งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลำเลียงผ่านเมมเบรน Biological membrane Biological membrane หมายถึง เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) รวมถึงเมมเบรนที่ ห่อหุ้ม ออร์กาแนลภายใน เช่น คลอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลำเลียงผ่านเมมเบรน Biological membrane Biological membrane หมายถึง เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) รวมถึงเมมเบรนที่ ห่อหุ้ม ออร์กาแนลภายใน เช่น คลอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลำเลียงผ่านเมมเบรน Biological membrane Biological membrane หมายถึง เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) รวมถึงเมมเบรนที่ ห่อหุ้ม ออร์กาแนลภายใน เช่น คลอ โรพลาสต์ ไมโทคอนเดรีย นิวเคลียส แวคคิโอล (tonoplast) และไลโซ โซม ในบทนี้จะเน้นถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการลำเลียง ผ่าน plasma membrane

2 การลำเลียงผ่านเมมเบรน TRANSPORT ACROSS MEMBRANE

3 การลำเลียงผ่านเมมเบรน TYPICAL PLANT CELL

4 บทบาทของเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) มีความบางมาก (6-10 nm.) ปฏิกิริยาเคมี มากมายที่จำเป็นต่อชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะการ มีเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์สามารถรักษา สภาพแวดล้อมภายในเซลล์ให้เหมาะสมได้ เยื่อหุ้มเซลล์มีบทบาทหลายประการ เช่น  เป็นพื้นที่ทำงานของปฎิกิริยาชีวเคมี มากมาย  รับข้อมูลให้เซลล์รับรู้ถึง การเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมภายนอกเซลล์ และทำให้ เซลล์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้  ประสานการติดต่อและสื่อสารกับเซลล์ อื่นๆ  ควบคุมการเคลื่อนเข้า - ออกของสาร ต่างๆ

5 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ Model ที่อธิบายถึงโครงสร้างของเยื่อ หุ้มเซลล์ที่ยอมรับกันมากที่สุดในขณะนี้คือ Fluid Mosaic Model ซึ่งกล่าวว่า เยื่อหุ้ม เซลล์ประกอบด้วยชีวโมเลกุล 3 ชนิด คือ 1. ไขมัน 2 ชั้น (phospholipid bilayer) มี ลักษณะค่อนข้างเหลว ไหลไปมาได้ ส่วนนี้คือ ส่วนที่เรียกว่า “fluid” 2. โปรตีน - peripheral membrane protein - integral membrane protein โปรตีนส่วนนี้มีบทบาทแตกต่างกันมากมาย เป็นส่วนที่เรียกว่า “mosaic” 3. คาร์โบไฮเดรต ส่วนใหญ่เป็น oligosaccharides คาร์โบไฮเดรตที่เกาะติดกับ โปรตีน เรียกว่า glycoprotein คาร์โบไฮเดรต ที่เกาะติดกับไขมัน เรียกว่า glycolipid

6 รูปที่ 1 โครงสร้างของ plasma membrane GlycoproteinCarbohydrate Glycolipid Phospholipid { Cytoplasm Extracellular Fluid

7 รูปที่ 2 a) ส่วน hydrophilic head (phosphate group) ละลายได้ในน้ำ จึงหันเข้าหาน้ำ และ ปกป้องส่วนที่เป็น hydrophobic tail (fatty acid) ซึ่งหันหนีจากน้ำ b) ทำให้เกิดการ เรียงตัวของชั้น ไขมันเป็น 2 ชั้น (phospholipid bilayer) ซึ่ง เหมาะสมกับบทบาทของเมมเบรน

8 รูปที่ 2 a) ส่วน hydrophilic head (phosphate group) ละลายได้ในน้ำ จึงหันเข้าหาน้ำ และ ปกป้องส่วนที่เป็น hydrophobic tail (fatty acid) ซึ่งหันหนีจากน้ำ b) ทำให้เกิดการ เรียงตัวของชั้น ไขมันเป็น 2 ชั้น (phospholipid bilayer) ซึ่ง เหมาะสมกับบทบาทของเมมเบรน PHOSPHOLIPID S

9 รูปที่ 3 FLUID MOSAIC MODEL PERIPH ERAL PROTEI N INTEGR AL PROTEI N CHOLES TEROL CARBOH YDRATE PHOSPHOLIPI D BILAYER

10 รูปที่ 4 โปรตีนใน phospholipid bilayer

11 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเมมเบรน ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ภายในเซลล์จะ เกิดได้ในสภาพที่เป็นสารละลายและการที่ สารใดสารหนึ่งจะเคลื่อนเข้าเซลล์ได้ สาร นั้นต้องละลายได้ในของเหลว เช่น เมื่อ ผสมกลูโคสกับน้ำ ผลึกของแข็งของ กลูโคสจะละลายได้ และกระจายทั่ว ของเหลว กลายเป็นสารละลาย (solution) ซึ่งมีของเหลว ( น้ำ ) เป็นตัว ทำละลาย (solvent) และมีกลูโคสเป็น ตัวถูกละลาย (solute) สารใดละลายได้ ในของเหลวจัดว่า soluble สารใดที่ไม่ ละลายในของเหลวจัดว่า insoluble การเคลื่อนที่ของสารภายในสารละลาย และการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ ( เมมเบรน ) มีความสำคัญต่อ การทำงานของเซลล์

12 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเมมเบรน


ดาวน์โหลด ppt การลำเลียงผ่านเมมเบรน Biological membrane Biological membrane หมายถึง เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) รวมถึงเมมเบรนที่ ห่อหุ้ม ออร์กาแนลภายใน เช่น คลอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google