งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย Teach by Kru Wiranchana..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย Teach by Kru Wiranchana.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย Teach by Kru Wiranchana.

2 Wireless LAN Technology WiMAX Technology

3

4

5 ความหมายของระบบ เครือข่ายไร้สาย WLAN = Wireless Local Area Network  ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไม่ใช้สาย  ใช้การส่งแบบ Radio wave และ Infrared  การรับส่งผ่านอากาศ สามารถทะลุ กำแพงได้  WLAN มีมาตรฐาน IEEE 802.11

6 ประโยชน์ของระบบ เครือข่ายไร้สาย 1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง 2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและ รวดเร็ว 3. installation flexibility สามารถ ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย 4. reduced cost- of-ownership ลด ค่าใช้จ่ายโดยรวม ระบบเครือข่ายไร้ สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา 5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้ องค์กรสามารถปรับขนาดและความ เหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

7 มาตรฐาน IEEE 802.11 IEEE สถาบันที่กำหนดมาตรฐานการ ทำงานของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ มาตรฐาน IEEE 802.11a, b, g, n ตามลำดับความเร็วและคลื่นความถี่ที่ แตกต่างกัน

8 มาตรฐาน IEEE 802.11a ทำงานที่คลื่นความถี่ 5 GHz ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 54 Mbps ความถี่ 5 GHz ยังไม่ได้ใช้งานอย่าง แพร่หลาย ลดปัญหาการรบกวน คลื่นความถี่จึงมีน้อย ระยะการเชื่อมต่อ 300 ฟิตจาก AP ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่นี้

9 มาตรฐาน IEEE 802.11b ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 11 Mbps ปัจจุบันนิยมนำอุปกรณ์ WLAN ที่ มาตรฐาน 802.11b มาใช้ในองค์กร ธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถานที่ สาธารณะ

10 มาตรฐาน IEEE 802.11g เป็นมาตรฐานใหม่ที่ความถี่ 2.4 GHz ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 36-54 Mbps เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้และจะมาแทน 802.11b

11 มาตรฐาน IEEE 802.11n เป็นมาตรฐานที่กำลังจะมาแทนที่ 802.11g ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 100- 540 Mbps

12 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายไร้สาย การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว (Ad-Hoc) การเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้าง (Infrastructure)

13 การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ไม่ควรเกิน 10 เครื่อง แต่ละเครื่องจะต้องติดตั้ง การ์ด แลนไร้สาย เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ โดยตรงไม่ต้องผ่านอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ AP จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อวิธีนี้คือ แชร์ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลัก ( แชร์ ไฟล์ แชร์เครื่องพิมพ์ ) *** ให้ความสนใจค่า IP Address ใน กรณีเชื่อมต่อแบบ Dial up และ DHCP Server ในกรณีเชื่อมต่อผ่าน Router***

14

15 การเชื่อมต่อแบบกลุ่ม โครงสร้าง การเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้ AP เป็น จุดรับส่งสัญญาณ ( เป็นตัวกลาง ) บน เครือข่ายอาจมี AP มากกว่า 1 ตัวที่ ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ สามารถใช้ ร่วมกับเครือข่ายแบบมีสายได้ ได้รับความนิยมสูงและมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัย มากกว่าแบบ Ad-Hoc

16

17 ข้อพิจารณาการเลือกใช้ อุปกรณ์ไร้สาย 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ AP 2. การ์ดแลนไร้สาย WLAN PCMCIA ใช้ใน Notebook PCI ใช้ใน PC USB ใช้ได้ทั้งสองประเภท ข้างต้น

18 ข้อพิจารณาการเลือกใช้ อุปกรณ์ไร้สาย หน่วยงานมาตรฐานกลางกำหนด มาตรฐาน 802.11 ขึ้นเพื่อทำการ ตรวจสอบความเข้ากันได้ของผู้ผลิต แต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ ผ่านการตรวจสอบจาก Wi-Fi Alliance จะสามารถทำงานร่วมกันได้

19 ข้อพิจารณาการเลือกใช้ อุปกรณ์ไร้สาย คุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคือ รัศมีของอุปกรณ์ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความสามารถในการเข้ากันได้ของ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ ยอมรับ การติดตั้งง่ายและสะดวกในการ ใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน * ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน *

20 เครื่องหมายแสดงการผ่านการ ตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance คลื่นความถี่ ความเร็ว ความปลอดภัยทีได้ผ่านการตรวจสอบ แล้ว และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์จาก ผู้ผลิตรายอื่นได้

21 ให้นักเรียนตอบ คำถาม ประจำหน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 ข้อที่ 1-5


ดาวน์โหลด ppt ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย Teach by Kru Wiranchana..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google