งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์
มีเมตาบอลิซึม มีการไหลเวียนของพลังงานภายในเซลล์ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน มีการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ มีการขนส่งภายในเซลล์

2 *Prokaryotic cell และ *Eukaryotic cell
ชนิดของเซลล์ *Prokaryotic cell และ *Eukaryotic cell เซลล์ทั้งสองประเภทมีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

3 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular)
Eukaryotic cell Prokaryotic cell

4 ชนิดของเซลล์ 1. Prokaryotic cells :
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และ ไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด ไมโครเมตร Mycoplasmas Blue-Green Algae

5 Prokaryotic cells

6 2. Eukaryotic cell

7 2. Eukaryotic cell Eukaryote เป็นเซลล์ที่มี เยื่อหุ้มนิวเคลียส มีออร์แกเนลล์ (organelle) และผนังของออร์แกเนลล์เอง ตัวอย่างของยูแคริโอตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา (amoeba) และเห็ดรา (fungi) นอกจากนี้สิ่งที่มีชีวิตพวกหลายเซลล์ (multicellular forms) เช่นพืชและ สัตว์รวมทั้งสาหร่ายสีน้ำตาล (brown alage) ก็เป็นพวกยูแคริโอต

8 Function and Importance of Cells หน้าที่และความสำคัญของเซลล์
การทำงานหรือกิจกรรมของเซลล์ที่สอดคล้องประสานกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติ ทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น (irritability) สามารถส่งผ่านสิ่งกระตุ้นต่อไปได้ (conductivity) เปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยการยืดหดได้ (contractility)

9 มีกระบวนการที่เซลล์สามารถเผาผลาญอาหาร โดยใช้ออกซิเจน เพื่อให้ได้พลังงานเพื่อการดำรงชีวิต เรียกว่า Respiration เซลล์มีความสามารถในการดูดซึม (absorption) หรือเก็บกินสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกตัวเซลล์ได้ โดยวิธีการ pinocytosis หรือ phagocytosis เป็นต้น สามารถคัดหลั่งสารที่เซลล์ผลิตออกมา (secretion)และ ขับของเสียที่เซลล์ไม่ต้องการออกมานอกตัวเซลล์ (excretion) สามารถเจริญเติบโตเพื่อขนาดและจำนวนได้

10 วิธีการศึกษาเซลล์

11

12

13 โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์
Cell Wall ผนังเซลล์ หน้าที่: - ป้องกันเซลล์ -รักษารูปร่างของเซลล์ให้คงรูป

14 โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์
Cell Membrane เยื่อหุ้มเซลล์ Cell animation

15 Plasma membrane or Cell membrane
Fluid Mosaic Model

16 หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane function)
ให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกเซลล์ (differential permeability) *Deffusion: High concentration Passive transport: Diffusion Low concentration

17 Facilitated diffusion:
Diffusion through carrier proteins within cell membranes.

18 * Osmosis: การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเข้าออกจากเซลล์

19 ไซโตปลาสม (cytoplasm)
มีลักษณะเป็นของเหลวส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีน กรดนิวคลีอิก สาร อนินทรีย์ และสารอินทรีย์เล็ก ๆ

20 ออร์แกเนลล์ (Organelles)
Plant cell


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google