งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการส่ง ต่อ โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการส่ง ต่อ โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการส่ง ต่อ โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์

2 แพทย์ตรวจร่างกาย LAB, X-RAY ผลการ ตรวจ แพทย์รักษา โรคทางกาย ก่อน แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิต เวช ผู้ป่วย ได้รับการ ส่งต่อ ผิดปกติ ปก ติ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลง ไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ แนว ทางการ ส่งต่อมา รพ. จิต เวช

3 แนว ทางการ ส่งต่อ ผู้ป่วยคดี แพทย์ตรวจร่างกาย LAB, X-RAY ผลการ ตรวจ แพทย์รักษา โรคทางกาย ก่อน แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิต เวช ผู้ป่วยได้รับ การ ส่งต่อ ผิดปกติ ปกติ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลง ไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ ใบนำส่งจาก ตำรวจ / ศาล

4 แนว ทางการส่ง ต่อผู้ป่วย ไม่มีญาติ แพทย์ตรวจร่างกาย LAB, X-RAY ผลการ ตรวจ แพทย์รักษา โรคทางกาย ก่อน แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิต เวช ผู้ป่วยได้รับ การ ส่งต่อ ผิดปกติ ปก ติ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลง ไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ ไม่มีญาติ เขียนบันทึก ในใบ ตจ.1

5 แพทย์ตรวจร่างกาย LAB,CBC,E’lyte,LFT,FBS,X-RAY ผลการ ตรวจ แพทย์รักษา โรคทางกาย ก่อน แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิต เวช มีอาการเพ้อ สับสน ผู้ป่วยได้รับ การ ส่งต่อ ผิดปกติ ปกติ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลง ไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ แนว ทางการส่ง ต่อผู้ป่วยที่ มีภาวะเพ้อ สับสน หาสาเหตุ ของภาวะ เพ้อสับสน ก่อน

6


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการส่ง ต่อ โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google