งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ขึ้นอยู่กับระยะทางจากวัตถุถึงตัวกล้อง จากไดอะแกรม พบว่าขนาดของหน้า กล้องเท่ากัน วัตถุที่อยู่ไกลกว่าจะให้มุมของ ลำแสงที่แคบกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ นั่นคือวัตถุที่อยู่ไกลกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ขึ้นอยู่กับระยะทางจากวัตถุถึงตัวกล้อง จากไดอะแกรม พบว่าขนาดของหน้า กล้องเท่ากัน วัตถุที่อยู่ไกลกว่าจะให้มุมของ ลำแสงที่แคบกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ นั่นคือวัตถุที่อยู่ไกลกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3. ขึ้นอยู่กับระยะทางจากวัตถุถึงตัวกล้อง

3 จากไดอะแกรม พบว่าขนาดของหน้า กล้องเท่ากัน วัตถุที่อยู่ไกลกว่าจะให้มุมของ ลำแสงที่แคบกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ นั่นคือวัตถุที่อยู่ไกลกว่า จะให้มุมของ ลำแสงที่แคบกว่า วัตถุที่อยู่ไกลกว่า จะให้ ช่วงความชัดลึกของภาพได้มากกว่า วัตถุที่อยู่ ใกล้ การปรับระยะชัดของวัตถุที่อยู่ใกล้ตัว กล้องจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

4 เลนส์ถ่ายภาพใกล้ (Macro lens หรือ Micro lens) เป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก ให้ใหญ่ขึ้นโดยสามารถเข้าไปใกล้สิ่งนั้น และ ปรับความชัดของภาพได้ สำหรับเลนส์ ชนิดอื่น ไม่สามารถนำเลนส์เข้าไปใกล้วัตถุ ที่จะถ่ายมากๆ ได้ เพราะภาพจะอยู่นอก ระยะโฟกัส ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน เลนส์ ชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพดอกไม้, แมลงเล็กๆ หรือวัตถุอื่นๆ ที่ต้องการขยายให้ เห็นใหญ่ขึ้น

5 24mm. + Reverse Adapter f11 1/15 วินาที 55mm. f5.6 1/60 วินาที ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ถ่ายใกล้

6 ภาพเปรียบเทียบ ช่วงความชัดลึกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางจากวัตถุถึงตัวกล้อ ง 5 เมตร

7 0.5 เมตร 2 เมตร

8 500mm. f8 1/125 วินาที ภาพนี้ ถึงแม้ว่าจะ ใช้เลนส์ถ่าย ไกลถึง 500 mm. แต่มี ช่วงความ ชัดมาก เพราะ ระยะทาง ระหว่าง กล้องกับ วัตถุอยู่ไกล กัน

9 ภาพนี้มีช่วง ความชัดน้อย เนื่องมาจากใช้ เลนส์ถ่ายไกล และระยะทาง วัตถุถึงตัวกล้อง ไม่ไกลกัน จนเกินไป 500mm. f8 1/60 วินาที

10 180mm. f5.6 1/60 วินาที ภาพนี้ ถึงแม้ว่าจะใช้ เลนส์ถ่าย ไกลถ่ายแต่มี ช่วงความชัด มากเพราะ ระยะทาง ระหว่างกล้อง กับวัตถุอยู่ ไกลกัน

11 ภาพนี้ แม้มีรู รับแสงแคบ ถึง f8 แต่มี ช่วงความชัด น้อย เนื่องมาจาก ใช้เลนส์ถ่าย ไกล และ ระยะทางวัตถุ ถึงตัวกล้อง ไม่ไกลกัน จนเกินไป 70-200mm. f8 1/250 วินาที

12 สรุป ตัวการที่มีผลต่อช่วงความ ชัดลึกของภาพ ตัวการที่ทำให้ ภาพชัดลึกมาก หรือน้อย ขนาดของรูรับ แสง ทางยาวโฟกัส ของเลนส์ ระยะทางระหว่าง วัตถุกับกล้อง ภาพชัดลึกมาก รูรับแสงแคบ (f - number มาก ) ทางยาวโฟกัส สั้น ระยะทางไกล ภาพชัดลึก น้อย รูรับแสงกว้าง (f - number น้อย ) ทางยาว โฟกัสยาว ระยะทางใกล้

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt 3. ขึ้นอยู่กับระยะทางจากวัตถุถึงตัวกล้อง จากไดอะแกรม พบว่าขนาดของหน้า กล้องเท่ากัน วัตถุที่อยู่ไกลกว่าจะให้มุมของ ลำแสงที่แคบกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ นั่นคือวัตถุที่อยู่ไกลกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google