งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNDERSTANDING NETWORK BASIC ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน เครือข่าย CHAPTER2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNDERSTANDING NETWORK BASIC ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน เครือข่าย CHAPTER2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNDERSTANDING NETWORK BASIC ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน เครือข่าย CHAPTER2

2 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน เครือข่าย 1 3 4 ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย อินเตอร์เนต สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 2 เครือข่ายภายในห้องเดียวกันหรือเชื่อมต่อ กันต่างสถานที่ต่างห้องก็ได้ สามารถแชร์ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับคนภายใน ครอบครัวได้ การรู้จักใช้เครือข่ายและชนิด เครือข่ายสามารถช่วยคุณวางแผนการใช้ เครือข่ายของคุณได้

3 การวางแผนเครือข่ายของคุณ อย่างเช่นการที่พ่อนำโน้ตบุ้คไปทำงานด้วยทุกวัน ทำให้คนบ้านไม่สามารถที่จะปริ้นท์งานได้จึงควรจะนำ เครื่องปริ้นท์มาติดตั้งที่เครื่องของแม่หรือลูก

4 การแนะนำอุปกรณ์เครือข่าย เครือข่าย ประกอบด้ วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์ handheld โน้ตบุ้ ค แลปท็อป แมคอินทอช Linux boxes

5 การแนะนำซอฟต์แวร์เครือข่าย เครือข่ายโดยทั่วไปมีซอฟต์แวร์เครือข่ายพื้นฐานที่ ต้องการอยู่แล้ว อย่างเช่น วินโดว์ แมคอินทอช และลีนุกซ์ เป็นเครือข่าย พร้อมใช้มีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในติดต่อสื่อสาร เรียกว่า โปรโตคอล

6 การดูที่ผลประโยชน์และข้อเสีย ของเครือข่าย พิจารณ าจาก ข้อดี Expanding your network การแชร์ แฟ้มข้อมูล การแชร์พื้นที่ว่าง บนดิสก์ การสร้างการสำรองข้อมูล Sharing peripherals การทำงานกับ โปรแกรม การเข้า อินเตอร์เนต

7 การดูที่ผลประโยชน์และข้อเสีย ของเครือข่าย การรักษา และการ แก้ไข ปัญหา เบื้องต้น เครือข่าย Investing time and money พิจารณา ระดับ ความ ยาก การแชร์ อุปกรณ์ และแฟ้ม งาน การ แก้ไข ปัญหา ความ ปลอด ภัย พิจารณา ข้อเสีย

8 ทำความเข้าใจกับชนิดของระบบ เครือข่าย  ระบบเครือข่ายชนิด Workgroup - การใช้เครือข่าย Client/server - การเข้าใจพื้นฐานเครือข่าย  การใช้งานเครือข่ายชนิด Client/Server - ชนิดของ Server - ความปลอดภัย - ระบบปฏิบัติการของ Client/Server

9 ทำความเข้าใจกับชนิดของระบบ เครือข่าย  การตัดสินใจเลือกระหว่าง Client/Server และ Workgroup - จำนวนเครื่องลูกข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อบนเครือข่าย - การให้ความสำคัญ กับ ความปลอดภัยของข้อมูล - คุณต้องการควบคุมเครือข่ายในระดับไหน - การใช้เวลากับเครือข่ายของคุณ - วางแผนที่จะใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกันกับการทำบัญชีหรือ โปรแกรมฐานข้อมูลซึ่งเป็นส่วนประกอบของการสนับสนุน Client/server หรือไม่ ?  การแปลง Workgroup เป็น client/server

10 การเตรียมความพร้อมครอบครัว ของคุณสำหรับเครือข่าย กการตั้งค่าข้อจำกัด คุณอาจจะบอกเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำ สิ่งใดควร ทำหรือไม่ควรทำ กการให้คำแนะนำ คุณอาจจะมีการบันทึก ข้อปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ กการจัดการชื่อแฟ้มงาน คุณสามารถแนะนำให้มีการตั้งชื่อแฟ้มงานโดยระบุชื่อ และวันที่ ททำความเข้าใจกับสิทธิ และการยินยอม

11


ดาวน์โหลด ppt UNDERSTANDING NETWORK BASIC ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน เครือข่าย CHAPTER2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google