งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลง ดอกไม้จะบาน มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลง ดอกไม้จะบาน มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพลง ดอกไม้จะบาน มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ

2 ดอกไม้จะบาน  ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน  บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจ  สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่  แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา  เรียนรู้ ต่อสู้มายา  ก้าวไปข้างหน้า เข้าหามวลชน ( มีต่อ )

3 เพลงดอกไม้จะบาน  ชีวิต อุทิศยอมทน  ฝ่าความสับสน เพื่อผลประชา  ดอกไม้ บานให้คุณค่า  จงบานช้าช้า แต่ว่ายั่งยืน  ที่นี่ และที่อื่นอื่น  ดอกไม้สดชื่น ยื่นให้ปวงชน  ( จากหนังสือ “ ใบไม้ที่หายไป ” โดยจิระนันท์ พิตรปรีชา )

4 ตีความบทร้อยกรองเรื่อง “ ดอกไม้จะบาน ” ผู้ประพันธ์ จิระนันท์ พิตรปรีชา  เนื้อความ กล่าวถึง  นักเรียนนักศึกษาวัยหนุ่มสาว ผู้ซึ่งมีความบริสุทธิ์กล้า หาญ ขอให้ใช้พลังของตนเองอย่างมีคุณค่า อุทิศ งานให้กับประชาชน  ความงามของภาษา ใช้โวหารภาพพจน์เชิง สัญลักษณ์ เช่น  ดอกไม้ ใช้แทน นักเรียนนักศึกษา  ดอกไม้จะบาน แทน ความหมายว่า กำลังจะเติบโต  จงบานช้าช้า แต่ว่ายั่งยืน หมายถึงเติบโดตอย่างมี คุณภาพและมั่นคง  ดอกไม้สดชื่น ยืนให้ปวงชน ( จริงใจทำงานอุทิศเพื่อ ประชาชน / ชุมชน )

5 จุดประสงค์ เพลงดอกไม้จะบาน  ต้องการให้นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่  เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีจุดยืนเป็นของตัวเอง  คิดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน  จุดประสงค์แฝง  ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา มีสิทธิและ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแก่ประชาชน

6 สาระสำคัญ / น้ำเสียง  แสดงถึงความกล้าหาญและความจริงใจ ของคนรุ่นใหม่  เป็นความหวังของชาติไทยในอนาคต  น้ำเสียง ของเพลงดอกไม้จะบาน  เน้นไปในลักษณะ วิงวอน เชิญชวน


ดาวน์โหลด ppt เพลง ดอกไม้จะบาน มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google