งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดประจำชาติ ของแต่ละ ประเทศใน ภูมิภาค อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. กัญญาณัฏฐ์ ปิ่นเงิน ชั้นม.2/5 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดประจำชาติ ของแต่ละ ประเทศใน ภูมิภาค อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. กัญญาณัฏฐ์ ปิ่นเงิน ชั้นม.2/5 เลขที่ 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชุดประจำชาติ ของแต่ละ ประเทศใน ภูมิภาค อาเซียน

3 จัดทำโดย ด. ญ. กัญญาณัฏฐ์ ปิ่นเงิน ชั้นม.2/5 เลขที่ 25

4 5 ประเทศ ชุดประจำชาติบรูไน ชุดประจำชาติลาว ชุดประจำชาติสิงคโปร์ ชุดประจำชาติเวียดนาม ชุดประจำชาติไทย

5 ชุดประจำชาติบรูไน ชุดประจำชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจำชาติ ของผู้ชายประเทศมาเลเซีย เรียกว่า บาจู มลายู ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง ( แต่ ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขน ยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่ง โสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์ นิยม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย

6 ชุดประจำชาติลาว ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาว ทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ด เม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

7 ชุดประจำชาติสิงคโปร์ สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจาก ประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุด ประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลาย ลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้

8 ชุดประจำชาติเวียดนาม อ่าวหญ่าย เป็นชุดประจำชาติของประเทศ เวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวม ทับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงาน แต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะ คล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับ ความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนาม จะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงาน หรือพิธีศพ

9 ชุดประจำชาติไทย สำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับ ซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาว ตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและ รูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาส ในเวลาค่ำคืน


ดาวน์โหลด ppt ชุดประจำชาติ ของแต่ละ ประเทศใน ภูมิภาค อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. กัญญาณัฏฐ์ ปิ่นเงิน ชั้นม.2/5 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google