งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกราคากับ ผู้บริโภค โดยครูนพดล ชาวนาผล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัด ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกราคากับ ผู้บริโภค โดยครูนพดล ชาวนาผล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัด ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกราคากับ ผู้บริโภค โดยครูนพดล ชาวนาผล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัด ชลบุรี

2 สภาพปัญหา ความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตไม่ตรงกัน ปัญหาสินค้ามีราคาแพง ปัญหาสินค้าขาดตลาด

3 แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ผลิตต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอต่อ ความต้องการของผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

4 การปฏิบัติ การกำหนดราคา ( Price determination ) เป็นสภาวะที่ ตลาดมีการ แข่งขัน ราคาสินค้าจะถูกกำหนดโดย อุปสงค์ และ อุปทานของตลาด เนื่องจาก ปริมาณซื้อสินค้า ปริมาณ ขายสินค้า ขึ้นอยู่กับระดับ ราคาสินค้า ทำให้ผู้บริโภค และ ผู้ขายมีการปรับตัวตามระดับราคาสินค้าที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นไปตาม กฎของ อุปสงค์ และกฎของ อุปทาน การปรับตัวนี้ ส่งผลต่อปริมาณซื้อและ ปริมาณขายเท่ากัน ณ ระดับราคาหนึ่ง ซึ่งเรียกระดับ ราคานี้ว่า ระดับราคาดุลย ภาพ ( price equilibrium ) และ ปริมาณซื้อที่เท่ากับ ปริมาณขาย เรียกว่า ปริมาณ ดุลยภาพ ( quantity equilibrium ) และ เรียก ระดับราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ ว่า ดุลยภาพของ ตลาด

5 ผลการปฏิบัติ ผู้ผลิตมีและผู้บริโภคมีความต้องการตรงกัน ราคาและปริมาสินค้าปรับตัวตามตลาด ( ราคา ดุลยภาพ ) ราคาสินค้าไม่แพงจนผู้บริโภคไม่สามารถซื้อได้

6 อ้างอิง http://www.vcharkarn.com/vblog/35783/4 วิชาการ. คอม - วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ( ราคาดุลย ภาพ ) http://www.econ.neu.ac.th/econ/chapter/lesso n02/data11.html เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 MICROECONOMICS 2...


ดาวน์โหลด ppt กลไกราคากับ ผู้บริโภค โดยครูนพดล ชาวนาผล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัด ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google