งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกราคากับผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกราคากับผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกราคากับผู้บริโภค
โดยครูนพดล ชาวนาผล โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2 สภาพปัญหา ความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตไม่ตรงกัน
ปัญหาสินค้ามีราคาแพง ปัญหาสินค้าขาดตลาด

3 แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ผลิตต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

4 การปฏิบัติ การกำหนดราคา ( Price determination ) เป็นสภาวะที่ตลาดมีการ แข่งขัน ราคาสินค้าจะถูกกำหนดโดย อุปสงค์ และ อุปทานของตลาด เนื่องจาก ปริมาณซื้อสินค้า ปริมาณ ขายสินค้า ขึ้นอยู่กับระดับราคาสินค้า ทำให้ผู้บริโภค และ ผู้ขายมีการปรับตัวตามระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นไปตาม กฎของ อุปสงค์ และกฎของ อุปทาน การปรับตัวนี้ส่งผลต่อปริมาณซื้อและ ปริมาณขายเท่ากัน ณ ระดับราคาหนึ่ง ซึ่งเรียกระดับราคานี้ว่า ระดับราคาดุลย ภาพ ( price equilibrium ) และ ปริมาณซื้อที่เท่ากับ ปริมาณขาย เรียกว่า ปริมาณ ดุลยภาพ ( quantity equilibrium ) และ เรียก ระดับราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ ว่า ดุลยภาพของตลาด

5 ผลการปฏิบัติ ผู้ผลิตมีและผู้บริโภคมีความต้องการตรงกัน
ราคาและปริมาสินค้าปรับตัวตามตลาด(ราคาดุลยภาพ) ราคาสินค้าไม่แพงจนผู้บริโภคไม่สามารถซื้อได้

6 อ้างอิง วิชาการ.คอม - วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (ราคาดุลยภาพ) เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 MICROECONOMICS 2...


ดาวน์โหลด ppt กลไกราคากับผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google