งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก ชั้น ม.1/4 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน MENU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก ชั้น ม.1/4 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน MENU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก ชั้น ม.1/4 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน MENU

2 รู้จักและใช้งานกล้อง จุลทรรศน์ รู้จักและใช้งานกล้อง จุลทรรศน์ เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต เซลล์ของ สิ่งมีชีวิต บรรณานุกรม การลำเลียงสารเข้า - ออกเซลล์ การลำเลียงสารเข้า - ออกเซลล์ การลำเลียงสารเข้า - ออกเซลล์ การลำเลียงสารเข้า - ออกเซลล์

3 วิธีใช้ 1. วางกล้องให้ฐานอยู่บนพื้นรองรับที่เรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้ลำกล้องตั้งตรง 2. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ กำลังขยายต่ำสุดอยู่ตรงกับลำกล้อง 3. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อนเข้าลำกล้องเต็มที่ โดยใช้ตา มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงไป จะเห็นเป็นวงกลมสีขาวที่มีความสว่าง 4. นำสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ ให้วัตถุอยู่กลางบริเวณที่แสงผ่าน แล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ ให้ลำกล้องเลื่อนลงมาอยู่ใกล้วัตถุที่จะ ศึกษามากที่สุด โดยระวังอย่าให้เลนส์ใกล้วัตถุสัมผัสกับกระจกปิดสไลด์ 5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตา ลงตามลำกล้องพร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ ขึ้น ช้าๆ จนมองเห็นวัตถุที่จะศึกษาแล้วจึงเปลี่ยนมาหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด เพื่อปรับภาพให้ชัด 6. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย สูงขึ้น เข้ามาในแนวลำกล้อง โดยไม่ต้องขยับสไลด์อีก แล้วหมุนปุ่มปรับ ภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 7. การปรับแสงที่เข้าในลำกล้องให้มากหรือน้อยให้หมุนปุ่มปรับไดอะแฟรม ปรับ แสงตามต้องการ MENU MENU

4 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ เซลล์พืชและ เซลล์สัตว์แตกต่างกัน ทั้งรูปร่างและรูปร่าง แต่ที่สำคัญคือเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ 1. นิวเคลียส 2. ไซโทพลาซึม 3. เยื่อหุ้มเซลล์ - ผนังเซลล์ - คลอโรพลาสต์ MENU

5 เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นเยื่อบาง ๆ ล้อมรอบไซโทพลาซึม พบในเซลล์ทุกชนิด มีความ หนาประมาณ 8.5 - 10 นาโนเมตร กั้นสารที่อยู่ภายในกับภายนอกเซลล์ ทำหน้าที่ รักษาสมดุลของสารภายในเซลล์โดยการควบคุมการผ่าน เข้าออกของสารระหว่าง เซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ประกอบด้วย ฟอสโฟลิพิดเรียงตัวเป็น 2 ชั้น (lipid bilayer) โดยหันปลายข้างที่มีขั้ว ( ชอบน้ำ ) ออก ด้านนอก หันปลายข้างที่ไม่มีขั้ว ( ไม่ชอบน้ำ ) เข้าด้านใน มี โปรตีน คอเลสเทอรอล ไกลโคลิพิด ไกลโคโปรตีน แทรกอยู่ การเรียงตัวแบบนี้เรียกว่า ฟลูอิดโมเซอิกโมเดล ( Fluid mosaic model ) MENU

6


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก ชั้น ม.1/4 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน MENU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google