งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ. โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (CVS หรือ Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาที่ประกอบไปด้วยอาการ ปวดตา แสบเคืองตา เมื่อยตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ. โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (CVS หรือ Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาที่ประกอบไปด้วยอาการ ปวดตา แสบเคืองตา เมื่อยตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ

2 โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (CVS หรือ Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาที่ประกอบไปด้วยอาการ ปวดตา แสบเคืองตา เมื่อยตา น้ำตาไหล ตาแดง ตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือ มองเห็นภาพไม่ชัด ภายหลังจากการใช้ จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน นอกจากนี้การใช้ Computer อาจทำให้เกิดปัญหาทางระบบ กล้ามเนื้อเนื่องจากลักษณะ ท่านั่งในการใช้งาน เช่น การปวดต้นคอ ปวดข้อมือ ปวดหลัง ซึ่งผู้ที่อยู่ ในกลุ่มอาการนี้มักจะพบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ มากกว่า 2 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องต่อวันเป็นประจำ และยังพบอีกว่ากลุ่มอาการนี้มีมากถึง 70 – 80% ของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

3 ปัญหาปวดตา หรือเมื่อยตา 1 ปัญหาเคืองตา แสบตา 2 ปัญหาตามัว 3 ปัญหามองเห็น ภาพซ้อน 4

4 1 เมือเกิดอาการปวดตา เมื่อยตา ตามัว และมองเห็นภาพ ซ้อน ควรมีการหยุดพักสายตา และเปลี่ยนอิริยาบถหรือ ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้าง ประมาณ 5 – 15 นาที โดยมอง ไปบริเวณพื้นที่กว้างหรือนอกหน้าต่างหรือหลับตา เพื่อ ลดการเพ่งของสายตาประมาณ ครึ่งถึง 1 นาที ก่อน กลับมาเริ่มทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ต่อไป และยังช่วย ป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกัน เป็นเวลานานได้อีกด้วย 2 ควรมีการกระพริบตาประมาณ 10 - 15 ครั้ง ต่อนาทีเพื่อ ป้องกันภาวะตาแห้ง หรือเมื่อรู้สึก เคืองตา แสบตา ให้หลับตาพัก 3-5 วินาที เพื่อให้น้ำหล่อ เลี้ยงลูกตาจากเปลือกตาบนด้านในมาฉาบให้ความชุ่ม ชื้นต่อลูก ตา แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้ ยาหยอดตาชนิดน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเทียมเพื่อบรรเทา ปัญหาดังกล่าวได้

5 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4 ในผู้ที่อายุเริ่มมีสายตายาว ตามอายุ 2 การควบคุมรวมทั้งการใช้งาน จอคอมพิวเตอร์ 3 การแก้ปัญหาทางตา 5 การแก้ปัญหาปวดคอ ปวด ไหล่และปวดหลัง

6 ท่า บริหารและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง ท่านี้ ควรให้เด็กๆ ยืนหรือนั่งให้หลังตรง แล้วเหยียด แขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบน ประสานมือทั้งสอง ข้างเข้าด้วยกัน แล้วหงายมือออก ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน ให้เหยียดแขนทั้งสอง ข้างออกไปข้างหน้าโดยให้มือประสานกัน ท่า บริหารกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนิ้วมือ โดยยืดแขนออกไปข้างหน้า โดยให้มือชี้ลง พร้อมทั้งดัดนิ้วมือไปทางด้านหลัง โดยให้ทำ สลับกันทั้งซ้ายและขวา อย่างน้อย 20 วินาที ท่าบริหาร กล้ามเนื้อบริเวณคอ โดยการยืนตัวตรง เอามือซ้ายจับบนศีรษะด้านขวา พร้อมโน้มคอไป ทางด้านเดียวกับที่มือจับศีรษะอยู่ ทำสลับไปมา ซ้ายขวา

7

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โดย นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ. โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (CVS หรือ Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาที่ประกอบไปด้วยอาการ ปวดตา แสบเคืองตา เมื่อยตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google