งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว
Informed Consent ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้รักษาด้วยการผ่าตัดล้างหนอง แคง

2 Informed Consent The process by which a fully informed patient can participate in choices about his/her health care K Vipulakorn

3 Informed Consent ความยินยอมของผู้ป่วยที่ยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์กระทำต่อร่างกายของตนเอง โดยได้รับการบอกเล่าให้เข้าใจ

4 The right to determination
The right to know The right to determination K Vipulakorn

5 จะมีการกระทำ การทำหัตถการ
When ? จะมีการกระทำ การทำหัตถการ เพื่อการวินิจฉัย เช่น การเจาะตรวจน้ำไขข้อ การเจาะตรวจ CSF เพื่อการรักษา เช่น การผ่าตัด กระบวนการทางวิสัญญี Invasive procedures เพื่อการศึกษาวิจัย K Vipulakorn

6 Informed Consent แนะนำตัว วินิจฉัย
วิธีการรักษาหรือหัตถการที่จะได้รับพร้อมเหตุผล ประโยชน์ ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ทางเลือกอื่นๆ ผลกระทบหากไม่รับการรักษา

7 Autonomy Beneficence Non-Maleficience Justice

8 Reasonable physician standard
Adequate information? Reasonable physician standard Reasonable patient standard Subjective standard K Vipulakorn

9 Giving Information

10 Giving information Patient’s level of anxiety and stress
Patient’s satisfaction Patient’s level of anxiety and stress Compliance with treatment Outcomes of procedures

11 Person giving information
Understand the information Use ideas and language that will comprehensible Be prepared to respond to the recipient’s question and emotion

12 Person receiving information
Be able to listen and concentrate Information be able to link to existing knowledge

13 K Vipulakorn

14 How to give information?
ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัย สาเหตุของอาการ การส่งตรวจเพิ่มเติม แผนการรักษา การพยากรณ์โรค คำแนะนำปฏิบัติตน 1.ต้องการให้ข้อมูลเรื่องใด

15 How to give information?
2. สรุปปัญหา 3. ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยในภาวะผิดปกติหรือโรค 4. Outline เรื่องที่ต้องการให้ข้อมูล 5. ใช้ภาษาที่เหมาะสม บอกเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน สั้นๆแต่ได้ใจความสมบูรณ์ เลี่ยงศัพท์แพทย์

16 How to give information?
6. วาดรูป 7. ให้ข้อมูลที่สำคัญมากก่อน 8.กระตุ้นให้มีคำถามเพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ป่วย 9. Negotiate management 10. ตรวจสอบความเข้าใจ

17 ความเข้าใจของผู้ป่วย หรือ ญาติ

18 ไม่ได้ยินยอมให้กระทำโดยประมาท หรือขาดมาตรฐาน

19 การรักษาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
ภาวะฉุกเฉิน ไม่อยู่ในภาวะที่สามารถแสดงเจตนาได้ตามปกติ K Vipulakorn

20

21 K Vipulakorn

22 อายุผู้ป่วย

23 K Vipulakorn

24 Pitfalls ให้ข้อมูลตามที่แพทย์ต้องการบอก ให้ข้อมูลไม่เพียงพอ
ไม่ได้ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ให้ความยินยอมได้ดี ไม่เขียนบันทึกทั้งหมด ลายมืออ่านไม่ออก

25

26

27 Q & A K Vipulakorn

28 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google