งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Mobility - Installation Speed and Simplicity - Installation Flexibility - Reduced Cost-of-Ownership - Scalability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Mobility - Installation Speed and Simplicity - Installation Flexibility - Reduced Cost-of-Ownership - Scalability."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 - Mobility - Installation Speed and Simplicity - Installation Flexibility - Reduced Cost-of-Ownership - Scalability

4 - Doctors and nurse - การประชุมหรือการนัดพบปะ - การเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต - การฝึกสอนที่ถูกจัดให้มีขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ - ผู้จัดการเครือข่ายสามารถทำการติดตั้งเครือข่ายในสิ่งก่อสร้างที่เก่าได้ - พนักงานในคลังเก็บสินค้า - ผู้จัดการเครือข่ายสามารถนำ Wireless LANs มาใช้งานเพื่อทำการสำรอง - ใช้ Wireless LAN ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจมากขึ้น

5 Narrowband Technology Spread Spectrum Technology Frequency-Hopping Direct-Sequence Infrared Techonology

6 Wireless LAN ทำงานได้โดยใช้คลื่นอากาศในรูปแม่เหล็กไฟฟ้า ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่อีกที่หนึ่ง โดยไม่ ต้องวางใจ การติดต่อทางกายภาพมากนัก คลื่นวิทยุถูกกล่าว เป็นเหมือนตัวนำคลื่นวิทยุ (radio carrier) เพราะพวกมันกระทำ การอย่างง่ายกับ function ของพลังงานในการขนส่งไปยัง ผู้รับ ข้อมูลถูกส่งโดยถูกเขียนทับบน radio carrier ข้อมูลถูกส่งโดยถูกเขียนทับบน radio carrier

7 -Multiple radio carrier - รูปลักษณะภายนอกของประเภทของ Wireless LANs -End users เข้าถึง Wireless LANs โดยผ่านทาง Wireless LANs adapters Wireless LANs adapters

8

9 Wireless LAN ทำให้อาจ ง่ายหรือซับซ้อนก็ได้แต่สิ่ง ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด คือ PC 2 เครื่อง ซึ่ง ติดต่อกับ การ์ดเครื่องมือ อุปกรณ์ไร้สาย (Wireless adapter card ) จะสามารถจัดตั้งให้เป็น เครือข่ายอิสระ

10 -A Wireless peer-to-peer Network A Wireless peer-to-peer NetworkA Wireless peer-to-peer Network -Client and Access point Access -Multiple Access points and Roaming Multiple -Use of an extension point Use of an extension pointUse of an extension point -The use of directional antennas The use of directional antennasThe use of directional antennas

11 Mobility Installing Speed and Simplicity Installation Flexibility Reduce Cost-of-ownership Scalability

12 Corporate Education Finance Healthcare Hospitality and Retail Manufacturing Warehousing

13 มีปัจจัยมากมายที่ใช้ในการพิจารณาเมื่อมีการเลือกซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สิ่งต่อไปนี้คือบทสรุปของข้อดีบางอย่าง สิ่งต่อไปนี้คือบทสรุปของข้อดีบางอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายไร้สายที่แตกต่างกัน

14 ระหว่างคลื่น RF และ IR อันไหน สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ดีกว่า วัตถุของแข็งจะกั้นสัญญานอินฟาเรดซึ่งเป็นการเพิ่มความจำกัดของ ระบบ Wireless LAN ส่วนใหญ่ จึงใช้คลื่น RF เพราะว่าเป็นคลื่นวิทยุสามารถทะลุกำแพงภายในอาคาร ได้เป็นส่วนมากรวมถึงสิ่งกีดขวางต่างๆ

15 อัตราข้อมูลเข้าที่แท้จริงในระบบเครือข่าย LAN ไร้สาย คือสินค้าและความไว้วางใจ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราข้อมูลเข้า ประกอบด้วยจำนวนของผู้ใช้, ปัจจัยการเผยแพร่เช่นระยะทางและเส้นทาง หลายๆเส้น อัตราการส่งข้อมูลสำหรับในการติดต่อกันในระบบเครือข่าย LAN ไร้สาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.6 เมกะบิทต่อวินาที

16

17 ระบบเครือข่าย LAN ไร้สายส่วนใหญ่จะมี มาตราฐานอุตสาหกรรม ในการติดต่อกับเครือข่ายมีสาย

18 1. เทคโนโลยีที่แตกต่างจะ ทำงานร่วมกันไม่ได้ 2. ระบบใช้ความกว้างของความถี่ต่างกัน จะไม่ทำงานร่วมกัน 3. ระบบจากผู้ขายที่ต่างกันจะไม่ทำงานร่วมกัน

19 ลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาติฐานคลื่นวิทยุระบบ เครือข่าย LAN ไร้สาย หมายถึงสินค้าอื่นซึ่งส่งพลังงานในความถี่เดียวกัน

20 ในสหรัฐอเมริกา,the Federal Communications commission(FCC) เป็นคณะกรรมการควบคุมการส่งคลื่นวิทยุ ประกอบด้วย การทำงาน ในระบบเครือข่าย LAN ไร้สาย ชาติอื่นๆก็มีตัวแทนควบคุม

21 ระบบเครือข่าย LAN ไร้สายมีหลาย อย่างที่ง่ายต่อการ install และองค์ประกอบพื้นฐานที่จัดการสิ่ง ที่มารบกวนเครือข่าย

22 ระบบความปลอดภัยถูกออกแบบให้มีมาตราฐานสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย ข้อกำหนดความปลอดภัยถูกสร้างไปยังระบบเครือข่าย LAN ไร้สายทำให้ มีความปลอดภัยมากกว่าระบบเครือข่าย LAN

23 เครื่องมือระบบเครือข่าย LAN ไร้สายประกอบด้วยราคาโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการเข้าถึง และราคาผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่าย LAN ไร้สาย ขึ้นอยู่กับความสำคัญบนจำนวนของจุดเข้าถึงอย่างเหมาะสม

24

25 A Wireless peer-to-peer Network

26 Client and Access point

27 Multiple Access points and Roaming

28 Use of an extension point

29 The use of directional antennas

30


ดาวน์โหลด ppt - Mobility - Installation Speed and Simplicity - Installation Flexibility - Reduced Cost-of-Ownership - Scalability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google