งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร (Atmospheric and Ocean Circulation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร (Atmospheric and Ocean Circulation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร (Atmospheric and Ocean Circulation)

2 Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของชั้นบรรยากาศ มีสาเหตุมาจากการที่โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ได้ไม่เท่ากันในบริเวณละติจูดต่างๆ ถ้าอากาศไม่มีการไหลเวียนระหว่างเขตละติจูดต่างๆแล้ว บริเวณที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากๆ จะร้อนขึ้นกว่านี้ ในทางกลับกัน บริเวณที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อย ก็จะเย็นลงมากกว่านี้

3 Atmospheric and Ocean Circulation ปริมาณแสงอาทิตย์ที่โลกได้รับในเขตละติจูดต่างๆมีค่าไม่เท่ากัน

4 Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของอากาศ อาศัยหลักการที่ว่า “ อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง อากาศเย็นจะจมตัวลงมาที่พื้น ” ใช้อธิบายการเกิดลมบกลมทะเลและการเกิดลมมรสุม

5 Atmospheric and Ocean Circulation แรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดลักษณะการไหลเวียนของอากาศและน้ำทะเลในโลก 1. ความแตกต่างของปริมาณพลังงานความร้อน ที่โลกได้รับในเขตละติจูดต่างๆ 2. แรงโคริโอลิส (Coriolis) 3. แรงดึงดูดของโลก

6 Atmospheric and Ocean Circulation แรงโคริโอลิส (Coriolis force) คือ แรงที่เกิดจากการหมุนของโลก มีผลทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ บนโลกเช่นกระแสลม หรือกระแสน้ำ มีทิศเบนไป ทางขวาของทิศทางการ เคลื่อนที่ในซีกโลกเหนือ และมีทิศ เบนไปทางซ้ายของ ทิศทางการเคลื่อนที่ในซีกโลกใต้

7 Atmospheric and Ocean Circulation Coriolis effect

8 Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนบรรยากาศของโลกในอุดมคติ

9 Wind patterns of the World

10 Atmospheric and Ocean Circulation Seasonal Changing of the wind patterns

11 Atmospheric and Ocean Circulation Monsoon System (Coming soon)

12 Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร (Ocean circulation) 1. Surface circulation เกิดจากลม 2. Thermohaline circulation เกิดจาก instability condition

13 Atmospheric and Ocean Circulation Surface current เกิดจากการกระทำของแรง 2 แรง 1. แรงเสียดทานระหว่างลมกับบริเวณผิวหน้าน้ำทะเล 2. แรงโคริโอลิส

14 Atmospheric and Ocean Circulation แรงเสียดทานระหว่างลมและผิวหน้าน้ำทะเล

15 Atmospheric and Ocean Circulation Coriolis and Ekman Spiral

16 Atmospheric and Ocean Circulation ลมและกระแสน้ำผิวหน้าทะเล

17 Geostrophic Circulation

18 Atmospheric and Ocean Circulation Westward intensification

19 Atmospheric and Ocean Circulation Cold Eddy Warm Eddy

20 Atmospheric and Ocean Circulation Westward intensification and Eddies


ดาวน์โหลด ppt Atmospheric and Ocean Circulation การไหลเวียนของบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทร (Atmospheric and Ocean Circulation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google