งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยาของ พืช (1202 320) (Plant Physiology) วันที่ 8 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยาของ พืช (1202 320) (Plant Physiology) วันที่ 8 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยาของ พืช (1202 320) (Plant Physiology) วันที่ 8 มิถุนายน 2552

2 การลำเลียงน้ำในต้น พืช เส้นทางลำเลียงน้ำต่อเนื่องกันอย่าง ไม่ขาดสาย น้ำจากดินถูกดูดเข้าสู่รากขนอ่อน น้ำถูก ลำเลียงจากรากเข้าสู่ลำต้น  = -0.3 Mpa  = - 0.6 MPa จากลำต้นเช้าสู่ใบ จากใบออกสู่บรรยากาศ  = -0.8 Mpa  = - 95 MPa

3 การดูดน้ำของราก - รากขนอ่อนหรือปลายราก เป็นบริเวณ ที่ทำหน้าที่ดูดน้ำ - รากที่มีอายุมากดูดน้ำได้น้อย

4 เซลล์เอพิเดอร์มิสของรากขนอ่อน เนื้อเยื่อคอร์เทกซ์ของราก เส้นทางการเคลื่อนของน้ำเข้าสู่เนื้อเยื่อ คอร์เทกซ์มี 2 เส้นทาง คือ อะโป พลาสต์ (apoplast) และซิมพลาสต์ (symplast) เมื่อน้ำ เคลื่อนที่มาถึงชั้นเอนโดเดอมิสที่ล้อมรอบท่อ ลำเลียงของราก ซึงมีแถบแคสแพเรียน (casparion) ผนังเซลล์ด้านรัศมีนี้ไม่ยอมให้น้ำ ผ่าน น้ำจึงต้องเคลื่อนที่ผ่านพลาสมาเมมเบรน และไซโทพลาสซึมของเซลล์ เอนโดเดอร์มิส การดูดน้ำจากดินเข้าสู่ ราก

5 ที่มา : http://www.cic-caracas.org/departments/science/images/08sym_apoplast.gif

6 ดังนั้น เอนโดเดอมิสจึงเป็นชั้นเซลล์ที่ ควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำจากดินเข้าสู่ ท่อลำเลียงของรากโดยวิธีออสโมซิส และ พลาสมาเมมเบรนของเอนโดเดอมิสยังเป็น ด่านที่คัดเลือกอิออนที่เข้าสู่ท่อลำเลียง ของรากด้วย การดูดน้ำจากดินเข้าสู่ ราก

7

8 แรงผลักที่ทำให้เกิดการ ลำเลียงน้ำจากดินเข้าสู่ท่อลำเลียงของ ราก โดยใน สภาพที่พืชคายน้ำน้อย “ คือ ความแตกต่างระหว่าง  ของท่อ ลำเลียง ( ค่าเป็นลบมากเพราะการ สะสม อิออน ) กับเนื้อเยื่อคอร์ เทกซ์ ” ส่วนใน สภาพการคายน้ำมาก “ คือ ความแตกต่างของ  ตั้งแต่ใบ ลำ ต้น และราก เนื่องจากการคายน้ำ ”

9


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยาของ พืช (1202 320) (Plant Physiology) วันที่ 8 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google