งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

2 ประโยชน์ของท่าที่ 4  เพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงที่ ปลายเท้าได้ดีขึ้น  ลดอาการปวดที่ขาทั้ง 2 ข้าง  ป้องกันและบรรเทาอาการปวดเข่า  ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง  รักษาและป้องกันตะคริวที่น่องและ ปลายนิ้ว  ป้องกันและชะลอการเสื่อมของข้อ เข่า, ข้อเท้า 2 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

3 3 มือ 2 ข้างที่จับ ขอบเก้าอี้ เหยียดแขนให้ ตึง พร้อมผายไหล่ ท่าที่ 4

4 4 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 เหยียดเท้าข้างใดข้าง หนึ่งออกไปด้านข้าง ยืดตัวให้ตรง จิกปลายเท้าลง กาง นิ้วเท้าทั้ง 5 นับ 1-10 ( ถ้าจิกเท้าลงแล้วเป็น ตะคริว ไม่ต้องทำขั้นตอน นี้ )

5 5 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 จิกเท้าลงกางนิ้วเท้าให้สุดๆ

6 6 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 เหยียดเท้าข้างใดข้าง หนึ่งออกไปด้านข้าง ยืดตัวให้ตรง กระดก ปลายเท้าเข้าหาตัว ให้ตึง ที่น่องเต็มที่เกร็งเท้าไว้ นับ 1 ถึง 10

7 7 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 จากนั้นหมุนข้อเท้าให้ เป็นวงกลม ให้รอบ ( เป็นเลข ศูนย์ ) โดยหมุนตามเข็ม นาฬิกา 5 รอบ ทวนเข็มนาฬิกา 5 รอบ

8 8 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

9 9

10 10 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ทำสลับข้างในท่าดังกล่าวข้างต้น

11 11 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

12 12 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

13 13 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

14 14 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

15 15 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

16 16 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 หงายมือทั้ง 2 ข้าง ท่าผ่อน คลาย

17 17 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้น หายใจเข้าช้าๆ ให้เต็มที่ พร้อมแขม่ว หน้าท้อง

18 1804/07/57 คว่ำมือทั้ง 2 ข้างลง ผ่อนลมหายใจออก ให้ยาวอย่างช้า ๆ พร้อมผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

19 19 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ค่อยๆ เอา มือลง

20 20 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ท่าจบ มือ 2 ข้างค่อยๆ ลดลง จนมาวางที่หน้าขา ท่าผ่อนคลาย ทำ ขึ้น - ลง 3 ครั้ง หลังจากจบแต่ละท่า


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google