งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ประกาศิต บุญถือ ม.4/10 เลขที่ 24 นางสาว ศุภนิดา คุ้มยิ้ม ม.4/10 เลขที่ 37 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มสูงเนิน ม.4/10 เลขที่ 39 นางสาว เมธาวี ผึ้งปฐมพร ม.4/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ประกาศิต บุญถือ ม.4/10 เลขที่ 24 นางสาว ศุภนิดา คุ้มยิ้ม ม.4/10 เลขที่ 37 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มสูงเนิน ม.4/10 เลขที่ 39 นางสาว เมธาวี ผึ้งปฐมพร ม.4/10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ประกาศิต บุญถือ ม.4/10 เลขที่ 24 นางสาว ศุภนิดา คุ้มยิ้ม ม.4/10 เลขที่ 37 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มสูงเนิน ม.4/10 เลขที่ 39 นางสาว เมธาวี ผึ้งปฐมพร ม.4/10 เลขที่ 40 นางสาว อมลวรรณ ม.4/10 เลขที่

2  1. ศิลปการต่อสู้ป้องกัน ตัวประจำชาติของไทย อวัยวะส่วนใดที่คนไทย สามารถใช้ได้อย่าง คล่องแคล่ว

3  มวยไทยเป็นศิลปะ ประจำชาติไทยที่คนไทย สามารถใช้ได้อย่าง คล่องแคล่วมวยไทยเป็น ศิลปะชั้นสูงของการใช้ อวัยวะ 6 ประเภท ได้แก่ หมัด ศอก แขน แข้ง และเข่า มาใช้ในการ ต่อสู้การป้องกันตัว

4  2. ศิลปะการป้องกัน ตัวประจำชาติของ ญี่ปุ่น โดยใช้หลักการ ใดในการต่อสู้

5  ยูโด เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ ใช้เมื่ออยู่ในจังหวะประชิด ตัว โดยใช้หลักการยืมพลัง ของคู่ต่อสู้มาเป็นพลังของ ตน และคาราเต้ ซึ่งเป็นการ เคลื่อนไหวของร่างกาย อย่างเป็นจังหวะ เช่น การ ชก การเตะ การกระแทก การผสมผสานระหว่างการ ปัดป้องและการจู่โจมใน เวลาเดียวกัน

6  3. ศิลปะการต่อสู้ป้องกัน ตัวประจำชาติของเกาหลี เป็นศิลปะการเคลื่อนไหว ที่เน้นก็ใช้อวัยวะส่วนใด ได้อย่างรวดเร็ว

7  เทควันโด เป็นศิลปะการ เคลื่อนไหวที่เน้นการใช้เท้า เตะสูงและรวดเร็ว ในกระบวน ท่าร่ายรำของเทควันโด ประกอบไปด้วยกาปัด ปิด ปกป้อง การชก ใช้กำปั้นสันมือ และนิ้วมือ การหัก การเตะ การขบับหมุน เคลื่อนไหว อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น การหมุนตัว เหวี่ยงเท้า การเตะ การกระโดด เป็นต้น

8  4. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ประจำชาติของจีนใช้อวัยวะใด ในการต่อสู้

9  กังฟู หรือ วูซู ศิลปะนี้จะ ว่าด้วยการใช้กลยุทธ์ทั้ง มือและเท้าในการเข้า ต่อสู้เป็นสาระสำคัญ มี รูปแบบการร่าย กระบวน ยุทธ และชั้นเชิงต่อสู้เป็น หลักในการฝึก โดย มุ่งเน้นการประสานพลัง ภายในและภายนอก

10  5. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ประจำชาติของมาลายู การ ต่อสู้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

11  ซีละ เป็นศิลปะการป้องกันตัวของชาว มาลายู สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมานานราวพัน ปีแล้ว การต่อสู้ชนิดนี้ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ 1. Silat คือการเคลื่อนไหวของร่างกายใน การป้องกันตัวจากการโจมตีของศัตรูหรือคู่ ต่อสู้ 2. Silap คือช่วงจังหวะลีลาที่จะใช้ในศิลปะ การป้องกันตัว 3. Silau คือการตอบโต้ที่ใช้จากการป้องกัน ตัวที่ศัตรูหรือคู่ต่อสู้โจมตีตัวเรา ดังนั้นการต่อสู้ประเภทนี้จึงอาศัยจังหวะเป็น สำคัญ โดยอาศัยการโจมตีด้วยการต่อย และการถีบ เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt นาย ประกาศิต บุญถือ ม.4/10 เลขที่ 24 นางสาว ศุภนิดา คุ้มยิ้ม ม.4/10 เลขที่ 37 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มสูงเนิน ม.4/10 เลขที่ 39 นางสาว เมธาวี ผึ้งปฐมพร ม.4/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google