งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
นาย ประกาศิต บุญถือ ม.4/10 เลขที่ 24 นางสาว ศุภนิดา คุ้มยิ้ม ม.4/10 เลขที่37 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มสูงเนิน ม.4/10 เลขที่ 39 นางสาว เมธาวี ผึ้งปฐมพร ม.4/10 เลขที่ 40 นางสาว อมลวรรณ ม.4/10 เลขที่

2 1. ศิลปการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ ของไทย อวัยวะส่วนใดที่คนไทย สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

3 มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยที่คน ไทยสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมวย ไทยเป็นศิลปะชั้นสูงของการใช้อวัยวะ 6 ประเภท ได้แก่ หมัด ศอก แขน แข้ง และเข่า มาใช้ในการต่อสู้การป้องกันตัว

4 2. ศิลปะการป้องกันตัวประจำ ชาติของญี่ปุ่น โดยใช้หลักการใดใน การต่อสู้

5 ยูโด เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้เมื่ออยู่ในจังหวะ ประชิดตัว โดยใช้หลักการยืมพลังของคู่ต่อสู้ มาเป็นพลังของตน และคาราเต้ ซึ่งเป็นการ เคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเป็นจังหวะ เช่น การชก การเตะ การกระแทก การ ผสมผสานระหว่างการปัดป้องและการจู่โจม ในเวลาเดียวกัน

6 3.ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ ของเกาหลี เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่ เน้นก็ใช้อวัยวะส่วนใดได้อย่างรวดเร็ว

7 เทควันโด เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่เน้นการใช้ เท้าเตะสูงและรวดเร็ว ในกระบวนท่าร่ายรำของ เทควันโดประกอบไปด้วยกาปัด ปิด ปกป้อง การ ชก ใช้กำปั้นสันมือ และนิ้วมือ การหัก การเตะ การขบับหมุน เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ของ ร่างกาย เช่น การหมุนตัว เหวี่ยงเท้า การเตะ การกระโดด เป็นต้น

8 4. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติของจีน ใช้อวัยวะใดในการต่อสู้

9 กังฟู หรือ วูซู ศิลปะนี้จะว่าด้วยการใช้ กลยุทธ์ทั้งมือและเท้าในการเข้าต่อสู้เป็น สาระสำคัญ มีรูปแบบการร่าย กระบวน ยุทธ และชั้นเชิงต่อสู้เป็นหลักในการฝึก โดยมุ่งเน้นการประสานพลังภายในและ ภายนอก

10 5. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติของ มาลายู การต่อสู้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

11 ซีละ เป็นศิลปะการป้องกันตัวของชาวมาลายู สันนิษฐานว่าเกิด ขึ้นมานานราวพันปีแล้ว การต่อสู้ชนิดนี้ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ 1. Silat คือการเคลื่อนไหวของร่างกายในการป้องกันตัวจากการ โจมตีของศัตรูหรือคู่ต่อสู้ 2. Silap คือช่วงจังหวะลีลาที่จะใช้ในศิลปะการป้องกันตัว 3. Silau คือการตอบโต้ที่ใช้จากการป้องกันตัวที่ศัตรูหรือคู่ต่อสู้ โจมตีตัวเรา ดังนั้นการต่อสู้ประเภทนี้จึงอาศัยจังหวะเป็นสำคัญ โดยอาศัยการ โจมตีด้วยการต่อยและการถีบ เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt 4.วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google