งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Informed Consent ความยินยอมที่ได้รับ การบอกกล่าว ข้าพเจ้า ยินยอมให้ รักษาด้วย การผ่าตัด ล้างหนอง แคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Informed Consent ความยินยอมที่ได้รับ การบอกกล่าว ข้าพเจ้า ยินยอมให้ รักษาด้วย การผ่าตัด ล้างหนอง แคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Informed Consent ความยินยอมที่ได้รับ การบอกกล่าว ข้าพเจ้า ยินยอมให้ รักษาด้วย การผ่าตัด ล้างหนอง แคง

2 K Vipulakorn Informed Consent The process by which a fully informed patient can participate in choices about his/her health care

3 Informed Consent ความยินยอมของผู้ป่วยที่ยอม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ แพทย์กระทำต่อร่างกายของ ตนเอง โดยได้รับการบอกเล่า ให้เข้าใจ

4 K Vipulakorn The right to know The right to determination

5 K Vipulakorn When ? จะมีการกระทำ การทำหัตถการ เพื่อการวินิจฉัย เช่น การเจาะ ตรวจน้ำไขข้อ การเจาะตรวจ CSF เพื่อการรักษา เช่น การผ่าตัด กระบวนการทางวิสัญญี Invasive procedures เพื่อการศึกษาวิจัย

6 Informed Consent 1. แนะนำตัว 2. วินิจฉัย 3. วิธีการรักษาหรือหัตถการที่จะ ได้รับพร้อมเหตุผล 4. ประโยชน์ ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน 5. ทางเลือกอื่นๆ 6. ผลกระทบหากไม่รับการรักษา

7 AutonomyBeneficence Non- Maleficience Justice

8 K Vipulakorn Adequate information? Reasonable physician standard Reasonable patient standard Subjective standard

9 Giving Information

10 Giving information Patient’s level of anxiety and stress Outcomes of procedures Patient’s satisfaction Compliance with treatment

11 Person giving information Understand the information Use ideas and language that will comprehensible Be prepared to respond to the recipient’s question and emotion

12 Person receiving information Be able to listen and concentrate Information be able to link to existing knowledge

13 K Vipulakorn

14 How to give information? 1. ต้องการให้ ข้อมูลเรื่องใด ผลการตรวจ ร่างกาย ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ วินิจฉัย สาเหตุของอาการ การส่งตรวจ เพิ่มเติม แผนการรักษา การพยากรณ์โรค คำแนะนำปฏิบัติตน

15 How to give information? 2. สรุปปัญหา 3. ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยในภาวะ ผิดปกติหรือโรค 4. Outline เรื่องที่ต้องการให้ข้อมูล 5. ใช้ภาษาที่เหมาะสม บอกเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน สั้นๆแต่ ได้ใจความสมบูรณ์ เลี่ยงศัพท์แพทย์

16 How to give information? 6. วาดรูป 7. ให้ข้อมูลที่สำคัญมากก่อน 8. กระตุ้นให้มีคำถามเพื่อทราบ ความคิดเห็นของผู้ป่วย 9. Negotiate management 10. ตรวจสอบความเข้าใจ

17 ความเข้าใจของผู้ป่วย หรือ ญาติ

18 ไม่ได้ ยินยอม ให้กระทำ โดย ประมาท หรือขาด มาตรฐาน

19 K Vipulakorn การรักษาโดยไม่ต้องได้รับ ความยินยอม ภาวะฉุกเฉิน ไม่อยู่ในภาวะที่สามารถแสดง เจตนาได้ตามปกติ

20

21 K Vipulakorn

22 อายุ ผู้ป่วย

23 K Vipulakorn

24 Pitfalls ให้ข้อมูลตามที่แพทย์ต้องการ บอก ให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ได้ตรวจสอบความเข้าใจของ ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ให้ ความยินยอมได้ดี ไม่เขียนบันทึกทั้งหมด ลายมืออ่านไม่ออก

25

26

27 K Vipulakorn

28 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt Informed Consent ความยินยอมที่ได้รับ การบอกกล่าว ข้าพเจ้า ยินยอมให้ รักษาด้วย การผ่าตัด ล้างหนอง แคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google