งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผมจะพาพวกท่านไปดูศิลป์ แม่ไม้มวยไทย ที่ได้เป็น ศิลปะของไทยซึ่งได้มาเป็น การป้องกันตัวบางเป็นงาน ทำบางและยังมีอะไรดีๆอีก มากเชิญดูได้ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผมจะพาพวกท่านไปดูศิลป์ แม่ไม้มวยไทย ที่ได้เป็น ศิลปะของไทยซึ่งได้มาเป็น การป้องกันตัวบางเป็นงาน ทำบางและยังมีอะไรดีๆอีก มากเชิญดูได้ครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผมจะพาพวกท่านไปดูศิลป์ แม่ไม้มวยไทย ที่ได้เป็น ศิลปะของไทยซึ่งได้มาเป็น การป้องกันตัวบางเป็นงาน ทำบางและยังมีอะไรดีๆอีก มากเชิญดูได้ครับ

3 เป็นไม้มวยใช้ ป้องกันและตอบ โต้ เมื่อคู่ต่อสู้ เข้าปล้ำและ กอดรัด ฝ่ายขาวเคลื่อนตัวเข้าหาฝ่ายดำและใช้แขนทั้ง สองจะเข้ากอดรัด ฝ่ายดำยกแขนทั้งสองสอด เข้ากลาง ระหว่างแขนของฝ่ายขาว ใช้แขน ท่อนล่างทั้งสองแขนกันไว้ ไม่ให้ฝ่ายดำโอบ แขนเข้ามาได้ เป็นการป้องกัน พร้อมกันนั้นก็ ใช้เข่า จะเป็นเข่าใดก็ได้ตามจังหวะการ เคลื่อนไหวขณะนั้น ยัดหรือแทงเข่าเข้าไปที่ ลำตัวของคู่ต่อสู้

4 เป็นแม่ไม้มวยไทย ใช้ป้องกัน หมัดคู่ต่อสู้และ ตอบโค้กศอก ฝ่ายขาวใช้หมัดขวาทิ่มเข้าตรงหน้าฝ่าย ดำ ฝ่ายดำก้มตัวหลบทางขวา พร้อมกัน นั้นก็ใช้ฝ่ามือขวากันแขนขวาของฝ่าย ขาวออกไปทางซ้าย เป็นการป้องกัน ใน ขณะเดียวกันก็สืบเท้าซ้ายไปข้างหน้า พร้อมกับใช้ศอกซ้าย เหวี่ยงหรือกระทุ้ง เข้าที่กลางลำตัวของ ฝ่ายขาวเป็นการตอบโต้

5 เป็นไม้มวยใช้ ป้องกันหมัดคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วย เข่า ฝ่ายขาวใช้หมัดขวาทิ่มเข้าตรงหน้าฝ่าย ดำ ฝ่ายดำใช้ฝ่ามือขวากันแขนของฝ่ายขาว ออกไปทางซ้าย เป็นการป้องกัน ใน ขณะเดียวกันก็ใช้เข่าซ้าย แทงเข้าที่กลาง ลำตัวของฝ่ายขาวเป็นการตอบโต้

6 เป็นไม้มวยใช้ ป้องกันคู่ต่อสู้เหวี่ยง แข้ง และตอบโต้ด้วย การจับทุ่ม ฝ่ายขาวใช้ขาขวาเหวี่ยงแข้งสูงเข้าบริเวณ ลำคอด้านซ้ายของฝ่ายดำ ฝ่ายดำหลบลำตัว ต่ำ พร้อมทั้งสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้า แล้วใช้ ฝ่ามือขวากันขาขวาฝ่ายขาวไว้ เป็นการ ป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้มือซ้ายโอบขา ขวาฝ่ายขาวไว้ยกขึ้นใส่บ่า แล้วยกขาขวาฝ่าย ขาวขึ้นสูงพร้อมกับดันไปข้างหน้า ทำให้ฝ่าย ขาวเสียหลักล้มลงได้

7 เป็นไม้มวยใช้ ป้องกันคู่ต่อสู้จู่ โจม ด้วยการยก เท้ายันไว้ ฝ่ายขาวใช้หมัดขวาทิ่มเข้าตรงหน้าฝ่าย ดำ ฝ่ายดำใช้แขนซ้ายท่อนล่างยกขึ้นกันหมัด ฝ่ายขาวให้เบนออกไปทางขวา เป็นการ ป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้เท้าซ้ายถีบยันไป ยังส่วนกลางของลำตัวฝ่ายขาว เป็นการตอบ โต้

8 เป็นไม้มวยใช้ ป้องกัน การ เหวี่ยงแข้งของคู่ ต่อสู้ ฝ่ายขาวใช้แข้งซ้ายเหวี่ยงเข้าที่ลำตัวด้านซ้าย ของฝ่ายดำ ฝ่ายดำใช้ศอกทั้งคู่ปักลงบนขา ซ้ายของฝ่ายขาว เป็นการป้องกัน และตอบ โต้พร้อมกันไปในตัว

9 เป็นไม้มวยใช้ ตอบโต้ปรปักษ์ ด้วยการเหวี่ยง แข้ง ฝ่ายดำหมุนตัวกลับหลังไปทางขวาด้วยขา ซ้าย โน้มตัวลงต่ำ แล้วใช้ขาขวาเหวี่ยงสูง เข้าใส่บริเวณก้านคอของฝ่ายขาว เป็นการ ตอบโต้ฝ่ายขาว ก่อนที่จะกระทำต่อฝ่ายดำ

10 เป็นไม้มวยใช้ป้องกัน หมัดของคู่ต่อสู้ และ ตอบโต้ด้วยการกอด คอ ฝ่ายขาวใช้หมัดซ้ายทิ่มเข้าตรงหน้าฝ่าย ดำ ฝ่ายดำใช้แขนขวาท่อนล่างกันไว้ เป็น การป้องกัน แล้วเข้าประชิดตัวเอาแขนซ้าย กอดคอคู่ต่อสู้ไว้ ข้างตัวด้านซ้าย เป็นการ ตอบโต้

11 เป็นไม้มวยใช้ป้องกัน การถีบของคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วยการ จับเท้าบิด ฝ่ายขาวใช้เท้าซ้ายถีบไปบริเวณกลางลำตัว ของฝ่ายดำ ฝ่ายดำใช้มือทั้งสองจับเท้าของ ฝ่ายขาวไว้ เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ ใช้มือทั้งสองบิดเท้าของฝ่ายขาวไปทางซ้าย เป็นการตอบโต้

12 เมื่อท่านได้ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทย แล้วท่านครวจะรักษาไว้ และสืบสาน ให้ลูกหลานของไทยได้ดูหรือรู้ ถึงวัฒธรรมที่เก่าแก่ของไทยอีก อย่างหนึ่งเลยครับ


ดาวน์โหลด ppt ผมจะพาพวกท่านไปดูศิลป์ แม่ไม้มวยไทย ที่ได้เป็น ศิลปะของไทยซึ่งได้มาเป็น การป้องกันตัวบางเป็นงาน ทำบางและยังมีอะไรดีๆอีก มากเชิญดูได้ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google