งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการให้รหัส ICD-10TM For PCU ดวงดาว เมืองสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการให้รหัส ICD-10TM For PCU ดวงดาว เมืองสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการให้รหัส ICD-10TM For PCU ดวงดาว เมืองสมบัติ

2 เตรียมตัวให้รหัส ● ข้อมูลที่จำเป็นของผู้ป่วย ● เครื่องมือมาตรฐานสำหรับให้รหัส ● พื้นฐานภาษาอังกฤษ ● ความรู้ทางการแพทย์ ● ความละเอียดรอบคอบ ● สติ

3 ขั้นตอนการให้รหัส Basic stape 1.จำแนกผู้ป่วยเป็น 4 ประเภท 2.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ละประเภท 3.ใช้ดรรชนีค้นหารหัสขั้นต้น 4.ตรวจสอบรหัสโดยใช้หนังสือเล่ม1ของICD- 10 TM 5.เติมตัวเลขให้ครบถ้วน 6.เลือกรหัสโรคหลัก โรคอื่นๆและรหัสสาเหตุ ภายนอก

4 ประเภทผู้ป่วย4ประเภท 1.บริการส่งเสริมสุขภาพ (เป็นZอย่างเดียวเท่านั้น) 2.บริการบำบัดรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย (ไม่มีZเลย) 3.บริการหลังการรักษาหรือนัดหมายล่วงหน้า เช่นนัดมาดู อาการ คลินิกโรคเรื้อรัง มีได้ทั้งรหัสโรคและรหัสZ -นัดมาดูอาการแล้วอาการคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ให้รหัสโรคเดิม -อาการทุเลาลงแต่ยังไม่หาย ใช้Z54.- -อาการหายสนิท ใช้Z09.-

5 ประเภทผู้ป่วย4ประเภท 4.บริการอื่นๆ(ไม่สามารถจัดเข้า1-3 ได้ ) เช่น ขอใบส่งตัว ให้รหัสโรคที่ผู้ป่วยเป็น ไม่จำเป็นต้องตามด้วยZ75.3 แล้ว แต่ถ้า ต้องการใช้เพื่อเก็บสถิติก็สามารถใส่เพิ่ม ได้

6 การให้รหัส R คือการให้รหัสของอาการและอาการแสดงเมื่อ ไม่สามารถให้รหัสโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิด อาการและอาการแสดงนั้นได้ เช่น ไข้ ไอ คัด จมูก วินิจฉัยว่าเป็น Common cold รหัสคือJ00 ก็ไม่ต้องให้รหัส R50.9 R05อีก และไม่ต้องมี รหัสZ

7 การทำแผล - ถ้าเป็นแผลใหม่ได้รับอุบัติเหตุมา ให้การรักษาเช่น ทำ แผล เย็บแผล ให้ยา จะเป็นรหัส S และตามด้วยรหัสสาเหตุภายนอก -ถ้าเป็นแผลเก่าผ่านการรักษามาแล้ววันนี้มาทำแผล แผล มีแนวโน้มว่าจะหายในระยะเวลาอันใกล้ ให้รหัส Z48.0 -แผลเรื้อรังทำมานานเป็นเดือนเป็นปี ให้รหัสโรคที่ผู้ป่วย เป็นเช่น เป็นแผลกดทับทำแผลทุกวัน ให้รหัสแผลกดทับ แผลมะเร็งให้รหัสมะเร็ง เป็นต้น ไม่ต้องตามด้วยZ09.9

8 รหัสหมวด Z00-Z01 ใช้กับผู้ที่มาตรวจแล้วไม่พบโรคหรือความผิดปกติ ใดๆ ตรวจแล้วปกติทุกอย่าง เช่น -ตรวจ ร่างกายแล้วปกติ ให้รหัส Z00.0 ตรวจวัดความดัน โลหิตแล้วปกติให้รหัส Z01.3 แต่ถ้าวัดแล้วพบ ความ ดันโลหิตสูงแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง ให้รหัสR03.0เป็นต้น - การตรวจPap smear ประจำปี ผลปกติให้รหัสZ01.4 แต่ถ้าผู้ป่วยปวดท้องน้อยเรา ตรวจPap smearให้ จะให้รหัสR10.4

9 การวางแผนครอบครัว Z30.0 วางแผนครอบครัวครั้งแรก/จ่าย ยาคุมครั้งแรก Z30.1ใส่ห่วงคุมกำเนิด(ครั้งที่เท่าไหร่ ก็ได้) Z30.5นัดตรวจห่วงคุมกำเนิด Z30.4รับยาคุมครั้งต่อๆไป

10 การฝากครรภ์ Z34.- กรณีครรภ์ปกติ เช่น Z34.0 ฝากครรภ์แรก Z34.8ฝากครรภ์ อื่นๆปกติ Z35.-กรณีครรภ์มีความเสี่ยง เช่น Z35.5 การฝากครรภ์ที่มารดาตั้งครรภ์แรก อายุ 35ปีขึ้นไป(Supervision of primigravida) Z35.6 การฝากครรภ์ที่มารดาอายุน้อยกว่า17ปี ( Very young primigravida) Z35.8 การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ

11 อื่นๆ การให้รหัสเบาหวาน ถ้าไม่ระบุว่าเป็นเบาหวาน ชนิดใด ควรให้รหัส E14.9 การจะให้รหัสE11.9 ที่ นิยมใช้จะต้องระบุว่าเป็นDM type 2 เท่านั้นและ บันทึกไว้ใน OPD ผู้ป่วย ผู้ป่วยจิตเวชมาฉีดยาจิตเวช ให้รหัสจิตเวช ผู้รับบริการมาขอยาแต่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ให้ รหัสZ76.8 มาขอตรวจเพราะกลัวเป็นโรค แต่ตรวจแล้วไม่พบ ความผิดปกติไม่พบโรค ให้รหัส Z71.1 แต่ถ้าพบ ความผิดปกติให้ใส่รหัสความผิดปกติที่พบ

12 ข้อซักถาม??????


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการให้รหัส ICD-10TM For PCU ดวงดาว เมืองสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google