งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17
DIRECTOR เรื่อง แอโรบิกแดนซ์ขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17

2 ประโยชน์ของแอโรบิกแดนซ์
ขอบเขตของงาน จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ แอโรบิกแดนซ์ ในลักษณะที่เป็นคำ อธิบายและมีท่าทางประกอบการอธิบายซึ่งจะทำให้ผู้ชมเห็นภาพและสามารถเข้าใจง่ายตลอดจนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติกับชีวิตจริงได้ ซึ่งเนื้อหาที่จะนำเสนอจะได้แก่ ความหมายของแอโรบิกแดนซ์ ประโยชน์ของแอโรบิกแดนซ์ การฝึกแอโรบิกแดนซ์

3 ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
1. การจัดท่าทาง 2. การทรงตัว 3. การโค้งตัว มีท่าทางและคำอธิบายประกอบ

4 ท่ากายบริหารที่ใช้ในการฝึกแอโรบิกแดนซ์
ท่ากายบริหารระยะอุ่นเครื่องหรืออบอุ่นร่างกาย ท่าบริหารระยะคลายอุ่น ทุกท่ากายบริหารจะคำอธิบายและมีท่าประกอบ

5 SOFTWARE Software ที่ใช้ได้แก่ Macromedia Director 8.5
Adobe ImageStayler 1.0 Adobe Photoshop 7.0 WaveEditor Poser 4 อื่นๆ...

6 NAVIGATION Referance หนังสือแอโรบิกแดนซ์ - - กรุงเทพ:สกายบุ๊กส์, 2545


ดาวน์โหลด ppt นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google