งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนวดไทยมีความเป็นมาอย่างไรไม่มี หลักฐานที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนวดไทยมีความเป็นมาอย่างไรไม่มี หลักฐานที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักการและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การนวดไทยมีความเป็นมาอย่างไรไม่มี หลักฐานที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักการและ วิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนวดไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ วัฒนธรรมหลักอื่นๆ ที่สำคัญคือ วัฒนธรรม อินเดีย ดังที่พบว่า ชื่อของเส้นประธานทั้งสิบ บางเส้น เช่น เส้นอิทา ปิงคลา และสุษุมนา เป็น ต้น มีชื่อเช่นเดียวกับ นาฑี ซึ่งเป็นช่องที่ ลมปราณและพลังกุณฑลินีไหลผ่านตามทฤษฎี โยคะศาสตร์ อีกทั้งท่าฤาษีดัดตนบางท่าก็มีส่วน คล้ายคลึงกับอาสนะของโยคะเป็นอย่างมาก

4 ลูกกลิ้งสายนวดตัว ไม้นวดตัว หมอกะลา นมสาว หรือหมอนมไม้ รางไม้ไผ่นวดเท้า

5

6 นวดแนวเส้นที่มีการชา และเน้นจุดที่ชา เช่น ชาแขน นวดแขน 4 แนว แล้วเน้นจุดเฉพาะ 1. นวดชาทั่วๆไป 2. เน้นแนวที่มีผลต่ออาการชา 3. เน้นเฉพาะบางจุดที่มีผล 4. นวดบริหารข้อต่อ เพื่อให้การไหลเวียนดีขึ้น

7 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดระดับเดียวกับปลายกระดูกสะบัก 10 วินาที ประมาณ 3 ครั้ง ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดบริเวณโค้งระหว่างคอกับบ่า แล้วให้ผู้ถูกนวดหันหน้าไปทางซ้ายและขวาช้าๆ ทำซ้ำ 3 ครั้ง ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุด แนวข้างสะบัก โดยกดลงไปแล้วผ่อนขึ้นเล็กน้อย พร้อมกับดันไปทางแนวกระดูกสันหลัง ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวบ่า 1 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวบ่า 2

8 ใช้ฝ่ามือซ้อนกันกดแนวต้นขาด้านหน้า ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน กดแนวขาด้านหลัง 1 เริ่มจากเอ็นร้อยหวายขึ้นไปถึงใต้แก้มก้น ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน กดแนวหลัง 1 ใช้ปลายนิ้วมือซ้อนกัน กดแนวเชิงกรานข้างละ 3 จุด กดเน้นเข้าหากระดูกเชิงกราน จุดละประมาณ 10 วินาที และนวด ประมาณ 3 รอบ ( นวดทีละข้าง ) ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดเหนือหัวเหน่า โดยกดนิ่ง 10 วินาที

9 1. นายณรงศักดิ์ นิยมญาติ เลขที่ 1 2. นายสุธี สมบูรณ์ เลขที่ 3 3. นายกฤษณะ จินดา เลขที่ 6 4. นายบุรินทร์ บุญญาวิเศษ เลขที่ 9 5. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 6. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 7. นางสาวปาริชาติ พุทธเจริญ เลขที่ 15 8. นางสาวรสริน อิ่มพราหมณ์ เลขที่ 18 9. นางสาวสุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26

10 อ. วิเชียร กิมพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล ศึกษา

11 http://www.samunpri.com/modules.php?name=Nuad


ดาวน์โหลด ppt การนวดไทยมีความเป็นมาอย่างไรไม่มี หลักฐานที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google