งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless และการติดตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless และการติดตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless และการติดตั้ง
โดย พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

2 Wi-Fi เครื่องหมายการค้าถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคม WECA (WIRELESS ETHERNET COMPATABILITY ALLIANCE)

3 เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสื่อไร้สาย
Bluetooth IEEE IrDA GPRS

4 มาตรฐาน IEEE กำหนดให้อุปกรณ์มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีสื่อ 3 ประเภทให้เลือกใช้ได้แก่ คลื่นวิทยุที่ความถี่สาธารณะ 2.4 และ 5 GHz, อินฟราเรด (Infrared) (1 และ 2 Mbps เท่านั้น)

5 ตารางค่าการรับ -ส่งของ Wi-Fi
ช่องสัญญาณที่ส่งได้ (Throughput) ค่านี้มีความหมายถึง การรับส่งข้อมูลจากปลายหนึ่งไปยังอีกปลายหนึ่งได้ด้วยอัตราเท่าไรในจำนวนบิตต่อวินาที ค่านี้มิได้หมายถึงค่าสูงสุดของช่องสัญญาณที่จะรับส่งได้ ทั้งนี้เพราะช่องสัญญาณที่ใช้รับส่งได้ มีแพ็กเก็ตและข้อมูลของผู้อื่นร่วมอยู่ด้วย ช่องสัญญาณของผู้ส่งต่อกับผู้รับ

6

7 กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11
การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีรหัสข้อมูลสามารถเข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีรหัสผ่านสามารถเข้าใช้เครือข่ายได้

8

9

10

11 อุปกรณ์ชนิดต่างๆ สำหรับกระจายสัญญาณ <Access Point>

12 อุปกรณ์สำหรับรับ-ส่งสัญญาณ

13 1. ตรวจสอบอุปกรณ์

14 2. เปิดหน้าต่างที่ใช้ค้นหา Access Point

15 3. คลิกที่ Refresh network list เพื่อค้นหา Access Point

16 4. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ Wireless Network
4. คลิกที่ MU-WiFi

17 5. แสดงสถานะกำลังเชื่อมต่อเข้าสู่ MU-WiFi Network

18 6. เชื่อมต่อเข้าสู่ MU-WiFi Network เรียบร้อยแล้ว

19 7. เปิด Browser เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ

20 7. ใส่ User & Pass เพื่อแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของเครือข่ายมหิดล

21 8. การแสดงตนถูกต้อง สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้

22 9. เว็บเพจของ Mahidol University ภายในระบบ Intranet

23


ดาวน์โหลด ppt Wireless และการติดตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google