งที่ ผู้ปกครองบอก ส่วนใหญ่จะเชื่อเพื่อนและไป ตามเพื่อน 2. เด็กวัยรุ่นที่เที่ยวกลางคืน ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำ ให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียน 3. การตามเพื่อน

6 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง สติปัญญา ปัญหาด้านความแตกต่างทางสติปัญญา ทางด้านความถนัด ความสามารถในการทำ ความเข้าใจบทเรียนไม่เท่ากัน ทำให้มีปัญหา ของกลุ่มเด็กเก่งและกลุ่มเด็กอ่อน ปัญหาของกลุ่มเด็กเก่ง ได้แก่ 1. ความกดดันจากการถูกคาดหวังจากพ่อแม่ ครู ทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีนิสัย เห็นแก่ตัว 2. ปัญหาในเรื่องการปรับตัว ไม่มีเวลาสังสรรค์กับ เพื่อน หรือชอบดูถูกเพื่อนจึงทำให้ไม่มีใครอยาก คบ

7 3. ปัญหาเรื่องการเบื่อบทเรียนที่ง่ายและซ้ำซาก 4. ใช้ความฉลาดของตนเอาเปรียบผู้อื่น ปัญหาของเด็กกลุ่มอ่อนได้แก่ 1. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนไม่ได้ 2. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีความภาคภูมิใจ ในตนเอง 3. ปัญหาการสร้างนิสัยทางการเรียน การจัดแบ่ง เวลาในการเรียน การทำกิจกรรม 4. ปัญหาการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน ไม่สามารถ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ เมื่อต้องทำกิจกรรม ร่วมกัน

8 จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ในวัยรุ่น. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย 1. ความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงการ เจริญเติบโตของร่างกายตนเอง ก่อให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google