งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
แนวทางการส่งต่อ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

2 แนวทางการส่งต่อมารพ.จิตเวช
ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิตเวช แพทย์ตรวจร่างกาย LAB, X-RAY ผลการตรวจ ผิดปกติ แพทย์รักษาโรคทางกายก่อน ปกติ แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลงไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ ผู้ป่วยได้รับการ ส่งต่อ

3 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยคดี
ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิตเวช ใบนำส่งจาก ตำรวจ/ศาล แพทย์ตรวจร่างกาย LAB, X-RAY ผลการตรวจ ผิดปกติ แพทย์รักษาโรคทางกายก่อน ปกติ แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลงไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ ผู้ป่วยได้รับการ ส่งต่อ

4 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไม่มีญาติ
ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิตเวช ไม่มีญาติ เขียนบันทึกในใบ ตจ.1 แพทย์ตรวจร่างกาย LAB, X-RAY ผลการตรวจ ผิดปกติ แพทย์รักษาโรคทางกายก่อน ปกติ แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลงไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ ผู้ป่วยได้รับการ ส่งต่อ

5 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะเพ้อสับสน
ตรวจประเมินพบ ข้อบ่งชี้การส่งต่อจิตเวช มีอาการเพ้อ สับสน แพทย์ตรวจร่างกาย LAB ,CBC,E’lyte,LFT,FBS,X-RAY หาสาเหตุของภาวะเพ้อสับสนก่อน ผลการตรวจ ผิดปกติ แพทย์รักษาโรคทางกายก่อน ปกติ แพทย์โทรประสานจิตแพทย์ จิตแพทย์รับทราบ เบอร์ ลงข้อมูล ใน Thai refer ลงไม่ได้ ให้ fax มาที่ เบอร์ ผู้ป่วยได้รับการ ส่งต่อ

6


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google