งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่ว โลก ในการติดต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้อง มีการระบุว่า ส่งมาจากไหน ส่งไปให้ใครซึ่งต้องมีการระบุ ชื่อเครื่อง ( คล้ายกับเลขที่บ้าน ) ในอินเทอร์เน็ตใช้ข้อตกลง ในการติดต่อที่เรียกว่า ข้อตกลงที่ทำให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อกันได้ )

3  อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่าย โทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐาน การเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสาร ระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดใน ปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต จากทั่วโลกมากที่สุด

4  บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพื่ออำนวยความ สะดวกให้กับผู้ใช้ได้เลือกใช้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่ง ในที่นี้ยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt  อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google