งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ทดสอบความรู้ 4 1. ข้อใดคือ ความหมายของ กฎหมาย ก. กฎหรือข้อบังคับที่มาจาก ความคิดเห็นของประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ทดสอบความรู้ 4 1. ข้อใดคือ ความหมายของ กฎหมาย ก. กฎหรือข้อบังคับที่มาจาก ความคิดเห็นของประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

2 ทดสอบความรู้ 4 1. ข้อใดคือ ความหมายของ กฎหมาย ก. กฎหรือข้อบังคับที่มาจาก ความคิดเห็นของประชาชน

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 5 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ ประพฤติของบุคคล ง. กฎเกณฑ์ทางสังคม

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่แฝง อยู่ในกฎหมายทุกฉบับ ก. ข้อบังคับ ข. บทลงโทษ ค. สิทธิ และหน้าที่ ง. เสรีภาพในการกระทำ 6

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 8 3. กฎหมายมีความสำคัญต่อชีวิต ของคนในสังคมอย่างไร ก. เป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ ความมั่นคงของประเทศ ข. เป็นการประสานผลประโยชน์ ของมนุษย์ให้สงบ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 9 ค. สมาชิกในสังคมต่างมีเวลา ทำมาหากินและไม่วุ่นวาย สับสน ง. ทุกข้อเป็นความสำคัญของ กฎหมาย

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 11 ใบงาน เรื่อง ความหมายของกฎหมาย ให้น. ร. ศึกษาข้อความในกรอบ และเขียนเรียงลำดับข้อความ ให้ได้ความหมายของกฎหมาย ที่ถูกต้อง

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 13 คำสั่ง / คำ บัญชา ได้รับ โทษ สรุป กฎหมาย คือ …………….. …………………………………………………….. ………………………………………………..

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 17 กฎหมาย มีความสำคัญ ต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ทดสอบความรู้ 4 1. ข้อใดคือ ความหมายของ กฎหมาย ก. กฎหรือข้อบังคับที่มาจาก ความคิดเห็นของประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google