งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมกับภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นาย นารากร สลักจอง ปวช.1 กลุ่ม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมกับภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นาย นารากร สลักจอง ปวช.1 กลุ่ม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมกับภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นาย นารากร สลักจอง ปวช.1 กลุ่ม 2

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของ โลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่ สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือน กระจก ค่ะ (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะ ก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บ ความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่ บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวง จันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวันร้อน จัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวง อาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับ หลักการของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ค่ะ ภาวะโลก ร้อน

3 ร้อนมากๆๆๆๆๆ

4 คำถาม ใครหน้าเหมือนลิงมากที่สุด A. นัด B. ผึ้ง C. ไน้ D. บี

5 ถูกต้อง ทำข้ออื่น ต่อได้แว้ว

6 ผิดทำใหม่นะ

7 ข้อ 2. ผู้หญิงคนไดที่มีหนวดมากที่สุด ก. ผึ้ง ข. บี ค. จูน ง. แอล

8 ถูกต้อง ถูกต้องแว้วกาฟทำข้อต่อไป

9 ข้อ 3. คนในห้องใครดำที่สุด 1. ม่อน 2. ผึ้ง 3. นัส 4. ช๊อบ

10 ถูกต้อง ดีใจด้วย จบ แว้ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมกับภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นาย นารากร สลักจอง ปวช.1 กลุ่ม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google