งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personal Area Network (PAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personal Area Network (PAN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personal Area Network (PAN)
เครือข่ายส่วนบุคคล

2 Personal Area Network (PAN)
PAN คือ "ระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล" ย่อมาจาก Personal Area Network หรือเรียกว่า Bluetooth Personal Area Network (PAN) คือเทคโนโลยีการเข้าถึงไร้สายในพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 1 เมตร และมีอัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงมาก (สูงถึง 480 Mbps) ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ กันแพร หลาย ก็เช่น • Ultra Wide Band (UWB) ตามมาตรฐาน IEEE a • Bluetooth ตามมาตรฐาน IEEE • Zigbee ตามมาตรฐาน IEEE เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (peripherals) ให้สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ และยังใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณวิดีโอ ที่มีความละเอียดภาพสูง (high-definition video signal) ได้ด้วย

3 Personal Area Network (PAN)
ช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆที่เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างหลากหลาย คิดค้นโดยนักวิจัยของ MIT รวมกับIBM โดยจะสร้างกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ (ระดับพิโคแอมป ) ออกไปตามผิวหนังโดยเครื่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ ของร่างกายสามารถรับสัญญาณได้ เทคโนโลยีนี้จะเหมาะกับการใช้งานทางการแพทย์ เพราะอุปกรณ์ โดยมากจะมีการติดตั้งตามลำตัวมนุษย์ พัฒนาโดย Bluetooth Special Interest Group ( เริ่มก่อตั้งในปี 1998 ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia และ Toshiba ซึ่ง Bluetooth (บลูทูธ) การสื่อสารระยะสั้น (Short-range Transmission) ที่ติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอล โดยสามารถส่งและติดต่อข้อมูลแบบ Voice และ Data ระหว่างอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือต่างๆ (PC, Laptop, PDA, Mobile phone ฯลฯ) โดยการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ทั้งแบบ point-to-point และ Multi-point

4 ตัวอย่างเครือข่าย Pico-Network หรือ PAN

5 ข้อดี-ข้อเสียของ Personal Area Network (PAN)
1. สะดวกต่อการใช้งาน 2. สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3. มีการรับรองเครือข่าย 4. สามารถนำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ร่วมกันได้ 1. สื่อสารได้ไม่เกิน 1 เมตร 2. การส่งข้อมูลอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 3. ติดไวรัสได้ง่าย 4. ราคาแพง

6 ประโยชน์และการนำมาประยุกต์ใช้
จากการที่กลุ่มของเราได้ศึกษาเกี่ยวกับ Personal Area Network (PAN) กลุ่มของเราได้รวบรวมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ จะประดิษฐ์ แว่นตาที่สามารถส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยการประมวลภาพจากสิ่งที่เห็น แล้วแปลงเป็นคลื่นสัญญาณส่งผ่าน ข้อมูลไปยังเครื่องรับ ข้อมูลกลาง แล้วเครื่องรับข้อมูลกลางก็จัดส่ง ข้อมูลไปยังเครื่องรับตัวอื่นๆด้วย

7 THE END


ดาวน์โหลด ppt Personal Area Network (PAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google