งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
ระบบกลไกราคา ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบกลไก ราคาและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้

3 หลักการทดแทนกันของสินค้า
1. สินค้าที่ทดแทนได้ดี ย่อมมี อิทธิพลต่อกันและกัน 2. ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบ ราคา ในการตัดสินใจบริโภค เพื่อได้ประโยชน์เต็มที่

4 3. สินค้าที่ทดแทนได้ยาก
จึงจำเป็นต้องเลือก 4. สินค้าหลายชนิด มีลักษณะ ใช้ประกอบกันมากกว่าที่จะ ทดแทนกัน

5 ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณอุปสงค์ ลดลง ปริมาณอุปสงค์
สินค้าที่ใช้ประกอบ ต่ำลง

6 หลักการแห่งการทดแทนกัน
สินค้าหรือทางเลือกต่าง ๆ สามารถ ทดแทนกันได้ แม้ว่าจะมีลักษณะใช้ ประกอบกัน

7 หลักความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
ผู้ผลิตควรเลือกผลิตสินค้าที่ ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ได้เปรียบผู้ผลิตรายอื่น ลดต้นทุนการผลิต เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ - สามารถอยู่รอด

8 อดัม สมิธ บิดาแห่งวิชา เศรษฐศาสตร์

9 - แบ่งงานกันทำตามความถนัด
เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมี ประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า

10 ผลเสีย - ทำงานด้วยความจำเจ - สูญเสียความสามารถ ในด้านอื่น
- ไม่มีการพัฒนาอย่างอื่น

11 ลักษณะของตลาดในการแข่งขัน
1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2.1 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 2.2 ตลาดผูกขาด

12 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ - มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
การผลิตและการกำหนดราคาสินค้า ขึ้นอยู่กับกลไกราคา

13 กำไรปกติ ผู้ผลิต ความหายากหาง่าย ของปัจจัยการผลิต

14 กำไรปกติ ผู้ประกอบการ เพียงพอสำหรับ ประกอบกิจกรรม การผลิต

15 ตลาดผูกขาด “ กำไรเกินปกติ” - มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียว
- มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียว - ผู้ผลิตมีอำนาจเหนือตลาดสามารถ ตั้งราคาให้ได้กำไรมากกว่าที่ควร เรียกว่า “ กำไรเกินปกติ”

16 สินค้าทดแทน 1. ดินสอ ………….. 2. ชา ………….. 3. มะนาว …………..

17 สินค้าทดแทน 4. น้ำปลา ………….. 5. ไม้ ………….. 6. ไข่เป็ด …………..

18 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
1. กาแฟ ………….. 2. ดินสอ ………….. 3. ปากกา …………..

19 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
4. ปูนซีเมนต์ ………….. 5. ปุ๋ย ………….. 6. รถยนต์ …………..

20 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
7. แพทย์ ………….. 8. ครู ………….. 9. พัดลม …………..

21 สินค้าทดแทน ปากกา 1. ดินสอ ………….. 2. ชา ………….. 3. มะนาว ………….. กาแฟ มะขาม

22 สินค้าทดแทน เกลือ 4. น้ำปลา ………….. 5. ไม้ ………….. 6. ไข่เป็ด ………….. กระจก ไข่ไก่

23 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
ครีมเทียม 1. กาแฟ ………….. 2. ดินสอ ………….. 3. ปากกา ………….. ยางลบ น้ำหมึก

24 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
ทราย 4. ปูนซีเมนต์ ………….. 5. ปุ๋ย ………….. 6. รถยนต์ ………….. ต้นไม้ น้ำมัน

25 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
พยาบาล 7. แพทย์ ………….. 8. ครู ………….. 9. พัดลม ………….. นักเรียน ไฟฟ้า

26 พบกันคาบต่อไป เศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google