งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless และการติดตั้ง โดย พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless และการติดตั้ง โดย พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless และการติดตั้ง โดย พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

2 เครื่องหมายการค้าถูกกำหนดขึ้นโดย สมาคม WECA (WIRELESS ETHERNET COMPATABILITY ALLIANCE) WECA (WIRELESS ETHERNET COMPATABILITY ALLIANCE) Wi-Fi

3 เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสื่อไร้สาย •BluetoothBluetooth •IEEE 802.11IEEE 802.11 •IrDAIrDA •GPRSGPRS

4 มาตรฐาน IEEE 802.11 • กำหนดให้อุปกรณ์มีความสามารถในการรับส่ง ข้อมูลด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีสื่อ 3 ประเภทให้เลือกใช้ได้แก่ – คลื่นวิทยุที่ความถี่สาธารณะ 2.4 และ 5 GHz, – อินฟราเรด (Infrared) (1 และ 2 Mbps เท่านั้น )

5 ช่องสัญญาณที่ส่งได้ (Throughput) ค่านี้มีความหมายถึง การรับส่งข้อมูลจาก ปลายหนึ่งไปยังอีกปลายหนึ่งได้ด้วยอัตราเท่าไรในจำนวนบิตต่อวินาที ค่านี้มิได้ หมายถึงค่าสูงสุดของช่องสัญญาณที่จะรับส่งได้ ทั้งนี้เพราะช่องสัญญาณที่ใช้รับส่งได้ มีแพ็กเก็ตและข้อมูลของผู้อื่นร่วมอยู่ด้วย ช่องสัญญาณของผู้ส่งต่อกับผู้รับ ตารางค่าการรับ - ส่ง ของ Wi-Fi

6

7 กลไกรักษาความปลอดภัยใน มาตรฐาน IEEE 802.11 • การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีรหัสข้อมูลสามารถ เข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แพร่กระจายอยู่ ในอากาศได้ • การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีรหัสผ่านสามารถเข้าใช้ เครือข่ายได้

8

9

10

11 อุปกรณ์ชนิดต่างๆ สำหรับกระจายสัญญาณ

12 อุปกรณ์สำหรับรับ - ส่ง สัญญาณ

13 1. ตรวจสอบอุปกรณ์

14 2. เปิดหน้าต่างที่ใช้ค้นหา Access Point

15 3. คลิกที่ Refresh network list เพื่อค้นหา Access Point

16 4. คลิกที่ MU-WiFi 4. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการ เชื่อมต่อเข้าสู่ Wireless Network

17 5. แสดงสถานะกำลังเชื่อมต่อเข้าสู่ MU-WiFi Network

18 6. เชื่อมต่อเข้าสู่ MU-WiFi Network เรียบร้อย แล้ว

19 7. เปิด Browser เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ

20 7. ใส่ User & Pass เพื่อแสดงตนว่าเป็นสมาชิก ของเครือข่ายมหิดล

21 8. การแสดงตนถูกต้อง สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้

22 9. เว็บเพจของ Mahidol University ภายในระบบ Intranet

23


ดาวน์โหลด ppt Wireless และการติดตั้ง โดย พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google