งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ
สุขภาพของคนทำงาน เรื่อง โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ

2 มารู้จักโรคตาจากจอคอมพิวเตอร์
โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (CVS หรือ Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาที่ประกอบไปด้วยอาการปวดตา แสบเคืองตา เมื่อยตา น้ำตาไหล ตาแดง ตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือมองเห็นภาพไม่ชัด ภายหลังจากการใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน นอกจากนี้การใช้ Computer อาจทำให้เกิดปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อเนื่องจากลักษณะ ท่านั่งในการใช้งาน เช่น การปวดต้นคอ ปวดข้อมือ ปวดหลัง ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้มักจะพบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องต่อวันเป็นประจำ และยังพบอีกว่ากลุ่มอาการนี้มีมากถึง 70 – 80% ของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

3 ปัญหาโรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มอาการ ดังนี้
ปัญหาปวดตาหรือเมื่อยตา 1 ปัญหาเคืองตา แสบตา 2 ปัญหาตามัว 3 ปัญหามองเห็นภาพซ้อน 4

4 วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดอาการโรคตาจากจอคอมพิวเตอร์
1 เมือเกิดอาการปวดตา เมื่อยตา ตามัว และมองเห็นภาพซ้อน ควรมีการหยุดพักสายตา และเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้าง ประมาณ 5 – 15 นาที โดยมองไปบริเวณพื้นที่กว้างหรือนอกหน้าต่างหรือหลับตา เพื่อลดการเพ่งของสายตาประมาณ ครึ่งถึง 1 นาที ก่อนกลับมาเริ่มทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ต่อไป และยังช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานได้อีกด้วย ควรมีการกระพริบตาประมาณ ครั้ง ต่อนาทีเพื่อป้องกันภาวะตาแห้ง หรือเมื่อรู้สึก เคืองตา แสบตา ให้หลับตาพัก 3-5 วินาที เพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาจากเปลือกตาบนด้านในมาฉาบให้ความชุ่มชื้นต่อลูก ตา แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้ยาหยอดตาชนิดน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้

5 การป้องกันอาการโรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 การควบคุมรวมทั้งการใช้งานจอคอมพิวเตอร์ 3 การแก้ปัญหาทางตา 4 ในผู้ที่อายุเริ่มมีสายตายาวตามอายุ 5 การแก้ปัญหาปวดคอ ปวดไหล่และปวดหลัง

6 ท่าบริหารป้องกัน"ปวด"จากการใช้คอมพิวเตอร์
ท่า บริหารและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง ท่านี้ควรให้เด็กๆ ยืนหรือนั่งให้หลังตรง แล้วเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบน ประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน แล้วหงายมือออก ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน ให้เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าโดยให้มือประสานกัน ท่า บริหารกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนิ้วมือ โดยยืดแขนออกไปข้างหน้า โดยให้มือชี้ลง พร้อมทั้งดัดนิ้วมือไปทางด้านหลัง โดยให้ทำสลับกันทั้งซ้ายและขวา อย่างน้อย 20 วินาที ท่าบริหาร กล้ามเนื้อบริเวณคอ โดยการยืนตัวตรง เอามือซ้ายจับบนศีรษะด้านขวา พร้อมโน้มคอไปทางด้านเดียวกับที่มือจับศีรษะอยู่ ทำสลับไปมา ซ้ายขวา

7 ตัวอย่างท่าบริหารป้องกัน"ปวด"จากการใช้คอมพิวเตอร์

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google