งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DIRECTOR เรื่อง แอโรบิกแดนซ์ ขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางสาวปาริชาติ ทัศนะ ธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DIRECTOR เรื่อง แอโรบิกแดนซ์ ขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางสาวปาริชาติ ทัศนะ ธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DIRECTOR เรื่อง แอโรบิกแดนซ์ ขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางสาวปาริชาติ ทัศนะ ธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17

2 ขอบเขตของงาน ความหมายของแอโรบิกแดนซ์ ประโยชน์ของแอโรบิก แดนซ์ การฝึกแอโรบิก แดนซ์ จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ แอโรบิก แดนซ์ ในลักษณะที่เป็นคำ อธิบายและมี ท่าทางประกอบการอธิบายซึ่งจะทำให้ผู้ชม เห็นภาพและสามารถเข้าใจง่ายตลอดจน สามารถนำไปฝึกปฏิบัติกับชีวิตจริงได้ ซึ่ง เนื้อหาที่จะนำเสนอจะได้แก่

3 ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1. การจัดท่าทาง 2. การทรงตัว 3. การโค้งตัว มีท่าทางและ คำอธิบาย ประกอบ

4 ท่ากายบริหารที่ใช้ในการฝึกแอโร บิกแดนซ์ ท่ากายบริหารระยะอุ่น เครื่องหรืออบอุ่นร่างกาย ท่าบริหารระยะคลายอุ่น ทุกท่ากายบริหารจะคำอธิบายและมีท่า ประกอบ

5 SOFTWARE Software ที่ใช้ได้ แก่ Macromedia Director 8.5 Adobe ImageStayler 1.0 Adobe Photoshop 7.0 WaveEditor Poser 4 อื่นๆ...

6 NAVIGATION Referance หนังสือแอโรบิกแดนซ์ - - กรุงเทพ : สกายบุ๊กส์, 2545


ดาวน์โหลด ppt DIRECTOR เรื่อง แอโรบิกแดนซ์ ขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางสาวปาริชาติ ทัศนะ ธรรม เลขที่ 15 นางสาวรัตธนา มั่นคง เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google