งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช
เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย ด.ญ.บุตรดี จำปางาม ด.ญ.แจ่มนภา ชุมศรี ด.ช.ชวลิต บุญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์

2 คำนำ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาต่อไปและค้นหาความรู้จากรายงานเล่มนี้ได้

3 สารบัญ เรื่อง หน้า ความหลากหลายของพืช 1 -พืชไม่มีท่อลำเลียง 1
เรื่อง หน้า ความหลากหลายของพืช -พืชไม่มีท่อลำเลียง - พืชที่มีท่อลำเลียง - ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อลำเลียง

4 พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง
ความหลากหลายของพืช พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง ลักษณะทั่วไปของพืชไม่มีระบบท่อลำเลียง 1. มีขนาดเล็ก มักเจริญเติบโตใกล้แหล่งน้ำ 2. ไม่มีเนื้อเยื่อโดยเฉพาะสำหรับลำเลียงสาร 3. ไม่มีราก ลำต้น ใบ ที่แท้จริง

5 ตัวอย่างของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง
1.มอส ลักษณะทั่วไปของมอส 1.เป็นพืชขนาดเล็กขึ้นเรียงกันหนาแน่นคล้ายพรมสีเขียว พบตามพื้นดิน อิฐ 2.มีอวัยวะคล้ายรากเรียกว่ารากเทียม หน้าที่ใช้ยึดดิน ดูดน้ำ มีส่วนคล้ายใบเล็ก มีสีเขียวไม่มีเส้นใยสังเคราะห์แสงได้ 3. มีการสืบพันธ์แบบสลับ ประโยชน์ของมอส ช่วยเก็บความชื้น 2. ปกคลุมผิวดิน 3. ป้องกันการสึกกร่อนของผิวดิน 4. ทำให้หินผุแตกสลายเป็นดิน 5. ใช้เป็นเชื้อเพลิง

6 2.ลิเวอร์เวอร์ต ลักษณะทั่วไปของลิเวอร์เวอร์ต 1 ลักษณะเป็นแผ่นแบนบาง ๆ สีเขียวขนาดเล็กขึ้นตามหินหรือดินชื้น ๆ 2. มี rhizoid อยู่ทางด้านล่างทำหน้าที่ ยึดเกาะและดูดน้ำ 3. ไม่มีท่อลำเลียง

7 พืชที่มีท่อลำเลียง พืชมีระบบท่อลำเลียงจัดอยู่ในดิวิชั่นทราคีโอไฟตาเนื้อเยื้อทำหน้าที่ลำเลียง   ของเหลวเรียกว่า  เนื้อเยื่อวาสคิวลาร์ Vascular  tissue:  เนื้อเยื่วาสคิวลาร์เป็นเนื้อเยื่อพิเศษทอดยาวอยู่ภายในพืช  ที่มีท่อลำเลียง  จะลำเลียงสารเป็นของ   เหลวขึ้นสู่ลำต้น  ในระยะที่ลำต้นยัง  ไม่เจริญเต็มที่จะมีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า วาสคิวลาร์บันเดิล   เมื่อลำต้นเจริญ   เต็มที่กลุ่มเซลล์นี้จะเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้แข็งอยู่กลางลำต้น  ในรากที่ยัง เนื้อเยื่อจะเรียง ตัวแตกต่างกันเนื้อเยื้อวาสคิวลาร์ประกอบด้วย2ส่วนคือไซเลมและโฟลเอม   ระหว่าง ไซเลมและโฟลเอมมีเยื่อแคมเบี่ยมกั้นกลาง

8 ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อลำเลียง
 ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อลำเลียง                Xylem:ไซเลม เนื้อเยื่อไซเลมทำหน้าที่       ลำเลียงน้ำขึ้น ลำต้นไซเลมประกอบ ด้วยเวสเซลซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาวเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิต   เวสเซลล์จะเป็นส่วน กลางของลำต้น  และเป็นแกนของต้นไม้     Phloem: โฟลเอม  เป็นเนื้อเยื่อทำหน้า ที่ลำเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นไปยังส่วนต่างๆของลำต้น  เนื้อเยื่อโฟลเอมประกอบด้วยซีฟทิวบ์ลักษณะเป็นท่อยาว   ผนังที่กั้นระหว่างเซลล์ซีฟทิวบ์มีรูทำให้มีลักษณะคล้ายตะแกรงเรียกว่าซีฟเพลท สารละลายจะผ่านจากเซลล์หนึ่ง  ไยังอีกเซลล์หนึ่งโดยผ่านทางรูนี้  ด้านข้างซีฟทิวบ์   มีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า คอมแพเนียลเซลล์และกลุ่มเซลล์อื่นๆช่วยทำหน้าที่ลำเลียง   อาหาร

9  เวสเซล(Vessels) เป็นท่อยาวอยู่ในเนื้อเยื่อไซเลม  มีหน้าที่ลำเลียงน้ำ ผนังเซลล์หนา    แข็งแรง  เพราะมีลิกนินฉาบอยณู่ที่ผนังเซลล์  เซลล์จะมีผนังเซลล์และโปรโตปลาสซึมที่ไม่มีชีวิตแล้ว  ซีฟทิวบ์(Sieve  tubes) เป็นเซลล์ยาวอยู่ในกลุ่มเซลล์ของโฟลเอม  ไม่มี นิวเคลียส  และโปรโตปลาสซึม แต่ส่วของผนังเซลล์ยังแนบชิดกัน  ผนังที่กั้นระหว่างเซลล์ซีฟทิวบ์ที่ต่อกันเป็นท่อตามยาวมีลักษณเป็นรูเรียก ซีฟเพลท สารอาการต่างๆ ผ่านรูนี้ แคมเบียม(Cambium) เป็นชั้นเซลล์ที่มีลักษณะบางกั้นระหว่างไซเลมและ  โฟลเอม   โดยมีโฟลเอมอยู่ด้านนอและโฟลเอมอยู่ด้านใน  เซลล์ชั้นแคมเบียมแบ่งเซลล์ทำให้จำนวนเซลล์ไซเลมและโฟลเอมเพิ่มมากขึ้น  บริเวณที่เซลล์แบ่งตัวเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญ

10 กลุ่มพวกเฟิน เฟินและญาติของเฟินรวมกันเป็นกลุ่ม division ในอาณาจักรพืชทีเรียกว่า Pteridophyta พืชกลุ่มนี้ เป็นพืชไม่มีดอก และการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมีวิธีการที่เห็นไม่ชัดเจน ลักษณะการขยายพันธุ์แบบนี้มีในพืชชนิดอื่นอีก เช่น สาหร่าย มอส และลิเวอร์เวิร์ท จึงเรียกพืชในกลุ่มที่มีการขยายพันธุ์แบบเห็นไม่ชัดนี้ว่า Cryptogams หมายความว่า "hidden marriage" เฟินและญาติของเฟิน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสาหร่ายและมอสอยู่หลายประการ แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปมากที่สุดก็คือ มีระบบท่อลำเลียง ที่ใช้ลำเลียง น้ำ สารอาหาร และโฮโมนอยู่ภายใน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google