งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ ฮาโล คาร์บอน ก๊าซฮาโล คาร์บอน ก๊าซ โอโซน ก๊าซ มีเทน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ ฟลูออไรด์ สารฟลูออโร คาร์บอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ ฮาโล คาร์บอน ก๊าซฮาโล คาร์บอน ก๊าซ โอโซน ก๊าซ มีเทน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ ฟลูออไรด์ สารฟลูออโร คาร์บอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ ฮาโล คาร์บอน ก๊าซฮาโล คาร์บอน ก๊าซ โอโซน ก๊าซ มีเทน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ ฟลูออไรด์ สารฟลูออโร คาร์บอน

3 ชั้นบรรยากาศ สะท้อนรังสี จากดวง อาทิตย์ บางส่วน กลับไป รังสีจากดวง อาทิตย์ ผ่านชั้น บรรยากาศมาสู่ โลก เพื่อให้ความ อบอุ่นแก่โลก โลกร้อนขึ้น จึง ปล่อยรังสีความ ร้อนออกมาทำ ให้ชั้น บรรยากาศร้อน ขึ้น The Greenhouse Effect

4

5 ลดการ ตัดไม้ ทำลาย ป่า รักษา สิ่งแวดล้อม นำกระดาษที่ ใช้แล้วกลับมา ใช้ใหม่ เปลี่ยน หลอดไส้ มาใช้แบบ ประหยัด ลดการ ใช้ คาร์บอ น ใช้น้ำ อย่าง รู้ คุณค่า

6

7 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ ฮาโล คาร์บอน ก๊าซฮาโล คาร์บอน ก๊าซ โอโซน ก๊าซ มีเทน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ ฟลูออไรด์ สารฟลูออโร คาร์บอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google