งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน

2 ภาวะโลก ร้อน เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฮาโลคาร์บอน ก๊าซโอโซน ก๊าซฮาโลคาร์บอน ก๊าซมีเทน ก๊าซโอโซน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ สารฟลูออโรคาร์บอน ภาวะโลก ร้อน เกิดขึ้นได้อย่างไร?

3 EARTH รังสีจากดวงอาทิตย์ ผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่โลก
SUN ชั้นบรรยากาศสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์บางส่วนกลับไป The Greenhouse Effect ATMOSPHERE รังสีจากดวงอาทิตย์ ผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่โลก เพื่อให้ความอบอุ่นแก่โลก โลกร้อนขึ้น จึงปล่อยรังสีความร้อนออกมาทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้น EARTH

4 ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก

5 นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
เปลี่ยนหลอดไส้ มาใช้แบบประหยัด ลดการตัดไม้ ทำลายป่า ใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่า ลดการใช้คาร์บอน นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รักษาสิ่งแวดล้อม

6

7 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google