งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย ด. ญ. บุตรดี จำปางาม ด. ญ. แจ่มนภา ชุมศรี ด. ช. ชวลิต บุญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย ด. ญ. บุตรดี จำปางาม ด. ญ. แจ่มนภา ชุมศรี ด. ช. ชวลิต บุญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย ด. ญ. บุตรดี จำปางาม ด. ญ. แจ่มนภา ชุมศรี ด. ช. ชวลิต บุญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์

2 คำนำ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษา ต่อไปและค้นหาความรู้จากรายงานเล่มนี้ได้

3 สารบัญ เรื่อง หน้า ความหลากหลายของพืช 1 - พืชไม่มีท่อลำเลียง 1 - พืชที่มีท่อลำเลียง 7 - ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อลำเลียง 8

4 ความหลากหลายของพืช พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง – ลักษณะทั่วไปของพืชไม่มีระบบท่อลำเลียง –1. มีขนาดเล็ก มักเจริญเติบโตใกล้แหล่งน้ำ –2. ไม่มีเนื้อเยื่อโดยเฉพาะสำหรับลำเลียงสาร –3. ไม่มีราก ลำต้น ใบ ที่แท้จริง

5 ตัวอย่างของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 1. มอส ลักษณะทั่วไปของมอส 1. เป็นพืชขนาดเล็กขึ้นเรียงกันหนาแน่นคล้ายพรมสี เขียว พบตามพื้นดิน อิฐ 2. มีอวัยวะคล้ายรากเรียกว่ารากเทียม หน้าที่ใช้ยึดดิน ดูดน้ำ มีส่วนคล้ายใบเล็ก มีสีเขียวไม่มีเส้นใย สังเคราะห์แสงได้ 3. มีการสืบพันธ์แบบสลับ ประโยชน์ของมอส 1. ช่วยเก็บความชื้น 2. ปกคลุมผิวดิน 3. ป้องกันการสึกกร่อนของผิวดิน 4. ทำให้หินผุแตกสลายเป็นดิน 5. ใช้เป็นเชื้อเพลิง

6 2. ลิเวอร์เวอร์ต ลักษณะทั่วไปของลิเวอร์เวอร์ต 1 ลักษณะเป็นแผ่นแบนบาง ๆ สีเขียวขนาดเล็กขึ้น ตามหินหรือดินชื้น ๆ 2. มี rhizoid อยู่ทางด้านล่างทำหน้าที่ ยึดเกาะและ ดูดน้ำ 3. ไม่มีท่อลำเลียง

7 พืชที่มีท่อลำเลียง พืชมีระบบท่อลำเลียงจัดอยู่ในดิวิชั่นทราคีโอไฟตาเนื้อเยื้อทำหน้าที่ลำเลียง ของเหลวเรียกว่า เนื้อเยื่อวาสคิวลาร์ Vascular tissue: เนื้อเยื่วาสคิวลาร์เป็นเนื้อเยื่อพิเศษทอดยาวอยู่ภายในพืช ที่มีท่อลำเลียง จะลำเลียงสารเป็นของ เหลวขึ้นสู่ลำต้น ในระยะที่ลำต้นยัง ไม่เจริญเต็มที่จะมีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า วาสคิวลาร์บันเดิล เมื่อลำต้นเจริญ เต็มที่กลุ่มเซลล์นี้จะเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้แข็งอยู่กลางลำต้น ในรากที่ยัง เนื้อเยื่อจะเรียง ตัวแตกต่างกันเนื้อเยื้อวาสคิวลาร์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือไซเลมและโฟลเอม ระหว่าง ไซเลมและโฟลเอมมีเยื่อแคมเบี่ยมกั้นกลาง

8 ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อลำเลียง Xylem: ไซเลม เนื้อเยื่อไซเลมทำ หน้าที่ ลำเลียงน้ำขึ้น ลำต้นไซเลมประกอบ ด้วยเวสเซลซึ่งมีลักษณะเป็นท่อ ยาวเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิต เวสเซลล์จะเป็นส่วน กลางของลำต้น และเป็นแกนของ ต้นไม้ Phloem: โฟลเอม เป็นเนื้อเยื่อทำหน้า ที่ลำเลียง อาหารที่ใบสร้างขึ้นไปยังส่วนต่างๆของลำต้น เนื้อเยื่อ โฟลเอมประกอบด้วยซีฟทิวบ์ลักษณะเป็นท่อยาว ผนังที่กั้นระหว่างเซลล์ซีฟทิวบ์มีรูทำให้มีลักษณะ คล้ายตะแกรงเรียกว่าซีฟเพลท สารละลายจะผ่านจาก เซลล์หนึ่ง ไยังอีกเซลล์หนึ่งโดยผ่านทางรูนี้ ด้านข้าง ซีฟทิวบ์ มีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า คอมแพเนียลเซลล์และกลุ่ม เซลล์อื่นๆช่วยทำหน้าที่ลำเลียง อาหาร

9 เวสเซล (Vessels) เป็นท่อยาวอยู่ในเนื้อเยื่อ ไซเลม มีหน้าที่ลำเลียงน้ำ ผนังเซลล์ หนา แข็งแรง เพราะมีลิกนินฉาบอยณู่ที่ผนัง เซลล์ เซลล์จะมีผนังเซลล์และโปรโตปลาสซึมที่ไม่มี ชีวิตแล้ว ซีฟทิวบ์ (Sieve tubes) เป็นเซลล์ยาวอยู่ในกลุ่ม เซลล์ของโฟลเอม ไม่มี นิวเคลียส และโปรโตปลาสซึม แต่ส่วของผนังเซลล์ ยังแนบชิดกัน ผนังที่กั้นระหว่างเซลล์ซีฟทิวบ์ที่ต่อกัน เป็นท่อตามยาวมีลักษณเป็นรูเรียก ซีฟเพลท สาร อาการต่างๆ ผ่านรูนี้ แคมเบียม (Cambium) เป็นชั้นเซลล์ที่มีลักษณะบาง กั้นระหว่างไซเลมและ โฟลเอม โดยมีโฟลเอมอยู่ด้านนอและโฟลเอมอยู่ ด้านใน เซลล์ชั้นแคมเบียมแบ่งเซลล์ทำให้จำนวน เซลล์ไซเลมและโฟลเอมเพิ่มมากขึ้น บริเวณที่เซลล์ แบ่งตัวเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญ

10 กลุ่มพวกเฟิน เฟินและญาติของเฟินรวมกันเป็นกลุ่ม division ใน อาณาจักรพืชทีเรียกว่า Pteridophyta พืชกลุ่มนี้ เป็น พืชไม่มีดอก และการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมีวิธีการที่ เห็นไม่ชัดเจน ลักษณะการขยายพันธุ์แบบนี้มีในพืช ชนิดอื่นอีก เช่น สาหร่าย มอส และลิเวอร์เวิร์ท จึงเรียก พืชในกลุ่มที่มีการขยายพันธุ์แบบเห็นไม่ชัดนี้ว่า Cryptogams หมายความว่า "hidden marriage" เฟิน และญาติของเฟิน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสาหร่าย และมอสอยู่หลายประการ แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปมากที่สุดก็คือ มีระบบท่อลำเลียง ที่ใช้ลำเลียง น้ำ สารอาหาร และโฮโมนอยู่ภายใน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืช เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย ด. ญ. บุตรดี จำปางาม ด. ญ. แจ่มนภา ชุมศรี ด. ช. ชวลิต บุญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google